Éld az Igét!

Az Élő Ige éve lesz 2024 a Magyar Református Egyházban – jelentette be Balog Zoltán püspök a Ráday-napok tudományos napján. A háromnapos programsorozat a lelkészi hivatásról szóló konferenciával vette kezdetét a budapesti Ráday Házban.

Lelkészekről lelkészeknek
A dunamelléki református gyülekezetek csaknem feléből, mintegy száz lelkipásztor érkezett a Ráday-napok programsorozat tudományos napjára szeptember 28-án, csütörtökön. A lelkészi hivatást középpontba állító konferencia Bogárdi Szabó István korábbi és Balog Zoltán jelenlegi dunamelléki püspök egymást követő előadásaival vette kezdetét.

Bogárdi Szabó István a szolgálat és az elhívás kérdését vizsgálta hitvallási irataink és meghatározó református teológusok gondolatai alapján, míg Balog Zoltán a lelkipásztori szolgálat gyakorlati és jelenkori problémáinak megoldására helyezte a hangsúlyt.

A jelenlegi püspök az evangélium hirdetésének jelentőségét, az átláthatóság fontosságát és a református identitás erejét hangsúlyozta a lelkészi szolgálatban.

A jelen lévő lelkészek számára a közös gondolkodáshoz a kisebb csoportokban zajló műhelymunka adta a keretet. A református lelkipásztor különböző szerepeiről beszélgethettek, kulcsokat kapva ahhoz, hogyan találhatja meg a lelkész az egészséges egyensúlyt családjában, gyülekezetének vezetőjeként és tagjaként, egyéni kegyességében, társadalmi szereplőként és misszionáriusként, inspirálódva az egyháztörténetben megjelenő református lelkészi karakterekből.

Éld az Igét!
A műhelyeket összegző kerekasztalt Balog Zoltán püspök bejelentése követte, miszerint 2024 az Élő Ige éve lesz a Magyar Református Egyházban. Bár 2008-ra a Biblia éveként emlékezünk, a püspök szerint az Élő Ige éve annyival jelenthet többet, amennyivel az élettelen betűnél több az egyént személyesen megszólító és megelevenítő Szentlélek munkája, melynek révén az Ige mindenkinek személyessé válhat – miközben senki nem birtokolhatja, nem sajátíthatja ki. „Úgy megszólaltani az Igét, hogy az valóban Isten beszéde legyen, kívül áll a mi hatáskörünkön” – mutatott rá a püspök.

Az Ige életre keltése a Szentlélek hatásköre és felelőssége, ez pedig egyenlőséget teremt igehirdetők és igehallgatók között. Balog Zoltán hangsúlyozta: az Élő Ige szempontjából mindannyian azonos oldalon vagyunk, a megszólíthatók oldalán.

A Könyvek Könyvéről szólt előadásában Visky András író, dramaturg, színházi teoretikus, a Károli Gáspár Református Egyetem docense. Az isteni jelenlét valóságos voltát sokféle módon közelítette meg, az Ige megélésére, cselekvésére buzdítva.

„Már a reformáció kezdetén felvetődött, hogy a Szentírás lehet bálvány” – mutatott rá az előadó. A szent szöveg az, ami meg akarja szüntetni magát azzal a felszólítással: menjetek és ti is hasonlóképpen cselekedjetek. Fontosabb az Írás megcselekvése, mint a jelentése – mondta Visky András lelkipásztori körön innen és túl egyaránt hangsúlyozva, hogy az Ige akkor válik igazán élővé, ha az igehallgatókban cselekvés formájában testet ölt.

Részletes beszámolóinkat a püspöki megszólalásokról, a lelkészi kerekasztalról, valamint Visky András előadásáról a következő napokban olvashatják.

Képek: Füle Tamás