„Fáklyát, cserépkorsót és kürtöt elő!”

Beiktatták Bocskorás Bertalant, a kiskunhalasi református gyülekezet új elnök lelkészét.

Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke és Bán Béla esperes közel negyven lelkész kíséretében vonult be 2023. május 14-én vasárnap 16 órakor a kiskunhalasi református templom főbejáratán a helyi Lorántffy Zsuzsanna Kamarakórus üdvözlő „Jertek, áldjuk Istent” című énekére. Apostoli köszöntést mondott Bocskorás Enikő lelkipásztor, az igehirdetés előtti és utáni imádságot Bán Béla esperestől hallhatták a hívek. Az igehirdetés szolgálatát Balog Zoltán püspök végezte.

Az ünnepi igehirdetés alapjául a Krónikák II. könyve 1. részének 18 versétől a 2. rész 5. verséig tartó aznapi ószövetségi igeszakasz szolgált. Ahogyan Salamon átvette a nép vezetésének és Isten szolgálatának munkáját elődjétől, Dávidtól, itt is egy vezetés átadása és átvétele zajlik ma Kiskunhalason – mutatott rá a püspök. A legszebb templom felépítésén munkálkodott Salamon, az egyedül méltó Istennek emelve azt. Az építkezés nem csak fizikai értelemben vett építményt jelent, hanem elsősorban szellemi-lelki-spirituális építkezést takar Salamon számára, ahogy előtte Dávid számára is. Ez a feladat a keresztény lelkészek, vezetők számára itt is, ma is, és mindenütt a világon – hangsúlyozta az egyházvezető.

„Mindig szeretem, ha a napi ige betalál egy-egy valóságos élethelyzetbe, ahogy most is történt” – nyilatkozta Balog Zoltán püspök a halasi református rádiónak tett nyilatkozatában az ünnepség után. A rövid interjú itt érhető el.

A reformátusok egyik legszebb ünnepségén, a beiktatási ceremónián Bán Béla esperes átadta a Kiskunhalasi Református Egyházközség hivatalos pecsétjét és a templom kulcsát az új elnök lelkésznek, Bocskorás Bertalannak. Bocskorás Bertalan a tisztséget Bödecs Pál nyugalmazott elnök lelkésztől vette át, akit ebben az évben Kiskunhalas díszpolgárának választottak a gyülekezet és a város felvirágoztatásáért végzett munkájáért.

A kulcs és a pecsét átvétele után következett a lekészek sora, akik Igével kértek áldást a frissen beiktatott lelkipásztorra. A megyében szolgáló református lekészek mellett érkeztek még a beiktatásra lelkészek a délvidéki Szabadkáról, Bácsfeketehegyről, a kárpátaljai Salánkról, a kibocsátó felvidéki Szepsi gyülekezetéből, és a megelőző szolgálati helyről, Nagydorogról.

„Jó áldottnak lenni!” – hangzott elsőként az áldásokra válaszul a most beiktatott lelkész szava. Bocskorás Bertalan beiktatási beszédének alapjául a Bírák könyve 7. részének 16. versét választotta. Rövid, lelkesítő és bátor köszöntő beszédében a bibliai Gedeon csupán 300 fős seregéhez hasonlította a mostanra 300 főt számláló halasi gyülekezetet. Ahogy akkor és ott a maroknyi, fegyelmezett, Istenben bízó sereg fegyver nélkül legyőzte a hatalmas, túlerőben lévő ellenséget – így legyen itt is – mondta. „Fáklyát, cserépkorsót és kürtöt elő, kedves halasi testvérek!” – szólította fel a hit szép harcára Bocskorás Bertalan elnök lelkész a gyülekezet minden tagját.

A beiktatáson megjelent vendégeket Arany-Michels Richárd lelkész-főigazgató köszöntötte. A nyilvános presbiteri ülést Szőke Imre egyházmegyei gondnok nyitotta meg. A beiktatott lelkészt és feleségét, Enikőt elsőként Mátyásiné Ván Magdolna halasi főgondnok, majd az előző halasi elnök lelkész, Bödecs Pál köszöntötte.

Bödecs Pál köszöntőjében elmondta: nehéz feladat hárul Bocskorás Bertalanra, hiszen a magukat kereszténynek vallók száma a hivatalos statisztika szerint hazánkban évente több mint 2 %-kal csökken, így van ez Halason is. Ez riasztó adat, hatalmas felelősséget ró a gyülekezetre és a missziói munkára. Szükség van a lelkésztársakra, presbiterekre, a gyülekezet összefogására és az Istenbe vetett, bátor gedeoni bizalomra.

Surányiné Réti Katalin következett a köszöntők sorában, a Bocskorás házaspár megelőző hazai szolgálati helyének jelenlegi lelkipásztora, majd a nagydorogi Sztárai Mihály két köszöntő dala hangzott el. Fülöp Róbert polgármester egy Kiskunhalas-képet adott át a lelkész házaspárnak.

