Bizony, az Úr ajándéka a gyermek!

Átadták a Zsámbéki Református Egyházközség új óvodaépületét szeptember 3-án, vasárnap. A korszerű építészeti megoldásokkal bíró, magas energiahatékonyságú, fejlesztő- és tornaszobával is rendelkező új épületben 75 gyermek három csoportban kezdte meg a nevelési évet. A gyülekezet 12 éve tartja fenn a Csillagvilág Református Óvodát.

A hálaadó istentisztelet kezdetén, a zenés bevonulást követően „gyermekpercek” következtek: a „Szívem csendben az Úrra figyel” ének szolgált bevezetésként Gedeon történetéhez. A foglalkozást Matyó Lajos zsámbéki lelkipásztor vezette a Gyermekbibliából ismertetve a történetet, közös beszélgetéssel, irányított kérdésekkel és az ovisok bátor, egyre aktívabb közreműködésével.

Az ünnepi istentiszteleten a 118. zsoltár 19-27. versei alapján hirdetett Igét Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke. „Nyissátok ki előttem az igazság kapuit” – énekelték Jeruzsálem falaihoz érve a zarándokok, akik sokszor igen hosszú, nehézségekkel teli úttal a hátuk mögött léptek a kapuba és csodálkoztak rá Salamon templomának dicsőségére, erőt és világosságot kapva. „Mindig kaphatunk új erőt Isten házának kapujában. Mi, imádkozó, újszövetségi hívők pedig tudhatjuk, hogy ez a templom bennünk van. És amikor megnyílik a templom kapuja, az azt jelenti, hogy megnyílik az életünk Jézus tanításának, megkapjuk azt az erőt és üzenetet, amitől az életünk belekerül az Istentől elkészített kerékvágásba, az Ő tervébe” – magyarázta a püspök.

„Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő” – folytatódik a zsoltár: amit elfelejtettek, félredobtak, amiről lemondtak, az lett az alap, a kiindulás. „Ez a kő azért nem kellett korábban, mert valahogy formátlannak tűnt, nem illeszkedett, nem passzolt. „Amikor Jézus tanítása valahogy nem illeszkedik az életünkbe, akkor mi is félretesszük, gondolván, nincs erre nekünk szükségünk. Aztán mégis eljöhet az a pillanat, amikor félretéve a sok emberi okoskodást, ellenérvet, arra jutunk, hogy olyan segítségre szorulunk, amit az emberek, a tudomány, sőt önmagában az egyház sem tudnak megadni. Olyankor rájövünk, hogy amit Jézus mondott, tanított, mégiscsak illeszkedik, és új kezdet lesz Őbenne, az Ő szavaiból” – folytatta az elöljáró. „Elkezdhetünk építkezni, sőt megértjük, azért nem illett bele az a szegletkő, mert elfoglalta a helyét valami más: amiről korábban azt gondoltuk, jó lesz az fundamentumnak, amit én kitaláltam, elgondoltam, összebarkácsoltam, s amíg el nem mozdítjuk, addig az igazi, ami oda illik, nem találja a helyét. Így kerülnek a helyükre gyermekeink, egy olyan óvodába, ahol a középpontban Jézus tanítása van, amely megőriz bennünket tévútjainktól, úgy, ahogyan a templom megőrizte a választott népet” – mutatott rá az igehirdető.  

„Kívánjuk ennek az óvodának, hogy Jézus szeretete, az Isten által adott világosság töltse be a szíveket, az életeket és minden olyan teret ezen a helyen, amit Isten nekünk adott” – zárta gondolatait Balog Zoltán.

Az átadóünnepség nyilvános presbiteri gyűléssel folytatódott, Incze Zsolt gyülekezeti főgondnok köszöntötte a megjelenteket és a gyülekezet meghívott vendégeit. Ezután T. Major Krisztina építész és Matyó Lajos lelkész számoltak be a Csillagvilág Református Óvoda új épületének építéséről.

T. Major Krisztina, aki maga is a gyülekezet aktív tagja, elmondta, hogy a tervezésnél fontos szempont volt, hogy az épület elhelyezkedése kifejezze az erős kapcsolódást, egymásrautaltságot a gyülekezet és az óvoda között. Az építész kiemelte: az óvoda gyülekezetük fejlődésének, gyarapodásának záloga.

Matyó Lajos lelkipásztor az óvoda mottóját idézte: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsoltárok 127. rész, 3. vers) A gyülekezetvezető elmondta: „Nemcsak az óvodaépület újult meg, hanem szeretnénk tartalmilag is megújulni, hiszen az egyházat, a gyülekezetet szüntelenül formálni, újítani kell. Újra és újra vissza kell térnünk az alaphoz, a Szentíráshoz, a Szegletkőhöz. Küldetésünk a gyermekekben rejlő készségeket, képességeket felfedezni, fejleszteni, fejlődésüket támogatni. Hisszük, hogy feltétel nélküli szeretetünk, amellyel a ránk bízottak között szolgálunk, az Úr Isten feltétel nélküli szeretetén alapszik.”

