Bátorrá válni

Pál apostol Istenben megerősödve, a Krisztusban kapott kegyelemben lehetett bátorrá, hogy kimondhassa az igazságot – ez a Pál védőbeszéde című monodráma legfőbb üzenete. A darab ősbemutatójának a Bibliamúzeum ad otthont szeptember huszonötödikén.

Váncsa Gábor színész kizárólag bibliai szövegekből szerkesztett monodrámát Pál védőbeszéde címmel, amelyet elő is ad 2020. szeptember 25-én, pénteken 17 órakor, a Ráday utcai Bibliamúzeumban. A darab főszereplője Pál apostol, aki az ítéletre várva adja elő megtérésének és missziós útjainak történetét, miközben Jézus Krisztusról tesz tanúbizonyságot a jeruzsálemi nép, a nagytanács és Agrippa király előtt. A mű elkészültéről és mondanivalójáról Váncsa Gábor mesélt nekünk.

„Bár színész vagyok, jelenleg nem ez a főállásom. Most azonban megadatott a lehetősége annak, hogy a színészetet és a hitemet összekapcsolva alkothassak” – mondta az előadó. „Életemben először dolgozok fel bibliai témát, és először adok elő monodrámát. Ez izgalmas helyet, igazán inspiráló számomra. Napi szükségletem a Biblia olvasása. Ezért fontosnak tartottam, hogy olyan előadás szülessen, amely a Biblia igazságával, az evangéliummal és Jézus Krisztussal foglalkozik, és közvetítheti Isten Igéjét.”

Pál szavaival
Váncsa Gábor a darab összeállításakor egyetlen mondatot sem tett hozzá a Bibliából vett szövegrészletekhez, csupán arra ügyelt, hogy a megszerkesztett színdarabnak érthető történeti és lelki íve legyen, ezáltal a néző egységes képet alkothasson Pál apostol életéről és lelki fejlődéséről. Emiatt inkább szerkesztőként tekint magára mintsem szerzőre. „Azt a célt tűztem ki magam elé, hogy kizárólag bibliai szövegek hangozzanak el az előadásban. Már most nagyon sokat épültem mindebből, hiszen újra végig kellett olvasnom a teljes Újszövetséget és az Ószövetség egy részét. Eleinte azt terveztem, hogy mind a 66 könyvből idézni fog a darab, de a munkafolyamat alatt be kellett látnom, hogy ez nem fog működni. Azt kellett szem előtt tartanom, hogy a néző letisztult, érthető, követhető történetet kapjon. Meg kellett találnom Pál apostol történeteiből, leveleiből és gondolataiból a leglényegesebb részeket, ezeket kellett kerek, egész szöveggé szerkesztenem.”

A színdarab történeti ívét Pál apostol megtérésének eseményei adják, valamint azok a részek, ahol a saját népe vádolja őt. Az előadás lelki gerincét pedig a páli levelek képezik, azon belül is a leghangsúlyosabban a rómaiakhoz írt levélből idéz a színdarab. „Tulajdonképpen Pál apostol adta meg a szerkesztés elvét: »nem betű szerint, hanem lélek szerint«. Ez azt jelentette, hogy ne idézetgyűjteményt rakjak össze, hanem a logikus szerkesztés világos, lelki, evangéliumi üzenetet közvetítsen. Először az Apostolok cselekedeteit dolgoztam fel, majd ebbe szerkesztettem bele a levelekből azokat a gondolatokat, amelyek a védőbeszédben is megállják a helyüket. Egy idő után azt vettem észre, hogy a színdarab szinte önmagát szerkeszti.”

