Dr. Erdélyi Judit: Hogyan gondolkozzunk a védőoltásokról keresztyénként? 

A COVID –19 járvány felerősítette az érdeklődést a védőoltások iránt. Ezt is, mint életünk minden dolgát, Isten világosságában kívánjuk megvizsgálni. 

Az előadás a 10. évfolyamába lépő Világ-egyetemi előadások sorozat keretében hangzik el. 

Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, általában minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A korábbi előadások hangfelvételei, ill. képillusztrációi elérhetők a www.refpasaret. hu lap Egyéb anyagok rovatában.