Bibliavasárnaphoz közeledve

A Biblia mindenkié, de ahhoz, hogy üzenete életté váljon bennünk, értenünk is kell az olvasottakat. Támogassuk a hazai bibliamissziót, és lélekben készüljünk együtt az idei Bibliavasárnapra!

Egyházunkban március első vasárnapja hagyományosan Bibliavasárnap: ilyenkor a bibliaolvasás népszerűsítésére helyezzük a hangsúlyt, valamint felhívjuk a figyelmet a Szentírás fordításainak, szöveggondozásának, kiadásának és terjesztésének a munkálataira. Mivel ez utóbbi szolgálatot a magyarországi protestáns és ortodox egyházak közös szervezeteként 1992 óta a Magyar Bibliatársulat végzi, ezért a bibliavasárnapi adományokat ennek az alapítványnak szoktuk felajánlani, hogy anyagilag is támogassuk missziójában. Miközben közeledünk az idei alkalomhoz, arra hívjuk olvasóinkat, hogy lélekben együtt készülődjünk a Szentírásban való elmélyülésre!Közelebb Istenhez és egymáshoz
Az idei alkalom a 117. Bibliavasárnap lesz egyházunkban, s bár a járvány miatti bezártság okán rendhagyó év áll mind mögöttünk, mind előttünk, az Ige üzenete örök, változatlan. „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!” – szól ma is hozzánk János evangéliumának 13. fejezetéből a 34. vers, amelyet a Magyar Bibliatársulat az idei tematikus nap központi üzeneteként emelt ki. Az Újszövetség számos igehelyen emlékeztet minket arra, hogy a szeretet számunkra a legfőbb parancs, amely Jézus Krisztus több tanításában is ránk hagyományozódik.

A szeretet „új parancsolatából” nemcsak korlátlan bátorítást és szüntelen erőt meríthetünk további helytállásainkhoz és küzdelmeinkhez, de gyakorlása ráébreszthet minket arra is, hogy ez a szeretet az, amely távolságtartás idején is ugyanolyan erős kötelék közöttünk, mint máskor. Sőt, akár közelebb is hozhat minket Istenhez és egymáshoz – még egy olyan világban is, ahol nem merünk egymáshoz két méternél közelebb jönni, ahol nem merjük megfogni egymás kezét, vagy negyedóránál tovább közösségben maradni. E szeretet megélése és továbbadása által válhat bennünk valódi életté Isten Igéje.

Közelebb a megértéshez
Az Ige azonban akkor válhat életté bennünk, ha értjük és ezáltal meg is éljük, amit nekünk üzen. Az istentiszteleteken és bibliaórákon túl is van lehetőségünk arra, hogy a megértéshez és megéléshez közelebb kerüljünk, például speciális kurzusok és evangélizációs projektek által – ezekből ajánlunk néhányat a korábbi cikkeinkben ismertetettek közül:

Bár folyószövegként nem olvasható úgy, mint egy regény, a Biblia mégis egyetlen, korokon átívelő és a világtörténelmen túl is folytatódó történetet beszél el, melynek főhőse a Megváltó. Ezt a történetet mutatja be rövid, érdekes és színvonalasan kivitelezett videóin a Biblia Projekt. A bibliai könyvekben leírtakat és a Szentírás egészét átívelő üzeneteket külön is feldolgozó videókat az amerikai The Bible Project animációs stúdió alkotta meg, itteni teológusok, fordítók, grafikusok, animátorok, szinkronszínészek és hangmérnökök csapata pedig arra vállalkozott, hogy magyar nyelvre is átülteti a lebilincselő és hiteles forrásra támaszkodó kisfilmeket. Hogy miért, arról Székely Pál Domokos, a projekt menedzsere beszélt portálunknak: https://www.parokia.hu/a-tortenet-ami-rolunk-szol

Mit jelent ma Jézus tanítványának lenni? Hogyan érheti el az egyház a társadalmat az evangéliummal? Mit jelent annak átformáló ereje? Ezekre a kérdésekre ad választ a „Tanúim lesztek!” missziói tanítvány- és vezetőképző kurzus, amelyet három református lelkész indított el: Dani Eszter, Harmathy András és Lovas András. A képzés négy modulból áll: az első részben az üdvtörténet, a második részben az evangélium hatása az emberi szívre, a harmadik részben a misszió, a negyedik részben a hivatásban megélt Krisztus-követés áll a fókuszban. A képzés egyéni készülést, hetente egyszeri kiscsoportos munkát, valamint négy vasárnap esti és egy hétvégi találkozót foglal magában azokkal a gyülekezetekkel, ahol a kurzus párhuzamosan zajlik. Bővebben erről Lovas András református lelkész, egyházkerületi missziói referens mesélt nekünk: https://www.parokia.hu/tanuim-lesztek-interju/

