Fogolytársam Richard Wurmbrand

Életrajzi adatok

 

Megjelent a Koinonia Kiadó gondozásában, a Kis tükör - Református Missziói Lapban.

Richard Wurmbrand 1909-ben született egy bukaresti zsidó család negyedik gyermekeként. Nem sokkal utána Isztambulba költöznek, mivel a fogorvos édesapát oda szólítja hivatása. Az 1919-es járvány során meghal az apa, ezért a család visszatér Romániába. Richard Wurmbrand kivételes intellektusa már gyermekkorában megmutatkozik: 9 nyelven beszél folyékonyan. Nagyon fiatalon beáll a kommunista mozgalomba - családját elhagyja, és Szovjetunióba szökik, a Komintern ügynökiskolájába jár. Georgescu névre kiállított hamis iratokkal visszatér az országba, azzal a feladattal, hogy alapítson egy kommunista sejtszervezetet Temesváron.
Feleségül vesz egy zsidó közgazdásznőt, Sabinát. A titkos kommunista szervezetet az Állambiztonság leleplezi, Georgescut (Wurmbrandot) letartóztatják, és három év börtönbüntetésre ítélik. 1938-ben rendkívül súlyosan megbetegszik TBC-ben, ezért szabadon engedik.
Megismerkedik egy Wolkes nevű zsidó-keresztyén asztalossal, aki által aztán megtér. Lelkészi elhívást érez: a bukaresti zsidóságnak hirdeti az evangéliumot. Zsidók százai jutnak Krisztus hitére abban az időben. A legionárius korszakban Wurmbrand gyakran közbenjár a zsidók érdekében, a meg nem térteket is igyekszik megszabadítani a munkaszolgálattól és a lágertől. Ehhez az ismerős katolikus papok segítségét is kéri, sőt az ortodox pátriárkát is mozgósítja, hogy a kor politikai vezetői megváltoztassák döntéseiket. Végül az Antonescu diktatúra bíróság elé idézi, és csak az Universul című napilap főszerkesztőjének közbenjárására engedik szabadon. A legionárius időkben minden evangéliumi egyházat bezárnak, és bár a lutheránusokat békén hagyják, Wurmbrand evangélikus missziós gyülekezetét rossz szemmel nézik, mivel zsidókból áll. Ebben az időszakban három ízben tartóztatják le Wurmbrandot.
Az 1944 utáni romániai politikai fordulat semmi jót nem hoz a Wurmbrand házaspárnak, akik ebben az időben különös figyelmet szentelnek a nagy számban nálunk maradt szovjet katonáknak. Egymillió példányban nyomtattatják ki számukra az evangéliumot.
1945-ig, letartóztatásáig és bebörtönöztetéséig továbbra is a kb. 1000 megtért zsidóból álló gyülekezetet pásztorolja.
Röviddel a híres Petru Groza féle kirakatgyűlés után a kommunizmus ügye elárulásának vádjával letartóztatják és 25 év börtönbüntetésre ítélik. Az akkor újonnan épült Calea Rahovei-i (ma valahol a Parlament Palotája környéki) börtönbe zárják. Három évig teljes izolációban, magánzárkában tartják, ezek a legnehezebb börtönévei. Ott "írja meg" - pontosabban papír és toll hiányában fejben rögzíti, versbe szedve memorizálja - híres cellabeszédeit, melyeket gyülekezet híján Istenhez intéz.
Újabb öt év múlva, 1956-ban szabadul, és azonnal misszióba kezd, amit a hatóság államellenes, felforgató tevékenységnek minősít. Ismét letartóztatják és elítélik, másodszori fogsága 1959-től 1964-ig tart.
A titkosrendőrség azt a rémhírt terjeszti felőle, hogy meghalt a börtönben. Ezzel akarják megállítani azt a tiltakozási hullámot, melyet letartóztatásának híre váltott ki Nyugaton.
Másodszori kiszabadulása után már nemzetközileg ismert és elismert keresztyén személyiség. A szekuritáté ügynökei sugallják neki, hogy hagyja el Romániát. Egy norvég misszió ugyanis 10 000 dollárt fizetett érte, hogy Nyugatra távozhasson. Azzal engedték el, hogy ott aztán nehogy megpróbáljon a rendszer ellen beszélni, mert vagy lelövik nagy távolságból, vagy pedig visszahozatják az országba román ügynökökkel.
De Wurmbrand nem fél a fenyegetéstől. 1966-ban Philadelphiában részt vesz egy tüntetésen, melyet a kommunista Vietnám támogatására szerveznek. Sorban szólalnak fel az amerikai protestáns politikusok. Wurmbrand erőszakkal a mikrofonhoz verekszi magát, arra hivatkozva, hogy ő "doktorált kommunizmusból", majd felemeli ingét, és megmutatja a kommunista börtönökben szerzett sebeit. Az amerikai rendőrség azonnal letartóztatja. Az Egyesült Államok Kongresszusának egy különleges albizottsága foglalkozik az üggyel a továbbiakban. Kérdéseket tesznek fel Wurmbrandnak a Vasfüggöny mögötti országok vallásszabadságával kapcsolatban. A bizottság tagjainak alkalma van közelről is megvizsgálni a tizennyolc mély sebet a lelkipásztor testén. A kihallgatás jegyzőkönyve három éven át az amerikai Kongresszus legnagyobb példányszámban eladott dokumentuma.
Nyugat nem készült fel ezekre a hírekre. A vallási vezetők mindaddig egyhangúlag arról tettek jelentés, hogy Kelet-Európában a keresztyének szabadságnak örvendnek. Másnap a nagy amerikai újságok első oldalon hozzák Isten Romániából érkezett szolgájának fényképét, testén a kommunista börtönök kínzásainak nyomaival, és olyan sokan kérnek interjút Wurmbrandtól, hogy egy hónappal meg kell hosszabbítania amerikai tartózkodását. Később még visszatér három hónapra Amerikába, hogy nyilvánosan beszéljen a kelet-európai vallási helyzetről.
Látván a Nyugatiak tájékozatlanságát a világ keresztyéneinek szenvedései felől, 1967-ben létrehozza a Mártírok hangja nevű szervezetet. Attól fogva feleségével együtt minden erejét annak szenteli, hogy segítse, támogassa a világ üldözött keresztyéneit, illetve hogy ápolja emlékét azoknak, akik meghaltak.
Tizennyolc könyvben vall a kommunista börtönök keresztyéneinek szenvedéseiről illetve a jelenkori keresztyén mártírok hitéről. Sikerkönyvek lettek belőlük, 70 nyelvre fordították le őket. Romániában többnyire a Stephanus kiadónál jelennek meg a művei.
Richard Wurmbrand 2001. februárjában hunyt el a kaliforniai Torrence-ben