Fogoly vagyok

70 történet a börtönről és a barátságról (részletek)

Két felirat


A ötvenes években Szamosújvárra érkező rabokat a következő üdvözlő felírás fogadta:

"Akik itt beléptek, hagyjatok fel minden reménnyel!"
Dante-idézet, a Pokolból. De ez mégiscsak az Isteni színjáték része.

Beljebb, a börtönné alakított Martinuzzi Fráter Gyögy, pálos szerzetes, nagyváradi püspök, Erdély helytartója 1542--ben épített, gyönyörű kastélyában egy másik felírást olvashattunk, a főbejárat kövébe vésve:

DOMINUS ADIUTOR ET PROTECTOR MEUS, QUEM TIMEBO

Ez pedig azt jelenti: Az Úr az én segítségem és védelmezőm, kitől féljek?
Az első rögtönzött transzparens, a második kőbe írt üzenet.
Isteni színjáték, valóban.