Bölcsesség modern köntösben

Ki vonna párhuzamot egy ókori király és a mostani diákok tanévkezdése között? Pedig ugyanazok a vágyak fogalmazódnak meg ma, mint régen. Van, aki alázattal, hálásan kér bölcsességet, más sikerre, anyagi javakra vágyik. Nemes feladat ez előbbit megmutatni a kamaszoknak.

A Pozsonyi úti református templomban tartotta meg a Baár–Madas Gimnázium és Általános Iskola hagyományos tanévkezdő istentiszteletét. Az eseményen fogadalmat tett a nevelőtestület három új tagja, köztük Pető Gergő egykori diák, aki iskolalelkészként tevékenykedik a 2018/19-es tanévtől. A következőkben portálunk tudósítását és a vele készített interjút olvashatják.

Bölcs, halló szív
Berta Zsolt svábhegyi lelkész a tanévnyitó istentiszteleten a Királyok könyvéből olvasta fel azt a szakaszt, amikor Salamon király engedelmes szívet kér Istentől, különbséget téve jó és rossz között. Mint mondta, ahogy a híres uralkodónak, úgy mindenkinek vannak álmai, mert ezek nélkül teljesen üres az életünk.
„Aki minden álmát és vágyát feladta, annak nincs jelene, jövője. Salamon, amikor bölcsességet kért, még nagyon tapasztalatlan király volt. Legalább akkora kihívás előtt állt, mint a tanévet kezdő iskolások. Isten fantasztikus lehetőséget adott a fiatal királynak azzal, hogy kérése szerint bármit megadott neki. A fiatal uralkodó hálásan és alázatosan tekintett az életére és ez felbátorította arra, hogy nagyot kérjen. Ő azonban nem erős hadsereget, stabil mezőgazdaságot, megbízható alattvalókat, hosszú életet kért, hanem engedelmes, értő szívet. Alsós hittanosokat kérdeztem arról, mi lenne a három legnagyobb kívánságuk. A legtöbben okostelefont, tengerparti nyaralót, saját luxusszigetet kérnének. Az énekeskönyv 455. dicsérete azonban arra szólít fel, hogy a kezünk üres legyen, mert csak terhet vesz magára, aki pénzt és vagyont keres.”

A lelkész szerint sokaknak nem tetszik Salamon imádsága, mert nem anyagi javakról, sikerről van benne szó, és ez az, ami tetszett Istennek a király kérésében. „Az eredeti szöveg szerint Salamon halló szívet kért, olyat, ami meghallja Isten szavát. Hiába a hosszú élet, a hatalom, a vagyon, ha nem tudunk bölcsen élni vele. Diákként kérhetünk világosabb életcélt, nagyobb megértést, több szorgalmat. Tanárként több motivációt, a kőbe vésett pedagógiai módszerek felülvizsgálatát kérhetjük. Szülőként lelki és fizikai erőre van szükségünk, ezeket Isten adhatja meg igazán. Mert akkor lesz áldott a tanév és az életünk, ha bennünk él a tőle kapott bölcsesség.”

„Senki sincsen, bizonyára nincsen”
Tombor László igazgató szerint az új tanév „új időszámítást” jelent, amikor álmainkat és vágyainkat megfogalmazzuk. Ebben a szülőknek, a családi háttérnek óriási szerepe van, és ez ma különösen is fontos. Az igazgató köszöntötte az új diákokat, akiknek azt kívánta, hogy érezzék sajátjuknak a Baár–Madas Gimnáziumot.

Tombor László szerint az iskolának mindig is az volt a célja, hogy az onnan kikerülő diákok szebbé tegyék a társadalom és a nemzet jövőjét. Beszédének végén Bethlen Gábor utolsó leveléből idézett, amikor az erdélyi fejedelem Pál apostol szavait egészítette ki: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk – senki sincsen, bizonyára nincsen.”

Életszerűen
Hogy mit jelent a diákoknak közvetíteni Isten hatalmát és védelmét, arról Pető Gergőt kérdeztük. Az iskola új lelkésze Berkesi Gábortól, a Pozsonyi Úti Református Gyülekezet lelkészétől vette át a tisztséget. Mint mondta, elődje több vonatkozásban is példát adott számára. „Gimnazista éveimből szívesen emlékszem vissza imádságaira, a hétfő reggeli áhítatokra, amelyek valóban a diákokhoz szóltak. Már akkor is leterheltek voltunk, és ezek mindig erőt adtak nekünk.”

