Dr. Viczián Miklós: Az energia a földi élet kenyere

Dr. Viczián Miklós mérnökként arra szeretné ráirányítani a hallgatóság figyelmét, hogy a földi élet lehetetlen folyamatos energia-betáplálás nélkül. Az előadás a folyamatosan növekvő energiaigényünk okainak feltárását, és lehetséges forrásainak megjelölését igyekszik bemutatni, rámutatva néhány ma divatos irányzat tarthatatlanságára.

Korunk egyik leggyakoribb beszédtémája lett az energiaellátásunk kérdése. Különböző ideológiai vagy gazdasági indíttatásból a legkülönbözőbb elképzelések, javaslatok, döntések látnak napvilágot. 

Az előadás NEM ezekkel szeretne foglalkozni, hanem rendszeresen végigvezet a teremtéstörténettől napjainkig energiaigényünk növekedésének történetén, és rámutat arra, hogy napjainkban a Földet benépesítő 8 milliárd ember puszta élete is lehetetlen nagy mennyiségű, és megfizethető árú energia felhasználása nélkül. 

Kitér az előadás olyan fogalmakra, mint a Föld túllövés-napja, és a nettó energianyereség sziklaszirtje.