Bibliakiállítás - Hoppál Péter

A reformáció közelgő ötszáz éves évfordulójára készülve különleges példányokat is bemutató bibliakiállítás nyílt a harkányi református templomban. A gyűjtemény egyik ritkasága egy kissé megrongálódott 1590-es eredeti vizsolyi biblia, de helyet kap benne az első teljes, magyar nyelvű, katolikus biblia, a Káldi György-féle fordítás; a Váradi Biblia, a 150 zsoltárral kiegészített pozsonyi biblia egy-egy példánya, Misztótfalusi Kis Miklós Aranyas Bibliájának faximile kiadása, valamint hitvallási könyvek és istentiszteleti rendtartások is a 16. század végétől egészen a 18. századig. A Pécsi Református Kollégium könyvtárának tulajdonát képező tárlatot Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár nyitotta meg.