Együtt a hit útján

Ma már minden gyermek számára elérhető az iskolai hittanoktatás, ám még mindig kérdés, miként lehet a konfirmációra készülő fiatalokat integrálni a gyülekezetbe. Számos segédanyag és tankönyv született már a tanórai foglalkozások hiteles eltöltéséhez, egy most napvilágot látott kézikönyv pedig abban nyújt eligazítást, hogy a gyülekezet miként állhat a fiatalok mellé a korosztályos sajátosságokat is figyelembe véve.

Az Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai kézikönyv mégsem csak a kamaszok eléréséhez nyújt segítséget, hiszen minden korosztályról átfogó képet nyújt a legkisebbektől a legidősebbekig. Siba Balázs református lelkész, a budapesti református teológia oktatója, a kötet főszerkesztője kérdésünkre elmondta, a családon kívül az egyházi közösség az egyetlen, amely bölcsőtől a koporsóig el tudja kísérni az embereket. Ám míg régen az egyházhoz tartozás az élet természetes ritmusát követte, ma már sokféle módon és élethelyzetben kapcsolódhat be valaki a gyülekezeti életbe. „A kiadvány abban segít, hogy ha egy adott korosztállyal találkozunk, értsük őt és azt a világot, amelyből érkezik” – magyarázta a szakember.

A korról és az emberről szól
Teológusok, valláspedagógusok és pasztorálpszichológusok is dolgoztak a napjaink emberéről képet adó gyülekezetpedagógiai kézikönyv egyes fejezetein. A kiadvány azért is hiánypótló, mert a magyar szerzők behatóan ismerik az emberi életút egyes fázisainak jellegzetességeit, miközben a kor és a környezet sajátosságaira is reflektálnak. A felekezetközi összefogással elkészült kötetben külön fejezetet szenteltek a cigánysággal kapcsolatos ismereteknek és annak, hogyan kapcsolódhatna hozzájuk egy-egy kortárs református közösség. „Elkezdtük feltérképezni, kik azok, akik az adott korosztállyal, embercsoporttal megtalálták a hangot, és hogyan lehetne mások számára is ezt a felhalmozódott tudást, tapasztalatot átadni. Megkerestünk továbbá 19 lelkészt, teológust, hogy segítsenek ennek a könyvnek a megírásában. Végül tíz különböző korcsoportot és élethelyzetet különböztettünk meg. Majdnem minden fejezetet két szerző írt meg. Szerettük volna ezzel is kifejezni, hogy a közös gondolkodással, az együttműködéssel többre jutunk” – mondta a főszerkesztő.

Nem mindennapi pszichológia
Az evangélikus és református szerzők azt is megvizsgálták, hogy az általuk vizsgált korosztályról mit mond a Szentírás. A könyv elkészültét tehát nemcsak lélektani kutakodás előzte meg, hanem teológiai reflexió is – hangsúlyozta Siba Balázs. „Ez nem pszichológiai könyv. Használunk lélektani megközelítéseket, de teljesen más az az emberszemlélet, amivel mi megközelítjük az embert, mint a ma divatos mindennapi pszichológiai könyvek. Például az egyik ilyen, hogy az ember kapcsolati lény, aki önmagát az Istennel való kapcsolatban találhatja meg. Erről nem beszél a pszichológia, mint ahogy arról sem, ami a keresztyén emberkép szerves része, hogy az életben vannak hiányok, paradoxonok, van töredékesség, amit nem fogunk tudni megoldani, és talán nem is kell. Mi abból indulunk ki, hogy van bűn, de van kegyelem. Erről a pozitivista emberképpel bíró pszichológia nem beszél. Mi ezeket nem takargatjuk, sőt, lehetőséget látunk mindebben.”

Mindenki egyformán számít
Főként pályakezdő lelkipásztoroknak, vallástanároknak, diakónusoknak, ifjúsági munkásoknak és bármilyen gyülekezeti szolgálónak hasznos lehet a kézikönyv, amelynek egyik legfőbb erénye, hogy közérthető nyelven íródott. És hogy miért íródott, arról azt mondta a főszerkesztő: „Alapvetően arra szeretnénk a figyelmet irányítani, hogy tudatosan kell foglalkozni a különböző korú emberekkel. Azokkal is, akikkel esetleg eddig nem foglalkoztunk. Minden ember ugyanannyira fontos a gyülekezeti munka szempontjából. Ne úgy tekintsük a gyereket, mint egy kis felnőttet, aki majd egyszer felnő, és helye lesz a gyülekezetben! Ne úgy tekintsük a konfirmandust, mint akire haragudnunk kellene, hogy elmegy, hanem vizsgáljuk meg, ezek a lelkes fiatalok találnak-e közöttünk helyet és feladatot. És ne úgy tekintsünk az idősekre sem, mint akik kevésbé fontosak, mint akiket szolgálni kell, hiszen ők is szolgálhatnak a gyülekezetben az élettapasztalatukkal, bölcsességükkel, mindazzal, amit megértettek a Krisztus-követésből! Ehhez, persze, figyelembe kell vennünk, hogy az élet első tizennyolc évében nemcsak a keresztelés és a konfirmáció létezik, hiszen ezeken kívül is számos lehetőség és korosztályi kérdés adódik. Ugyanez igaz a felnőtt világra is: át kell gondolnunk, mi az üzenetünk egy harmincas szinglinek, egy családtagját gyászoló embernek, vagy hogyan lehet elmondani az evangéliumot a negyvenes férfiaknak, és közösségbe invitálni őket. A könyvben próbáltunk érzékenyek lenni arra a kérdésre is, hogy miként segíthetjük a hit mélyülését és a gyülekezet iránti elköteleződést. A záró fejezet kifejezetten azzal foglalkozik, miként lehet egy teológiai háttérismeretekkel nem rendelkező érdeklődőből hitvalló keresztyén, azaz tanítvány” – magyarázta Siba Balázs.

A könyv szerzői és szerkesztői gárdája reméli, hogy a kiadvánnyal hosszú távú műhelymunka veszi kezdetét, és a közös gondolkodásba minél többen bekapcsolódnak. Kiváló alkalom erre a kötet május 8-ai budapesti bemutatója, amely egyben a különböző témaköröket feldolgozó konferencia is. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Regisztrálni ezen a linken lehet. A részletes programot pedig az alábbi plakáton olvashatják.