A darab középpontjában a hit által való megigazulás áll. A színész úgy véli, hogy Pál apostol történetén és személyén keresztül tud leginkább a megtérésről és Jézus Krisztusról beszélni. „Pál apostol élete a damaszkuszi úton Isten kegyelméből 180 fokos fordulatot hozott. Saulból Pál keresztyénüldözőből Krisztus apostola, vallásos farizeusból Krisztus hirdetője lett. Tehát a pálfordulás szó szerint nagy ívű fordulat. Ennek a fordulatnak, helyzetnek nagyon erős, belső drámája van, ami színházi értelemben, színészként is megjeleníthető. Ez az a színészi feladat, amit lelki értelemben teljes mértékben tudok vállalni, ugyanakkor ezen keresztül tudom leginkább kifejezni azt, hogy jelenleg hol tartok emberként. Saul újjászületett a bűnből ott, a damaszkuszi úton, és Pál lett belőle. Ez a bűnből való újjászületés valós, létezik, Jézus Krisztus megszabadítja az embert a bűnből, és a bűn hatalma alól való megszabadulásra mindannyiunknak szüksége van. »Szükség nektek újonnan születnetek.« (János evangéliuma 3. fejezet, 1-8. rész) Az újjászületés forrása pedig Isten kegyelme. Szintén Pál szerint: »kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka.« (Efezusiakhoz írt levél 2. fejezet, 8. rész) Ezt járja körül az előadás.”

Pál bátorságával
A színészt Pál jellemében leginkább a bátorsága fogta meg, amely abban áll, hogy nehéz helyzetben is bízott Istenben, megharcolta a hit harcát, és hirdette az embereknek az evangéliumot. „Bátornak kellett lennie ahhoz, hogy kimondja az igazságot. Pálnak sokkal nehezebb megpróbáltatásokban volt része, mint nekünk a hétköznapjainkban. Többször bebörtönözték, többször megverték, megkövezték, veszedelmeket élt át a tengeren, városban, pusztákban, éhezett és szomjazott, mégis megtanulta, hogy megelégedett legyen abban, amiben van. Talán nekünk is ugyanerre a megelégedettséggel teli bátorságra van szükségünk az Úrtól. Bár más korban és életkörülmények között élünk, félelemmel teli világunkban ma is aktuális ez az üzenet.”

Pál apostol Istenben megerősödve, a Krisztusban kapott kegyelemben lehetett bátorrá – emelte ki Váncsa. „Most mindenki fél a járványtól. Pedig bátorságra lenne szükségünk. Bátorságra a hosszútűréshez, a kitartáshoz, ahhoz, hogy gyűlölködés helyett szerethessünk. Ezt a bátorságot kérhetjük Istentől, és meg is kaphatjuk. Bátorságot a félelem helyett, szeretetet a gyűlölet helyett, hiszen »a teljes szeretet kiűzi a félelmet«.  Pál apostol a prédikálás adománya mellé bátorságot is kapott, hogy elvégezhesse feladatát. Jézus Krisztus arra hívja fel a figyelmünket, hogy ne aggodalmaskodjunk a holnap miatt, hanem először Isten országát és annak igazságát keressük, és akkor minden, amire valóban szükségünk van, megadatik nekünk.”

A színész hozzátette, hogy a darab másik aktualitással bíró üzenete Máté evangéliumának 15. fejezetéből van: „Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából [...] az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert.” Kiemelte, hogy ezzel egyáltalán nem azt akarja mondani, hogy nem kell rendkívül elővigyázatosnak lennünk a járványhelyzetben, hanem azt, hogy sokkal nagyobb kárt tudunk okozni egymásnak mind lelki, mind testi, mind egészségügyi értelemben. „A lelki fertőzés talán ma nagyobb, mint a testi.” Szerinte többet kellene beszélnünk arról, hogy mi okoz lelki értemben vett fertőzést, károkat, betegséget. „Mindezek kimondásához, az igazság kimondásához pedig szintén bátorság kell.”


A Pál védőbeszéde c. színdarab a Köszönjük, Magyarország! elnevezésű pályázatnak köszönhetően készülhetett el, amelyre, a tavaszi vírushelyzet miatt, nehéz helyzetbe került előadóművészek pályázhattak. Az ősbemutató 2020. szeptember 25-én, pénteken 17 órakor, a Ráday utcai Bibliamúzeumban lesz, amelyre a jelenlegi vírusveszély miatt szigorú óvintézkedések mellett kerül sor. Ezekről itt lehet olvasni.


Képek: Znamenák István, Váncsa Gábor