Érvek, hogy mire jó, és miért fontos a hospic

A halál, a haldoklás - noha erről nem szeretünk tudni a XX.-XXI században - minden embert érint, csakúgy mint a születés. Ennek, a kultúránkban eddig eléggé visszaszorított, ám teljes életünkre, sot keresztyén szempontból örökéletünkre nézve is fontos életszakasznak, méltó helye kell hogy legyen az egészségügyben / a társadalomban. Ha voltak - régen "szülőotthonok" - noha lehetett otthon is, és kórházban is szülni, érdemes azon gondolkodni, arra törekedni, azért tenni valamit, hogy legyenek külön, az élettől való elbúcsúzásnak, a méltóságteljes - de nem eutanáziával siettetett - meghalásnak is speciális helyei, "átmeneti-otthonai", hospicai.


Mik is lehetnek a hospicok?

Speciális helyek, amelyek segítséget adnak/adhatnak a haldoklónak, s a haldokló családtag miatt nehéz helyzetben lévo hozzátartozóknak, vagy hozzátartozók nem lévén az önkormányzatoknak - akik kénytelenek gondoskodni polgáraikról. Helyek, melyek segítséget adhatnak a Hazának, a "Jogállamnak" amelynek feladata, hogy így vagy úgy állampolgárai számára a teljes értékü létformához jogokat biztosítson, s azoknak teljesítését szavatolja.

Milyen lehetőségek rejlenek a hospicokban?

A HOSPIC SEGÍTHET A HAZÁNAK!

(EGÉSZSÉGÜGY)

A hospic segíthet a hazának az egészségügy területén,

....ha...a HAZA...

hospicok kialakítását támogatja!

Történhet ez

- az "Egészségügyön" belül, annak, (a hospicoknak) kötelezővé tett részét támogatva, normatíva-finanszírozással, vagy

- a "Választható egészségügyön belül", a szolgáltató jelleggel hozzáférhető/müködő egészségügyön belül azokat (a hospicokat) szervezésében és minimális/átlagos költségei megtérítésében támogatva

-s ezzel a haza saját állampolgárai jogos szükségeit, s azoknak az elérhető legmagasabb szinvonalát biztosítja

-valamint lehetőséget teremt arra, hogy a hazánkban effajta ellátást igénybe venni óhajtók (bár nem magyarok) elláthatósága biztosítható legyen, s így egy várhatóan gazdaságilag is elonyös egészségügyi infrastruktúra kialakítása elorébb mozduljon. Mindez hazánk nemzetközi kapcsolataira is kihathat.

(Vannak/lehetnek Magyarországon gyógyulni, vagy meghalni vágyó gazdag, és szegény külföldiek is!... erdélyi magyarok.... amerikai magyarok...+ egzotikus igényű külföldiek,+.. menekültek)

(SZOCIÁLIS PROFIL)

A hospic segíthetnek a hazának a szociális kérdések megoldása területén

...ha...a HAZA ezekre felfigyel, és megoldásukra odafigyel, és ezek lehetőségét megteremti, és lesznek hospicok..."átmeneti otthonok",

...hogy szociális kérdésekben kompromisszumos megoldások szülessenek, hiszen a Hospicok körül kialakított/kialakítandó teamek, sokrétű feladatkör megoldására is kifejleszthetők. Alkalmas esetben ilyen teamek készek lehetnek arra is, hogy a térben távol lévő hozzátartozók, valamint a szükségben lévő, egészségileg önellátásra képtelen betegek közös érdekeit figyelembe véve a közös, helyi megoldásokat katalizálják, s a többeket is érintő probléma megoldását, súlyos betegek, haldoklók méltányos ellátását elosegítsék. Jelenheti ez az élőkkel történő lelkileg "megérett" kibékülés, és elbúcsúzás elomozdítását megfelelő időben és helyen.(Lelkigondozás, pszichológia, ügyintézés, rokonfelkutatás...) Eshet szó jogi kérdések tisztázásáról is,- ha itt van már ennek az ideje, - némileg serkentve olykor ezáltal a hozzátartozók (leendo örökösök?) felelősségérzetét is. (Jogi tanácsadás, üzeleti ajánlatok..) Ezen teamek - kibővített esetben - segítséget nyújtanak/nyújthatnak az otthoni, vagy a józan belátás alapján csak elköltöztetéssel ellátható ápolási kérdések megoldásában, megszervezésében is.(Lelkigondozás, novér-munkaerőközvetítés, laikusoknak ápolás-betanítás, intézményekkel kapcsolat..)

(PREVENCIÓ)

A hospic segíthet a hazának...

