Együtt és egymásért tanulni

Közösségfejlesztő munkatársképzés azok számára, akik tenni szeretnének valamit a közösségük fejlődéséért, az etnikai csoportok közötti feszültségek csökkentéséért, a sztereotípiák lerombolásáért.

Ötödik alkalommal indul el idén ősszel a Református Szeretetszolgálat Cigánymissziójának Együtt-Egymásért nevű gyülekezeti közösségfejlesztő munkatársképzése. A kurzus költségeit teljes egészében a Cigánymisszió állja, még a képzési hétvégék szállásának és étkezéseinek árát is. A képzés időtartama – a korábbi, kétéves kurzusoktól eltérően – ezúttal egy év lesz. A résztvevők öt képzési hétvégén vesznek részt: szeptemberben, novemberben, januárban, márciusban és májusban. Nyáron egy gyakorlatorientált missziós héten is részt kell venni, amely kitűnő lehetőség arra, hogy a tanév során elsajátított tudást és ismeretanyagot a való életben is ki lehessen próbálni.Ez a belső egyházi képzés nem ad kreditpontokat, inkább azt a célt szolgálja, hogy olyan segítő szakemberek álljanak a gyülekezetek és a lelkipásztorok rendelkezésére, akik rendelkeznek közösségfejlesztéshez szükséges tudással, képesek tágabb lakóközösségüket is segíteni, jól ismerik a Bibliát és a cigányságot, és otthonosan mozognak az érdekérvényesítés területén. „Romák és nem romák, nyolc osztályt végzettek és diplomások, az ország egyik és másik végében lakók együtt tanulnak a kurzuson egymásért, egymástól, hogy aztán saját közösségüknek a hasznára fordítsák a közösen megszerzett tudást” – fogalmazott Dezső Attila cigánymissziós kommunikációs munkatárs.Gyülekezetek aktív bevonásával
Az új évfolyam szeptember második felében indul el. Elsősorban azoknak a jelentkezését várják, akik elhivatottak azért, hogy a saját gyülekezetüket építsék, és akik tenni szeretnének valamit a közösségük fejlődéséért, az etnikai csoportok közötti feszültségek csökkentéséért, a sztereotípiák lerombolásáért. „Ha valaki úgy érzi, Isten azt helyezte a szívére, hogy ezen a területen kell szolgálnia, akkor gyakorlatilag máris benne van a képzés célcsoportjában. Fontos megemlíteni, hogy lelkészi ajánlás szükséges a jelentkezéshez, mert elengedhetetlennek tartjuk, hogy a jelentkezők képzése a gyülekezetük aktív támogatásával és bevonódásával történjen” – tette hozzá Attila.A résztvevők toborzása formális és informális keretek között is zajlik, a Cigánymisszió munkatársai ugyanis igyekeznek minél több gyülekezettel kapcsolatot tartani, minél több lelkipásztorral beszélni, ismertebbé tenni a szolgálatukat, összekötni közösségeket és ezáltal minél több emberrel megismerkedni. „Az elmúlt négy év statisztikái azt mutatják, hogy a személyes megkeresések a leghatékonyabbak a kurzusra való toborzás során, akár telefonon, akár online vagy élő találkozások során történnek. Éppen ezért elsősorban a lelkészeket szeretnénk meggyőzni arról, hogy beszéljék rá azon gyülekezeti tagjaikat a részvételre, akikben látnak elhívást erre a szolgálatra.”Tudás és tapasztalat megosztása
A képzés több modulból áll. Az egyik a keresztyén szemléletű közösségfejlesztés. A másik kardinális sarokpontja a képzésnek a spiritualitás, a lelki blokk, ahol például bibliatanulmányozást és lelkigondozást tanulnak a képzés résztvevői. A romológia modul keretein belül a cigányság kultúrájáról, történelméről mélyítik el az ismereteket. Van ezeken kívül egy érdekérvényesítési blokk is, ahol olyan jogi alapismereteket oktatnak, amelyek bármilyen jogérvényesítés kapcsán jól jöhetnek.„A legjobb az egészben, hogy mindezeket teljesen érthetően fogalmazzák meg: minden oktató, aki részt vesz ebben a képzésben, igyekszik úgy összeállítani az óráit, hogy az tényleg mindenki számára világos legyen végzettségtől függetlenül. A résztvevők nyíltan beszélhetnek mindenről, nemcsak a pozitívumokról, de a negatívumokról is, mert a tudás és a tapasztalatok egymás közötti megosztása fontos eleme a tanulásnak. Voltak már, akik azért jelentkeztek, mert érdekelte őket a cigánymisszió, de nem sokat tudtak róla és még nem végeztek ehhez hasonló szolgálatot, de úgy érezték, hogy református gyülekezeti tagként többek lesznek azáltal, hogy önkéntes alapon ezt is kipróbálják.”Tégláról téglára
Több olyan program vagy projekt is indult már az elmúlt években, amely kifejezetten a képzésnek köszönhető, és több olyan résztvevő is volt, aki az itt elhangzottaknak a hatására bátorodott meg és adott be pályázatot például gyermekprogramok szervezésére. Van, aki ma már tanodát működtet. „Amikor majdnem tíz évvel ezelőtt a Magyarországi Református Egyház Zsinata elfogadta cigánymissziós stratégiáját, abban a közösségfejlesztés mint olyan az egyik kulcsfeladat volt az elkövetkezendő évekre nézve, méghozzá azért, mert a közösség működésének minden téren hatása van. Az egészséges közösség testi és lelki fejlődést hoz maga után, és a hátrányos helyzet kompenzálásban is fontos szerepe van.”A társadalmi szakadékok csökkentése hosszú folyamat, amely nem egyik napról a másikra történik, hanem sokszor évek telnek el addig, amíg valamilyen kézzelfogható eredményt lehet elérni. „Építkezni csak lépésről lépésre, tégláról téglára lehet” – véli Dezső Attila. „Ha nem tesszük egyik téglát a másikra, akkor az a ház soha nem fog felépülni. Ha pedig nem építjük egybe a készülő falakat, csak külön-külön húzzuk fel őket, akkor össze fognak omlani a tetőszerkezet alatt. Mind a józan ész, mind az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy átgondolt, szisztematikus és folyamatos építkezés kell ahhoz, hogy megálljon az a ház. Mi ezzel a képzéssel is arra hívunk mindenkit, hogy csatlakozzon az építkezéshez.”

 


A képzésre történő jelentkezéshez szükséges a jelentkezési lap kitöltése és a lelkészi ajánlás megküldése. A szervezők kérése, hogy minden településről párban jelentkezzenek a résztvevők (roma és nem roma származású). A kitöltött jelentkezési lapokat és lelkészi ajánlásokat a ciganymisszio@diakonia.hu email címre kell megküldeni. A képzés részleteiről ide kattintva olvashatnak, bármilyen további kérdéssel hívják bizalommal a 06 30 664 53 23-as telefonszámot!


Barna Bálint
Képek: Dezső Attila