Erős gyökerű pálmafák

Újraalapításának 30. évfordulójáért adott hálát a Kecskeméti Református Általános Iskola vasárnap.

„Teher alatt nő a pálma” – hangzik a Kecskeméti Református Általános Iskola jelmondata. A mondatot jól értik és érzik azok a generációk, akik az intézmény falai között pallérozódtak 1994-től, tovább írva a város immár 460 éves múltra visszatekintő református oktatásának történetét. Az elmúlt harminc évért és az ősök példamutatásáért tartott hálaadó istentiszteletet az iskola a kecskeméti református templomban 2024. április 14-én vasárnap, a jubileumi tanév csúcspontjaként, egy nappal az után, hogy – első alkalommal – megtartották az intézmény öregdiákjainak találkozóját.

Az istentiszteleten Balog Zoltán dunamelléki püspök hirdette az Igét az Efézusiakhoz írt levél 4. részének 11-16 versei alapján. Pál apostol itt felsorolja, kiket adott Krisztus nekünk annak érdekében, hogy felkészüljünk a szolgálatra és a felnőtt korra.

„A diákokat elsőtől nyolcadik osztályig a felnőtté válás folyamata köti össze, a felnőttség azonban sok felelősséggel jár. Az egyházi iskolákról is azt mondják néhányan, hogy túl sokat vár el a fiataloktól, tökéletességet tudásban és hitben egyaránt. De mi az, ami tökéletes? Az, ami felszabadít és örömmel tölt el. A tökéletes nem az, aki hibátlan, hanem aki betölti élete Istentől kapott célját” – fogalmazott a püspök.

Balog Zoltán igehirdetésében elmondta, hogy a felnőttség egyúttal azt is jelenti, hogy az embernek erős gyökerei vannak, amelyet csak a család, az iskola és a templom tud megadni. „Ha ezek adottak, akkor bármilyen erős szél fúj és bármilyen magasra jutunk, nem fogunk elszakadni a gyökerektől. Aki Isten szeretetében gyökerezik, annak erősek a kötelékei. És ha Istenbe kapaszkodunk, akkor gyümölcsöt fogunk teremni” – tette hozzá.

Az ünnepi alkalmon részt vett a Kecskeméti Református Általános Iskola minden osztálya, öregdiákjai, egykori vagy  jelenlegi pedagógusai és munkatársai. A tanulók közül hárman Reményik Sándor Csendes csodák című versét szavalták el, az iskola Sola Fide kórusa két művet – a Jöjj, mondjunk hálaszót kezdetű dicséretet és Gárdonyi Zoltán Hálakánonját – adott elő, egy diák pedig a közös, úri imádságot vezette.

Az Kecskeméti Református Általános Iskola igazgatója, Tóth Attila köszöntőjében hálát adott azért, hogy a hit, a kitartás és az elkötelezettség jellemezte és jellemzi az intézményt és a kecskeméti református oktatást.

„Ma egyszerre érezzük a múlt erejét és a jövő ígéretét. Egy olyan közösségért adunk hálát, amely hosszú évszázadok alatt épült fel, generációk munkájának eredményeként. Mint egy gótikus katedrális, melyet soha nem lehet befejezni. 460 éve az első követ rakták le egy olyan hatalmas építménynek, melynek falai között a hit, a hazaszeretet, a tudás és a jó erkölcs alapjaira húzták fel a jövőt.”

Az igazgató kiemelte: minden diák, szülő és tanár egy-egy tégla ebben a hatalmas épületben. „Az elmúlt három évtized tele volt kihívásokkal, sikerekkel, könnyekkel és nevetéssel. De legfőképpen az elkötelezett szolgálat erejével. Harminc év alatt az iskola számos sikert ért el, sok diákot segített abban, hogy felfedezze képességeit és elérje a céljait.

Iskolánk jelmondata, a ’Teher alatt nő a pálma’ arra emlékeztet bennünket, hogy az életünk során tapasztalt nehézségek, kihívások és tervek valójában lehetőségeket és erőt jelentenek számunkra a növekedéshez és a fejlődéshez.”

Az intézményvezető köszönetet mondott mindazoknak, akik elkötelezetten dolgoztak az iskoláért és a gyerekekért.

A hálaadó istentisztelet Balog Zoltán püspök áldásmondásával zárult.

Fotó: Pappvideo Fotó és Videó - Papp Attila Gyula

A Kecskeméti Református Általános Iskola fennállásának 30. jubileumi ünnepi istentisztelete