.... ha a HAZA odafigyel .... a hozzátartozók életminoségromlása prevenciójára is!

Felépült, megfelelően kialakított hospicok segítséget nyújthatnak az ápolást megtanulni óhajtó, valamint a beteg hozzátartozóik ápolásába átmenetileg belefáradt családok számára. Az ilyen igényekre is felkészített hospicokban szanatóriumszerűen, néhány hetes közös beköltözéssel mind az ellátandó betegnek, mind az az őt felvállaló hozzátartozóknak a javát elősegíti az együttes "felüdülés". A hullámzó kórlefolyás ezt időről időre indokolja.

S a közös, ám fizikailag nem olyan megterhelő környezetben való pihenés, s itt a laikusokat is érdeklő korrekt betegápolás elsajátítása, begyakorlása mind fizikailag, mind egészségileg, mind menthalhigiéniai szempontból kifejezetten előnyös lehet az egész családnak, ezt külföldi példák is igazolják. Óriási lehetőség ha netalántán az egész vidéki család szanatóriumként is igénybe veheti az erre kialakított központokban lévo, további kivizsgálásokat, kezeléseket is biztosítani tudó hospicokat! Ugyancsak létjogosultsága van vidéki hospicoknak!

Megítélésem szerint ezek elsősorban környezetváltozást, a "falusi turizmust", kimozdulást, kikapcsolódást a taposómalomból, s a természeti kincseink adta öröm megismerésé tehetik lehetővé egy egész családnak, és ezzel a család kohézióját, összetartását is elosegíthetik. Széteső családok helyett az összetartó, egymásért áldozatot vállalni is kész családmodell támogatása a szociális háló alapvető megerősítését jelentheti! Bár sok család számára az is könnyebbség, ha az otthon gondosan ápolt súlyos beteget átmeneti időre jó kezekbe bízhatja, hiszen olykor " beteg nélküli pihenésre", vagy más irányú fontos feladatok ellátására is szabadidőre lehet szükség. ( Külföldi álláslehetőség, kisbaba születése, munkahelyváltoztatás, költözködés stb...) A fentiekbol nyilvánvaló hogy nem csak a betegeknek, hanem a betegek környezetének is segíthetnek az ilyen "speciális helyek","hospicok","átmeneti otthonok" úgy, hogy azok az áldozatkész rokonok, akik a kifejezetten ápolásra szoruló hozzátartozójuk mellett önzetlenül kitartanak, s az ápolásban aktívan résztvesznek, támogatást kapjanak - ez fontos eredmény (Lelkigondozás, roboralás, fizikai segítség.) Az élők se károsodjanak felettébb!

S legyen nyugodt hely a halálos, szenvedő beteggel való meghitt találkozásra olyan távoli hozzátartozóiknak is akik csak szabadságuk terhére tehetnek bármit is - lelkiismeretüktől ugyan vezérelve, de a körülményeik miatt azonban korlátozva lévén - hogy módjukban álljon tenni valamit beteg hozzátartozójuk élete utolsó napjainak megszépítéséért.
(ETIKA)

A hospic segíthet a hazának ....

...a 2000 éves keresztyén erkölcsiség gyakorlati megvalósulásában

-ha a HAZA fontosnak tartja ezen moralt!

Ugyanis abban is segítséget nyújthat a Hospic, az európai "ERKÖLCS"-nek, hogy a "Soll"-ból "Sein" legyen! Hogy a filozófus szavaival élve ne csak tudjam, hogy mit kellene tennem, hanem megtegyem is! Ha tudjuk, elismerjük a Tízparancsolat abbeli tételét, hogy "tiszteld Atyádat és Anyádat... " akkor ne kényszerüljenek öregek, haldoklók, - vagy fiatal rákosok - ma "Taigetoszba", (elhanyagolt magányos helyzet, vagy elmeszociális-otthon?) vagy a kiszolgáltatott helyzetüktől való félelmükben ne kövessenek el suicidumot vagy ne akarjanak eutanáziát kérni az orvostól, novértől - aki ez elöl hazánkban ma remélhetoleg elzárkózik, hiszen mást tanult, másra esküdött... A hospic segítséget nyújthat az európai "HIT"-nek is hogy az érintettek reménykedjenek elérheto megoldásban s ne roppanjanak bele családok, egészségesek, elfoglalt életük javát élo, és hivatásukban, munkájukban teljesíteni tudó, és akaró emberek, mivel közeli hozzátartozóik ápolása miatt a tehetetlenség érzése leveri őket, vagy az általuk meglátott, "túldimenzionált" gyógyítás, ápolás, ( pl. alternatív gyógymódok csábítása) elkápráztatja, kizsigereli és esetleg anyagilag csodbe juttatja őket..... A moral hosszú távon térül meg, de tudjuk, a Tízparancsolat nem csak követelményt állít, hanem reményt, ígéretet is kilátásba helyez, hiszen a Tízparancsolat így folytatja ...hogy hosszú ideig élj a földön..." Taigetos helyett-Ispotályt!

