Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díj

A Németajkú Egyházközség Protestáns Fóruma és a Bethesda Gyermekkórház kezdeményezésére, a Magyarországi Református Egyház Zsinata, közösen a Dunamelléki Református Egyházkerülettel, 2004. november 10-én, a Zs-37/2004-es döntésével úgy határozott, hogy a Bethesda Gyermekkórház 2003. januárjában elhunyt főigazgatója emlékére Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjat hoz létre.

 

A díj célja, hogy minden év januárjában, dr. Dizseri Tamás halála évfordulójának havában, elismerésben részesítsen egy olyan személyiséget, aki a Bethesda Kórház volt főigazgatójának lelkületével, példamutatóan szolgálja a beteg, elesett emberek ügyét, egyszerre gyógyítva szeretettel azok testét és lelkét. 

A díj odaítélésének szempontjai: 

1. Dizseri Tamás-díjra felterjeszthető az a személy, aki a szeretetszolgálat bármelyik ágában önfeláldozó, többéves munkájával vagy egész életművével kiemelkedő szolgálatot végez vagy végzett.

2. Vagy aki példamutató emberi, hitbeli magatartásával a „diakóniai szemlélet”, a másokon való közvetlen segítés igényének felkeltésével környezetében támogató szolgálatot hozott létre vagy valósít meg.

3. Vagy aki a szükséget szenvedők bármely csoportjában (betegek, idősek, fogyatékosok, szenvedélybetegek, hajléktalanok, szegények stb.) végzett hűséges, önfeláldozó munkájával kimagaslik.

4.  A díj megosztva több személynek is odaítélhető.

A díjra felterjeszthet: bármely gyülekezet, egyházmegye, egyházkerület vagy ezek diakóniai, egészségügyi intézménye. 

A felterjesztéseket és annak részletes indoklását a Bethesda Kórház Alapítvány kuratóriumához kell eljuttatni, legkésőbb 2021. december 15. péntekig (Postára adás legutolsó időpontja). Az alapítvány postacíme: 1146 BUDAPEST Bethesda utca 3-5. (Bencze János) Elektronikus elérhetősége: alapitvany@bethesda.hu