Pető Gergő lehetőségnek és nemes feladatnak látja az iskolalelkészi tisztséget. „Azt látom, koromnál fogva közelebb állok hozzájuk és talán jobban megértem őket, mintha idősebb lennék. Nemes ügynek tartom a fiatalság oktatását, azt a keresztyén neveltetést, amit kaptam. Célom, hogy ezt érthetően, életszerűen továbbadjam és minél több diákot Krisztushoz vezessek, őket megtartsam a Megváltó mellett. Mindezt abban a nehéz időszakban teszem az életükben, amit kamaszkornak nevezünk. Elsődleges feladatom a lelkigondozás, közösségépítés, a keresztyén alapok megértetése. Az, hogy a diákok lássák, ami a Bibliában van, hozzájuk is közel áll. Ennek kibontásában, megértésében szeretnék segítséget nyújtani.”

Változó kapcsolatok
Az új iskolalelkész a Z és Alfa generációhoz tartozó diákokkal foglalkozik majd, azokkal, akik 1995 és 2010 után születtek. Mint mondta, gyerekeknek látja őket, akik számára még fontosabb az idősebbek vezetése, mint régebben. „Nem hiszem, hogy belső értékrendjük nagyon különbözne a korosztályométól. A körülmények, az elektronikai eszközök jobban befolyásolják őket. Azt érzem, sokkal nehezebb nekik ezeknek a körülményeknek megfelelniük, emiatt nehezebb őket kezelni. Sok stressz nehezedik rájuk a családban, iskolában. Már a gólyatáborban megfogalmazódik bennük, hogy tizenkettedikre felsőfokú nyelvvizsgát szeretnének. Az internetből sokféle tudást meríthetnek, ezt jó lehetőségnek tartom. Ugyanakkor átalakulnak kapcsolataik, nem feltétlenül élőben találkoznak egymással. Ezért is van még nagyobb szükségük a tanáraik, szüleik vezetésére, támogatására, mint régebben. Az keresztyén hit alapelemeiből nem engedhetünk, de új, modern köntösben közvetíthetjük nekik.”

Hálából
Az, hogy a keresztyén hit ne nyomásként, újabb teherként nehezedjen a református iskolások vállára, komoly kihívást jelent. Pető Gergő szerint erre is van megoldás. „Kálvin mondja, hogy nemcsak Istent, hanem magunkat is ismernünk kell – és ez a tinédzserkor egyik feladata. Rá kell vezetni őket arra, hogy lássák, a hit nem elvárás. A hálaetika szerint nem kötelességből, hanem hálából tartozom Istenhez azért, mert Krisztus megváltott engem. Ha rádöbbennek arra, ez nem nyomás, hanem segítség, az megoldást jelenthet számukra. Azt gondolom, a törvény és az evangélium helyes egyensúlyát érdemes felmutatni az iskolában.  A gyerekeknek meg kell mutatni, milyen állapotban vannak, ebből hogyan és miért szabadít meg Isten, ezért hálásak lehetnek.”

Nincs jobb vagy rosszabb
Az iskolalelkész szerint „látszódni kell”. „Ez azt jelenti, bárhol, bármikor jelen kell lennem az iskola vérkeringésében, meg kell mutatnom, hogy elérhető vagyok. Mindenki műveli a teológiát, legfeljebb nem tud róla. Ennek egyik alapja a beszélgetés. Ennek hiányában azt gondoljuk, mi tudunk mindent a legjobban. Feladatomnak érzem a személyes kapcsolatok erősítését, különösen a mostani korosztály számára. Ennek adhat keretet a bibliakör, csendesnap, beszélgetés. Egyetértek azzal, hogy nincs jobb vagy rosszabb nemzedék, hiszen közösek a vágyaink, ahogy a sérültségünk is. Az eszközök, körülmények mások, sokszor nem is vesszük észre az apróbb különbségeket. A Kegyelemre azonban mindenkinek szüksége van.”

Somogyi Csaba

képek: Somogyi Csaba