Bányai Gábor országgyűlési képviselő a bibliai példabeszédekből idézve mondott beszédet. Ezután a barátok nevében mondott köszöntőt Lenkey István református lelkész.

A nyilvános presbiteri gyűlés a gyülekezet énekével zárult, melyet annak orgonista-kántora, Kákonyi Ferenc kísért a nemrégiben felújított orgonán.

Ezután a halasi reformátusok állófogadásra hívták a megjelent vendégeket az imaházba, ahol a bőségesen terített asztalok mellett folytatódott a köszöntések sora, és kötetlen baráti beszélgetés vette kezdetét. Sárköziné Babika presbiter, a gimnázium főszakácsa készítette finom ételeket, az asszonytestvérek sütötte finom süteményeket és italokat a gyülekezet minden tagja kínálta, hordta a megjelentek között. Igazi közösségi ünnep és együttlét volt ez Isten áldásával.

Bocskorás Bertalan felvidéki születésű református lelkipásztor idén tölti be ötvenedik életévét. A budapesti teológián végzett, itt ismerkedett meg feleségével, a nagykőrösi születésű Nagy Enikővel, aki szintén református lekész. Négy gyermekük született, két fiú és két lány, akik mára felnőttek. Lelkészi pályájuk első állomása a Somogy megyei Látrány volt, majd lelkész házaspárként a Tolna megyei Nagydorogon szolgáltak tizenegy évet. Bocskorás Bertalan évekig volt a Tolnai Református Egyházmegye ifjúsági referense, tanácsosa, foglalkozott házaspárokkal és családokkal, szabadult alkoholisták segítésében vett részt a Magyar Kékkereszt Egyesületben és az evangélikus Szőlőtő Alapítványban. A Gyökössy Intézetben elvégezte az alapképzést, majd ezután az egyéni szupervízori képzést is. Meghívásra feleségével a kanadai Calgaryba kerültek a magyar gyülekezet élére, ahol tíz évet töltöttek. 2022 októberében tértek vissza Magyarországra, ekkor már zajlott ismerkedésük a Kiskunhalasi Református Egyházközséggel, ahova az ősz folyamán meghívást is kaptak, Bertalan az elnök lelkészi pozíció betöltésére. Lelkészi identitását hármasságban éli meg: lelkipásztorként, lelkigondozóként és hivatásgondozóként tekint magára.

Bocskorás Bertalan és Bocskorás Enikő református lelkész házaspárral a halasi református rádióba készített életútinterjú itt érhető el.

A Kiskunhalasi Református Egyházközség nagy múltú gyülekezet, melynek egykori híres vezető lelkészei között szerepel az iskolaalapító Szilády Áron, az orientalista és nyelvtudós, akadémiai tag. Az ország más keresztény gyülekezeteihez hasonlóan a hívek száma a századforduló óta az ezer felettiről mára 300-ra csökkent. A rendszerváltás után, közel harminc éve az országban elsőként kapta vissza a tudós papról elnevezett Szilády Áron Gimnáziumot a helyi református egyházközség. Mára a gyülekezet oktatási intézménye, a Kiskunhalasi Református Kollégium két általános iskolát, két óvodát és egy gimnáziumot foglal magába, csaknem 1500 gyermekkel. Intézményei a város legelismertebb oktatási, nevelési centrumai, melyekbe kiváló képességű gyermekek, diákok igyekeznek felvételt nyerni. A gimnázium a 2023/2024-es tanévre plusz egy osztályt indít a gimnáziumba jelentkezők nagy száma miatt. Nagy missziós lehetőség ez. Ezen kívül a gyülekezethez tartozik egy szociális segítő intézmény, a Benjámin Lakóotthon és a gyülekezet által működtetett, tíz éve indított Halas Rádió nevű keresztény református rádió is, mely a kezdetektől napi ötezer embernek, napi 150 percben sugároz igei tartalmat a keresztény értékrendet közvetítő riportok mellett a városban és annak környékén. A reggelt indító nap Igéjét heti váltásban a helyi közösség lelkészei készítik elő a rádió számára.

A gyülekezet missziói tevékenységei között szerepel a családi csoportok, presbiteri és nőszövetségi bibliaórák és ifjúsági csoportok működtetése. Szintén áldott missziós lehetősége a közösségnek a Ciróka baba-mama kör, melybe rendszeresen közel ötven szülő, anyuka, apuka, olykor nagymama és nagypapa vesz részt csemetéikkel.

 

Írta: Csányi Ágnes
40 éve a halasi gyülekezeti tagja
a református Halas Rádió főszerkesztője, riportere

Képek: Anda Péter

Bocskorás Bertalan beiktatása Kiskunhalason