Elhívásuk nem most kezdődött

„Adok nektek olyan pásztorokat, akik szívem szerint valók” – kapták igei útravalóul a frissen kibocsátott lelkészek a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészszentelésén.

Tizenöten vehették át okleveleiket és tizenhatan kaptak lelkészi palástot vállukra a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészszentelő istentiszteletén 2023. november 27-én hétfőn a budapesti Kálvin téri református templomban. A felszentelésüket egyházmegyei ajánlással kérő lelkészjelöltek felszentelését az egyházkerület aznapi közgyűlése hagyta jóvá, amelyről részletesebben ide kattintva olvashatnak.


 

A felszentelt lelkipásztorok névsora:

  • A Bács-Kiskunsági Egyházmegyéből: Benke Katalin (oklevelét korábban átvette)
  • A Budapest-Déli Egyházmegyéből: Pálfalvi Júlia Viola (Budapest-Gazdagrét)
  • A Budapest-Északi Egyházmegyéből: Erbach Viola (KRE), Horváth Sándor (Budapest-Kőbánya), Janiné Sándor Kincső (Budapest-Hold utca), Kis Kendi Dávid (KRE), Kovács Diána (KRE HTK, oklevelét korábban átvette), Krisztován Klaudia (Budapest-Fasor), Tikász Ábel (Budapest-Klauzál tér)
  • A Délpesti Egyházmegyéből: Bárány György (Szolnok), Gajdácsi Márkó (Szigetszentmiklós-Kossuth utca), Schwancer Pál (Szentmártonkáta)
  • Az Északpesti Egyházmegyéből: Tóth-Gados Eszter (Északpesti Egyházmegye), Szűcs Anna Fruzsina (Érd-Parkváros), Zoltán Bettina (Solymár)
  • A Vértesaljai Egyházmegyéből: Rózsa-Gönczy Anna

Rajtuk kívül oklevelet vett át: Schanda Anikó.


Az új lelkipásztorok kibocsátása
A 17 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten a templomban egybegyűlteket Veres Sándor, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka köszöntötte.Somogyi Péter, az egyházkerület lelkészi főjegyzője a közgyűlési határozat ismertetése után egyenként szólította a felszentelendő lelkipásztorokat, és arra kérte őket, hogy a Timóteushoz írt első levél 1. fejezetének 15. verse alapján mondják el bizonyságtételüket.Ezután mindannyian együtt mondták el az apostoli hitvallást, majd eskütételük következett.Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke kibocsátotta őket a lelkészi szolgálatra, valamint felhatalmazta őket az Ige hirdetésére, a katechézis munkájára, a sákramentumok kiszolgáltatására, a pasztoráció végzésére és a lelkészi palást viselésére. Ennek jelképeként egyenként a vállukra helyezte a lelkipásztori palástot.Mindezt az oklevelek átadása követte, melynek során az elnökség tagjai kézfogással üdvözölték az új lelkészeket.Isten szíve szerint való pásztornak lenni
Balog Zoltán püspök Jeremiás könyve 1. fejezetének 4-10. versig tartó szakasza és 3. fejezetének 15. verse alapján hirdette Isten Igéjét, a próféta elhívását párhuzamba állítva a lelkészi és tanítványi elhívással. Jeremiást Egyiptomba hurcolták, és nem tudjuk, mi lett élete vége. A párhuzam alapján joggal kérdezhetjük: tényleg ilyen jövő vár azokra, akik odaszentelik életüket az Úr szolgálatára? Az egyházvezető ennek kapcsán arra hívta fel az egybegyűltek figyelmét, hogy ránk 2024-ben az Élő Ige éve vár, amely lehetőséget kínál arra, hogy mindannyian együtt mehessünk ezen az úton, így nem kell osztoznunk Jeremiás magányában.Jeremiás indulása azonban mindannyiunké, hiszen mindannyiunkat még születésünk előtt kiválasztott az Úr – tette hozzá a püspök. „Az a bizodalmunk, hogy az elhívásotok nem most kezdődött, hanem Isten döntésével. A bizalomnak ezzel a bátorságával induljatok!” – fogalmazott. „Életünknek a szabadsága abban rejlik, hogy Isten már fogantatásunk előtt döntött arról, milyen utat szánt nekünk, és akkor leszünk igazán szabadok, ha azt az életet éljük, amit Ő szánt nekünk.”Jeremiás fiatalnak és elhívására alkalmatlannak mondta magát. Balog Zoltán szerint alkalmatlanságunk felismerése az alkalmasságunk kezdete, így az Ige bátorsága a mi alázatunk. „Isten nem azt mondja Jeremiásnak, hogy majd megtanítja beszélni. Itt valami más történik, valami olyasmi, ami ott van minden szolgálat elején, ott van mindenki életében, aki Isten Igéjét és nevét veszi a szájára. Ez mindenki számára Isten ajándéka: »Én most szádba adom Igémet« – mondta az Úr.”Jeremiás ítéletet hirdet, elmondja siralmait, és ígéretet kap: „Adok nektek olyan pásztorokat, akik szívem szerint valók.” Ebbe az ígéretbe kapaszkodhatnak bele a lelkészek is. A püspök kifejtette: az Úr szíve szerint való pásztor föl tudja fogni Isten akaratát és belülről ismeri a rá bízott gyülekezetet. „Ez az ismeret azt jelenti, hogy azonosulok azzal, akit ránk bízott az Isten, mert akkor jöhet el az a változás, ami a felismerésben van. Isten valóságában látni magunkat és azokat, akik ránk vannak bízva: ez a mi egyetlen esélyünk. Isten szíve szerint való pásztornak lenni azt is jelenti, hogy hűséges tanítványnak kell lenni.”A lelkipásztornak nem kell feltétlen Jeremiás vagy Pál apostol sorsában osztozni, hanem azzá kell lennie, akinek Jézus Krisztus ismerte meg már fogantatása előtt is – zárta prédikációját az egyházvezető.A felszentelő imádságot követően a püspök, a lelkészi főjegyző és az esperesek áldása következett.A felszentelt lelkészek nevében Pálfalvi Júlia Viola mondott imát.
Legyen áldás szolgálatukon!


Képek: Füle Tamás

 

 

Lelkészszentelő Istentisztelet a Kálvin téri templomban 2023.