Emlékzsinat Budapesten1956-ról

Idén ünnepeljük az 1956-os forradalom 60. évfordulóját. A Magyarországi Református Egyház 2016. október 14-én emlékzsinatot tart Budapesten, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday utcai székházában.

Az emlékzsinaton együtt emlékeznek meg a szabadságharc nagy küzdelméről – határozott a Generális Konvent kassai ülésén júliusban. A Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete egyben arra kéri a részegyházakat és a gyülekezeteket, hogy „emlékezzenek meg azokról a lelkipásztorokról, presbiterekről, egyháztagokról, akik a forradalom leverése után hátratételt, börtönbüntetést szenvedtek, vagy életüket adták az igaz ügyért.”