A kereszténységet bemutató tematikus videókurzust indított három református lelkész – Lovas András, Harmathy András és Püski Dániel – INTRO címmel. A járványhelyzetre is reagáló hétrészes sorozat révén a bibliai narratívával ismerkedhetnek meg az érdeklődők – a járvány alakulásától függően online vagy valós kiscsoportos találkozókon feldolgozva a hallottakat. „Az INTRO azoknak szól, akik készek elgondolkodni azon, hogyan értelmezhetjük életünket és jelenünket a Biblia fényében” – mondta érdeklődésünkre Lovas András, a kurzus egyik megálmodója. A sorozat hangvételében és tematikájában egyaránt a direktebb evangélizációs kurzusok – például az Alpha vagy a Keresztkérdések – elé sorolható, célja a nem hívő emberek megszólítása. Bővebben erről itt olvashat: https://www.parokia.hu/videokurzus-a-keresztenysegrol/

Közelebb a bibliamisszióhoz
Az idei bibliavasárnapi adományok is a magyar nyelvű Biblia szövegének gondozását, kiadását és terjesztését segítik, ezért a Magyar Bibliatársulat arra kér minden adakozót, hogy idén is gondoljanak a bibliamisszió megsegítésére. Alapítványukat ezen felül adónk 1 százalékának felajánlásával is támogathatjuk (adószám: 19700739-2-43). A tavalyi évben támogatóinak köszönhetően a Magyar Bibliatársulat Alapítvány a járványhelyzet nehézségei ellenére is folyamatosan végezhette szolgálatát, ez éves beszámolójából is kiderül:

  • 2020-ban, ha nem is zavartalanul, de tovább folytak a jelnyelvi bibliafordítás munkálatai. A munkacsoport új helyre költözött, és bár a karantén alatt személyesen nem tudtak új videókat felvenni, a fordítás interneten végezhető háttérmunkálataival jól haladtak.
  • 2020 márciusában került fel a honlapjukra Balázs Károly Újszövetségi szómutató szótárának online anyaga, majd 2020 őszén a teljes Ószövetség héber szómutató szótára. Mindkét anyag szabadon olvasható, kereshető, használható igehirdetésre készüléshez, bibliatanulmányozáshoz. A két szótár pótolja a hagyományos konkordanciákat és kereshető bibliai adatbázisokat.
  • 2020-ban jelent meg két újabb bibliai szövegválogatásuk: az első „Legyetek férfiak!” címmel a férfiakhoz szóló igéket gyűjti össze, a második témája pedig az elhalasztott Budapesti Eucharisztikus Kongresszushoz, illetve az Evangélikus Egyház által meghirdetett „Úrvacsora évéhez” kapcsolódik, a címe: „Vele vacsorálok és ő énvelem”. Sally Ann Wright: Családi áhítatok a Bibliával című könyve az év 365 napjára kínál egy-egy bibliai szakaszhoz kapcsolódó rövid áhítatot, imádságot és beszélgetéskezdő kérdéseket. Pecsuk Ottónak, az MBTA főtitkárának Pontos. Természetes. Érthető – A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai című könyve (melyről a Parókia portálon itt lehet olvasni) a bibliafordítással kapcsolatos kérdéseket igyekszik közérthetően körüljárni és megválaszolni. Reményeik szerint a Kálvin Kiadóval és a Harmat Kiadóval együtt megjelentett Biblia – Neked című ifjúsági bibliakiadást is sok fiatal forgathatja majd haszonnal.
  • 2020-ban a Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó együttesen 64 ezer Bibliát vagy bibliai kiadványt, a Biblia jobb megértését szolgáló könyvet vagy hanganyagot terjesztett. Ezek között 5600 teljes Bibliát osztottak ki ingyenesen a református és evangélikus középiskolákban határon innen és túl.
  • Pünkösd előtt és adventben rendezett online bibliaismereti versenyeikkel mintegy 500 gimnazista és egyetemista fiatalt értek el. Ezeket az online bibliamissziós alkalmakat a tervek szerint 2021-től kezdve egy-egy bibliaiskolai tanfolyam is kiegészíti.
  • Két adománygyűjtő akciójukkal együtt 2,3 millió forinttal segíthették a gyülekezeteinkben folyó gyermekmunkát (gyermekkönyvek adományozásával), valamint a vírushelyzet okozta lezárások miatt nehéz helyzetbe került vizsolyi Bibliai Látogatóközpontot.

Hogy bibliamissziós céljaikhoz minél közelebb kerülhessenek, arra kérnek mindenkit, hogy lehetőségükhöz mérten támogassák és segítsék az alapítvány munkáját és szolgálatát! Ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy mindenki megérthesse és megélhesse az evangéliumot, és ezáltal a Biblia valóban mindenkié lehessen.Képek: Magyar Bibliatársulat Alapítvány, Biblia Projekt, INTRO kurzus, Füle Tamás, pexels.com