Érthető tanítás, igényes hitélet

Bibliaiskola indul januártól a Pestszentlőrinc-Kossuth téri református gyülekezetben. Sándor Balázs lelkész szerint az egyéves, alapozó kurzus célja, hogy tisztázza a hitélettel kapcsolatos alapfogalmakat és felkészítse a gyülekezeti tagokat a szolgálatra.

A reformáció ötszázadik évfordulóján a hívő gyülekezeti tagok lelkiéletébe hozna felfrissülést az a tizenkét alkalmas bibliaiskola, melyet a fővárosi gyülekezetben tartanak havonta egy alkalommal idén. A háromszor negyvenöt perces blokkokban a bibliai alapfogalmakról, a gyülekezetről és a szolgálatról hallhatnak az érdeklődők minden hónap második szombatján – első alkalommal január 14-én, 9 órai kezdettel.

A Szentírásról, Isten három személyéről, az emberről és a bűnről éppúgy szó esik majd, mint a gyülekezeti szolgálathoz szükséges alapértékekről: a megbízhatóságról, az alkalmasságról, az áldozatkészségről. Olyan, gyakran hallott fogalmak is szerepelnek a Biblia Szövetség korábbi bibliaiskolájának tananyagára nagyban támaszkodó kurzus tematikájában, mint a megtérés, az újjászületés, a megszentelődés vagy a szolgálat kapcsán az odaszánás és a kegyelmi ajándékok.
Sándor Balázs lelkipásztor kérdésünkre elmondta: ezek a kifejezések a kegyességi nyelvhasználat részei, épp ezért nem mindenki számára érthetők. „Tisztázni szeretnénk, mit is jelent mindaz a Biblia alapján, amiről egy hívő közegben hallani lehet. A gyülekezetünkben egyébként voltak többen, akik korábban jártak a Biblia Szövetség Bibliaiskolájába, de mivel az Pécelre költözött, a távolság miatt abbahagyták. Felvetődött, hogy itt, helyben tarthatnánk kurzusokat, így még többen csatlakozhatnának.”

A kezdeményezők kérdéseit, érdeklődését is figyelembe vevő kurzuson bárki részt vehet. A bibliaiskolát többnyire konfirmált gyülekezeti tagoknak ajánlják, de szívesen látnak mindenkit, aki bekapcsolódna a református egyház hitvallásaira épülő tanfolyamba. A bibliaiskola a lelkipásztor szerint a frissen megtérteknek, a hitükről bizonyságot tenni akaróknak és a gyülekezeti szolgálatra készülőknek egyaránt hasznos lehet.

A tervek szerint a bibliaiskola második évében a Szentírás könyveit veszik át részletesen az érdeklődőkkel a gyülekezet lelkipásztorai és a vendégtanítók. A bibliaismeret bővítését szolgálja az is, hogy már idén memoriterekkel, házi feladatokkal és egyszerűbb számonkérésekkel motiválják nemcsak az ismeretszerzésre, de a rendszeres bibliaolvasásra is az érdeklődőket. A lelkész elárulta, gyülekezetükben  bizonyos szolgálatok végzésének feltétele a bibliaiskola elvégzése. A gyülekezeti tagok eddig is vezettek imakört, és bár a lelkészek tartották a bibliaórákat, talán ebbe is bekapcsolódhatnak majd a kurzus résztvevői.

„Hitvallásaink alapján sokat beszélünk az egyetemes papságról, a laikusok szolgálatba állításáról. Az is nagyon jó, ha egy lelkész egy-egy hasznos teológiai könyvet ad az emberek kezébe, ezért képezzük mi is komolyabban a gyülekezeti tagokat. Nem lesz mindenki szolgáló, de a résztvevők talán tudják hasznosítani mindazt, amit a Bibliából még jobban megismernek. Rendszeres bibliaolvasók lesznek reményeink szerint, akik ha valamit nem értenek, nemcsak átugorják a kérdéses igeszakaszt, hanem utánanéznek, egyszóval igényesebbek lesznek.”
Sándor Balázs hozzátette, a bibliaiskolai oktatás az abban részt vevő lelkipásztoroknak is segít rendszerszinten végiggondolni, amit óvodától kezdve a hittanórákon át a vasárnapi istentiszteletig bezárólag próbálnak átadni hallgatóságuknak. „Egy prédikációról ritkán kapunk visszajelzést, egy-egy ilyen kurzuson viszont azonnal látjuk, mennyire világos, érthető, amiről beszélünk a kortársainknak. Olyan párbeszéd ez, amiből mi is rengeteget tanulunk.”

A Pestszentlőrinc-Kossuth téri református gyülekezet bibliaiskoláját a 1183 Budapest, Kossuth tér 5. szám alatti parókia földszintjén tartják. Jelentkezni az első óra kezdetéig, január 14., szombat reggel 9-ig lehet.