A rászorulókról való gondoskodás alapvető keresztyén erkölcsi követelmény, amelynek nagy része a zsidó kulturából átvett pilléreken nyugszik!
(VALLÁS, KERESZTYÉN/ZSIDÓ HITVILÁG)

A hospic segíthet a hazának....

-hogy polgárai ne felejtkezzenek meg a "Túlvilágról"

-hogy reménységük legyen/lehessen az Úr Jézus Krisztus által ígért ...ÖrökÉletben...

....ha a sokszor TABU vallásos kérdések nem szorulnak egy egy ember saját gondolkozásán belülre, ( vallás= magánügy?, hitek, tévhitek, paranoia?), s ez ezáltal nem izolálja egymástól a szenvedoket, s az oket segíteni akaró "hívőket"!

....ha a HAZA továbbra is keresztyén szeretne maradni!

A Hospicban nem titok a halál közelsége, léte. Az erre készülők, az ezt tudomásul venni kényszerülők, kell hogy kapjanak spirituális segítséget! A hospic kürül kialakított team segíthet ennek megszervezésében, a betegek barátai, korábbi kapcsolataik alatt kialakított "hittársaik", "gyóntatóik","lelkipásztoraik" felkeresésében/meghívásában, vagy azok helyettesítésében. Hitvalló és ebben gyakorlott hívő ember segíthet a krízishelyzetben lévok, vallási kérdésekben járatlan, de ez iránt hirtelen fogékonnyá vált szenvedok vagy később a gyászolóik életvezetésének, ébredezo hitének támogatásában, s az erkölcsösebb életre való törekvés, s a bűnbánat feltörése esetén - kizárólag önkéntesen kérve ezt - s az Úr Jézus Krisztus kegyelmén alapulva - segíthet a "megszentelodésében", "megtérésben", az "Istenhez való visszatérésben".(SUB, METANÓJA). A Hospicok segítséget nyújtanak/nyújthatnak azoknak is, akik hozzátartozójuk tragédiája, vagy elvesztésük után a gyász miatt szenvednek lelkileg. A Hospic körüli team segítheti az alkalmas menthalhigiénés módszerekhez való csatlakozást.(pl gyász-munka-csoportok). A team segíthet a temetés gyakorlati megszervezésében - tanácsokkal. (Helyileg közvetíthet üzleti ajánlatokat is). Megfeleloen képzett egyházi személyek, lelkipásztorok segítségével az egyházi, gyülekezeti kapcsolatok is épülhetnek, erősödhetnek, s segíthetnek, az elhúzódó gyászreakciók a depresszió, az izolálódás, a magány, kivédésében, kezelésében, s mindez viszont előnyös lehet a szükséghelyzetben lévőket szívesen támogató egyházi közösségeknek - hiszen a gyászolók szolidáris befogadása esetén - ezen közösségek, gyülekezetek létszámbeli gyarapodásá is megindulhat. Mindez a Szentháromság Isten tekintélye, segítsége és útmutatása alapján az egyházi szervek, szervezeteket, valamint "hívők" aktivitásán keresztül egyre jobban integrálhatja a keresztyén/zsidó világnézetet, erkölcsöt, hitet a különben egyre jobban szekularizált s napjainkban csaknem "névleg-keresztyén" , vagy "halott-keresztyén" életgyakorlatú középeurópai társadalmunkba.

Mire jó a Hospic?

Segítséget nyújtó helynek, ahol az egészségügy, a szociális szféra, az erkölcs és a hit találkozót ad egymásnak. Átfogó, jelen pillanatban sok feszültséget jelentő társadalmi kérdések megoldó-helyének, mely modell lehet más hasonlóan komplex probléma megoldására is. Ma, hazánkban Magyarországon átfogó, társadalmi, erkölcsi, és egészségügyi változásokat sürget sokak szenvedése! Ezeknek megoldását, felgöngyölítését kezdhetjük megfelelo hospic-hálózat kialakításával is! Magyarország demografiai adatai és a népesség megbetegedési mutatói szerint erre nagyon idoszerű gondolnunk! Németországi adatok alapján 100 000 fonyi lakosra kb 40-50 hospic-hely kialakítása lenne a legmegfelelőbb.

dr. Hargita Gyöngyi