Előzetes a márciusi Harangszóból (2009/5.)

Március 6-án világszerte 170 ország asszonyai imádkoznak a női világimanap alkalmával. A mozgalom 1887-ben indult útjára az Egyesült Államokból. Az imanap idei témáját a pápua új-guineai asszonyok választották ki - olvasható a Harangszó címoldalas összeállításában.

A lap vezércikkében a Kálvin-év jelentősségére hívja fel az olvasók figyelmét Tőkés László püspök, Kálvin János "magyar vallása- című írásában. A reformátor születésének 500. évfordulója jó alkalmat kínál annak kiemelésére is, hogy "Egyházunk és magyarságunk mit köszönhet a kálvini reformáció szellemi atyjának.-
A Szegletkő-oldalon a Lélek csendje rovat mellett új sorozat indul a Kálvin-év jegyében. Dr. Csohány János a reformátor életének főbb mozzanatait ismerteti. Szintén az évforduló jegyében íródott Dr. Erdélyi Géza, volt felvidéki püspök írása, 500 éve született Kálvin János címmel.
A Külhon rovatban ezúttal a párizsi magyar reformátusokat ismerhetjük meg, Fodorné Nagy Sarolta tudósításából. Fazekas László felvidéki püspök beiktatási ünnepségéről Ardai Erika számol be. A Presbiter oldal is egy rendhagyó kitekintőt tartalmaz: egy Kolozsváron és egy Kárpátalján tartott presbiter-találkozó részleteit ecsetelik a szerzők.
A lap ünnepi, március 15-i összeállításában Wass Albert írása, Pataki István verse és a kokárda történetét ismertető cikk szerepel.
A Mozaik-oldalon Orosz Otília Valéria: Műemlék orgonák az Érmelléki Református Egyházmegyében című kötetét méltatja Molnár József. Orbán Levente a magyar média válás-párti beállítottságáról cikkezik.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenő gyülekezeti lapja megvásárolható és megrendelhető a lelkészi hivatalokban. A lap internetes kiadása a http://harangszo.blogspot.com címen olvasható.