A lelkész röviden beszámolt a református egyház Országos Óvoda Programjának részeként megvalósult beruházás anyagi hátteréről, megköszönve minden segítséget és támogatást. Hozzátette, hogy a most induló három csoportos új épület mellett a régi, „kis óvoda” is felújítás alatt áll, melyben jelenleg további egy csoport működik, és tervben van még egy csoport indítása, akár már a nevelési év második felében.

Az ünnepség az óvoda és a templom épületegyüttesének teraszán folytatódott. Cseh Ágnes óvodavezető az új nevelési évet hivatalosan is megnyitotta, majd a tervezést végző Archikon építészirodát vezető Nagy Csaba tartott rövid, közvetlen hangú ismertetőt.

„Zsámbékra a Jóisten mosolyogva tekint” – hangzott el Horgos Zsolt alpolgármester köszöntőjében. Elmondta, hogy a gyarapodó születések számával, a település fiatalodásával az egyházközség is kinőtte a „kicsi ovit”, s az óvoda fenntartásával igen nagy gondot vesz le az önkormányzat válláról.

Menczer Tamás államtitkár, a település országgyűlési képviselője köszöntőjében méltatta a református egyház Országos Óvoda Programját, amely a kormányzat együttműködésével és támogatásával valósulhat meg. „Amikor valami olyasmit tudunk tenni, ami mosolyt csal egy kisgyermek arcára, akkor valóban csináltunk valami jót, fontosat. Ez az óvoda is ilyen” – emelte ki.

Balog Zoltán püspök felszentelő imádsága után a jelenlévő lelkészek igei áldása következett. Az óvodaátadó ünnepélyes pillanata volt, amikor a jelenlévő elöljárók közösen vágták át a nemzeti színű szalagot, mialatt az énekkar zenei szolgálatát hallgathattuk. Az építészek által vezetett épületbejárás előtt a teraszon az óvodások énekes körjátékkal lepték meg a résztvevőket. Az esemény szeretetvendégséggel zárult az épület közösségi teraszán. 

A Zsámbéki Csillagvilág Református Óvoda egy korszerű tervezésű és kialakítású új épületben kapott otthont a templom és gyülekezeti központ közvetlen szomszédságában, ezáltal szimbolikusan is a gyülekezet részét alkotja. A meglévő épület térszervezése szerint a templom liturgikus épületének tömegét a gyülekezeti élet kiegészítő funkciói körbe ölelik. A tervezés 2019 szeptemberében kezdődött, a kivitelezés 2021 és 2023 nyara között zajlott, a beruházás az Országos Óvoda Program keretében, több mint 760 millió forintból valósult meg.  A három csoportszobából kettő a földszinten, egy a tornaszobával egy szinten, a kertszinten helyezkedik el. A korai fejlesztő szoba is a földszinten kapott helyet külön bejárattal, de az óvoda tereivel is összekapcsolva. A földszinten a gyülekezeti központ terasza burkolt játszó-, és rendezvényteraszként szolgálja az óvodát. Az új épület érdekessége, hogy a gyermekek testméreteit figyelembe véve a csoportszobába egy kisebb teret (házat) álmodtak meg a tervezők, amely kulturális, esztétikai többlettel is bír majd és szakrális teret ad az óvodai csoportszobában. Az épület bizonyos elemei a népi díszítőművészet elemeit hordozzák magukon. Az új óvodában minden lehetőség adott ahhoz, hogy korszerű tárgyi feltételek között, esztétikus környezetben fejlődhessenek értelmileg és lelkileg is a gyermekek. A beruházás során a Töki Református Egyházközség átvette az eddig a zsámbéki egyházközség fenntartásában működő töki telephelyet, ahol a zsámbéki óvodásokat az építkezés alatt ideiglenesen elhelyezték. A nagy létszámú igény miatt a gyülekezet a meglévő, régi óvodáját is megtartja, amelyet folyamatosan újítanak fel, így jelenleg négy óvodai csoporttal indíthatták a nevelési évet.

Képek: Asszonyi Eszter

Kapcsolódó cikkünk:
Apró csodákból Apró Csodák
Saját óvodájának megnyitását ünnepelhette a töki református gyülekezet augusztus 31-én. Az új intézmény a falu és a református közösség büszkesége, az óvoda a helyi családok és a környékbeli pedagógusok figyelmét is felkeltette.

 

Óvodaátadás Zsámbékon