Életet formáló világosság

„Adjatok hálát az Istennek mindenkor, mindenért!” – hangzott az egybegyűltek köszöntése Pál apostol szavaival Budafokon, a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium új épületszárnyának átadó ünnepségén június 15-én, csütörtökön. A most megvalósult beruházás során nyolc tanteremmel, kiegészítő helyiségekkel, aulával és új sportudvarral bővült az iskolaépület általános iskolai része. 

A hálaadó istentiszteleten Szász Lajos, a Budapest-Budafoki Református Egyházközség vezető lelkésze hirdetett igét Máté evangéliuma 5. fejezete 14-16. versei alapján. „Egy-egy iskolából egész generáció életét bevilágító fény tud sugározni” – mondta. A lelkipásztor arról beszélt, hogy a budafoki iskola is ilyen „világosító lámpás”, amelynek fénye egyelőre talán a kerületet éri csak el, de küldetése annál nagyobb: világosságnak lenni, fényt hozni a sötétnek tűnő világba.

„Az Istentől kapott világosság az egész életet akarja átjárni, gyermekek, szülők, pedagógusok, imádkozó gyülekezeti tagok életét.” Ez a fény változást hoz, utat tör az otthonokba is, átformálva az emberi szíveket, a családokat. Az iskola ilyen eszköz lehet ott, ahol az életet átformáló világosságról van szó.

„Jézus Krisztus egykor a tanítványoknak, ma pedig nekünk mondja: ti vagytok a világ világossága. Azért vághattunk bele a bővítés ambiciózus feladatába, mert hittük, hisszük és tapasztaljuk, hogy az itt tanító pedagógusok, munkatársak életéből a világosság árad, amivel jó, ha minél többen találkoznak” – összegezte Szász Lajos, köszönetet mondva az itt dolgozók szolgálatáért.

„A fény, a világosság forrása rajtunk kívül álló, mégis a legmélyebben lehet a miénk: Jézus Krisztus, aki így beszél magáról János evangéliumában: én vagyok a világ világossága.” Ragyogjon az Ő világossága minél inkább, rajtunk keresztül is!” – zárta gondolatait a gyülekezetvezető, aki végezetül így imádkozott, „hadd lehessen iskolánk hegyen épült város, ahonnan az Ő fénye világít!”

Kuruczné Domaházi Margit Anna igazgató a vendégek köszöntését követően köszönetet mondott a fenntartónak, a budafoki gyülekezetnek és minden támogatónak.

Kiemelte a sok jelentkező miatt évről évre növekvő számú intézmény bővítésének szükségességét, majd az építkezés kihívásaira és a zajos körülményekre utalva hozzáfűzte: „Az eredmény minden nehézséget feledtet.” Az intézményvezető elmondta, hogy idén kettős évfordulót ünnepeltek: Demjén István budafoki lelkipásztor beiktatásának 100. és a református iskola – mely három évvel ezelőtt gimnáziumi tagozatot is indított – megalapításának 10. évfordulóját.

Németh Géza, a Budapest-Budafoki Református Egyházközség főgondnoka az oktatási intézmény történetéről, a bővítés szükségességéről és lépéseiről beszélt.

Az iskola vezérigéjéből – „Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül őhozzá, aki a fej, a Krisztus.” (Efézusiakhoz írt levél 4. rész, 15. vers) – kiindulva hangsúlyozta, hogy az iskolában folyamatos a növekedés: létszámban, épületben és lelkiekben is.” A pedagógusközösségnek megköszönte az elmúlt tíz év közös szolgálatát.

Karsay Ferenc polgármester – maga is pedagógus –, az intézmény egykori tanára köszöntőjében elmondta: „Amikor az Úr feladatot ad nekünk, ad hozzá hitet és eszközt is.”

A bővítéssel kapcsolatos háláját és reményét kifejezve pedig így fogalmazott: „Ez az iskola olyan torony, amely egyre messzebbről látható.”

