Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése

témakörben 40 órás pedagógus-továbbképzés indul a KRE Bölcsészkarán.

Célunk a tanárok és az iskolai oktatásba bekapcsolódó egyéb diplomások

(gyógypedagógus, mentálhigiénikus, hitoktató, iskolai védőnő, kollégiumi

nevelő, szabadidő-szervező stb.) felkészítése az új NAT szerinti munkára.

A képzés 40 ponttal beszámítható a kötelező továbbképzésbe.

Az új Nemzeti alaptantervben a fejlesztési területek és nevelési célok

között a családi életre nevelés kiemelt figyelmet kapott. A Családi életre

nevelés önálló tárgyként is megjelenhet, de az 1-12. évfolyamokon

bármely tantárgyba integrálható, különös tekintettel az erkölcstan, az

etika, a technika, életvitel és gyakorlat, a biológia, a magyar, a

történelem tárgyakra, valamint az osztályfőnöki órákra.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 82/147/2012 nyilvántartási

számon engedélyezett programunk: „Családi életre nevelés. A NAT

alapján a családi életre nevelésben és a kapcsolati kultúra

fejlesztésében résztvevők felkészítését elősegítő továbbképzés.”

A képzés nyolc témakörében elméleti és módszertani jártasságot nyújtunk

a résztvevőknek:

- Társas kapcsolatok, kommunikáció és konfliktuskezelés

- Önismeret és érzelmi intelligencia

- Jellem és értékrend

- A család működése

- Változások és veszteségek kezelése a családban

- Nemiség, párkapcsolat, szexualitás

- Veszélyek és devianciák

- Oktatásmódszertan

A következő képzés ideje: 2016. október 28-29. és 2017. január 13-

14. (péntek- szombat, 9-18-ig)

A képzés díja: 40.000 Ft/fő, (útiköltséget, szállásdíjat nem tartalmaz)

Jelentkezés módja: 2016. október 03-ig a nemes.katalin@kre.hu címre

az alábbiak e-mailben történő megküldésével:

• kitöltött jelentkezési lap (I.sz melléklet)

• felsőfokú iskolai végzettség szkennelt másolata

További információ:

Honlap cím:

http://www.kre.hu/btk/index.php/tovabbkepzesek-tanfolyamok

e-mail elérhetőség:

nemes.katalin@kre.hu

Jelentkezésüket várjuk!

Dr. Komlósi Piroska docens,

a továbbképzés szervezője

Csatolt állományok