Veres Sándor, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka Isten iránti hálával nyilatkozott az óvoda- és iskolaépítő budafoki gyülekezetről.

Emlékeztetett: az Istennel való mielőbbi találkozás kitüntetett helye a templom és az iskola. „Az óvoda, az oktatási intézmény a jövőre mutat, az iskola az alapozást szolgálja, amely az építkezés legfontosabb része. A gyermeket nevelő intézmény felelőssége mindannyiunkat kötelez. A családi és gyülekezeti neveléssel közösen összekészített útravaló, batyu az, amelyből gyermekeink később táplálkozni fognak: úgy kell összecsomagolnunk, hogy felnőve becsületet, tisztességet, keresztény emberséget találjanak benne, és ezt tudják majd továbbadni a jövő nemzedéknek” – fogalmazott az elöljáró.

Németh Zsolt országgyűlési képviselő az egységet kiemelve, az egy szívvel, egy lélekkel működő gyülekezet jelentőségéről beszélt az Apostolok cselekedetei 4. részének 32. verse alapján.

„A 22. kerületi közösség virágzó erejét tükrözi az iskola, amely olyan vonzó példa, amely egység nélkül aligha valósulhatott volna meg, és aligha működne és gyarapodna ilyen szépen. Ahol szabadon egység születik egy ilyen sok akaratot kívánó projektben, az Isten áldását mutatja.”

Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár örömét fejezte ki többek között a gimnázium három évvel ezelőtti elindulása, a korábban elvetett magvak látható gyarapodása és a valódi közösségi munka eredménye miatt.

„Kiemelt szükségünk van a keresztény közösség és értékek megtartó erejére. Miden ország olyan lesz, amilyen az ifjúsága” – szólt a fiatalokhoz is. „Nem feladatunk gyermekeinket kivenni a világból, de az igen, hogy felvértezzük őket a veszélyek ellen: nemcsak tanítani, nevelni is kell, kulcsot adni a kezükbe a világhoz, de megfelelő pajzsot is, mely megóvja őket a veszélyektől Az egyházi iskolák ezt a feladatot végzik évszázadok óta” – hangsúlyozta.

Az iskolaszárny-átadó ünnepségen a meghívott vendégek között megjelent többek között Fürjes Zoltán helyettes államtitkár is. A köszöntők, felszólalások után az iskola diákjainak, tanárainak műsora következett.

Először a 2. és 6. osztályos gyermekek kórusa énekelt kánonban: „Csak Istené legyen minden dicsőség.” Reményik Sándor két istenes versét megkapóan szavalta el két tanuló, egy vadászkürtszóló után pedig a pedagógusokból álló kamarakórus énekelt gitár- és fuvolakísérettel.

Az új épületszárny felavatásának ünnepélyes aktusaként a jelenlévő elöljárók átvágták a nemzetiszínű szalagot. A Himnusz eléneklése után iskolabejárással és az új aulában szeretetvendégséggel zárult az ünnepi esemény.

A budafok-rózsakerti egyházközség 25 évvel ezelőtt óvodát alapított, majd 2012-ben átvette a Rózsakerti Általános Iskolát, melyet a templomépítő lelkipásztorról, Demjén Istvánról neveztek el. Néhány évvel később lehetőség nyílt egy teljesen új gimnáziumi épület felépítésére, így a budafoki református oktatási kínálat immár érettségiig történő kibővítésére. Az egyházközség az általa fenntartott Halacska Református Óvodában mintegy 220 gyermek, a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolában és Gimnázumban pedig megközelítőleg 900 gyermek oktatásáért felel. A gyülekezeti lelkipásztor és a két beosztott lelkész munkáját az iskolában szolgáló két főállású intézményi lelkész, illetve hittanoktatók segítik.

Képek: Asszonyi Eszter

Budafoki Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium új iskolaszárnyának átadása