Fókuszban a hitre nevelés

Hit, élet, közösség – ez a hármas jelszava az idei országos katechetikai konferenciának. A katechetika és hittanoktatás összefüggéseiről, kérdéseiről és aktualitásairól Szászi Andreával beszélgettünk.

Országos, határon túli egyháztesteket is megszólító és bevonó katechetikai konferenciát tart 2022. november 18-19-én a Református Pedagógiai Intézet a megújult Ráday Ház (1092 Budapest, Ráday utca 28.) épületében. A kétnapos rendezvény a Zsinat által a 2022-es évhez meghatározott „A hittanoktatás éve” tematikához kapcsolódik, résztvevői pedig előadásokon, szakmai megbeszéléseken és 11 különböző szekcióba sorolt programon keresztül kaphatnak képet a hittanoktatás hazai helyzetéről, lehetőségeiről és módszereiről. A konferencia keretein belül kerül sor a Molnár Miklós-díj átadására is.

Hogy pontosan mi is az a katechetika, hogyan fogja össze ezt a területet a Református Pedagógiai Intézet (RPI) szakmai csapata, mit jelenthetett e tevékenységük szempontjából az idei „A hittanoktatás éve” tematika, és hogyan illeszkedik ennek sorába a mostani konferencia, arról Szászi Andreát, az RPI katechetikai igazgatóhelyettesét kérdeztük.

Élethosszig tartó hitre nevelés
A katechetika fogalma gyakorlatilag minden olyan területet magába foglal, amely a hitre neveléshez tartozik. „Bele szoktuk érteni a gyülekezeti szolgálatot is, ahol gyermekek, fiatalok és felnőttek hitre nevelése történik, de emellett az iskolai területeket is. Jóval nagyobb kört foglal magába, mint a hittanoktatás, amely kimondottan a 3-18 éves korosztály óvodai és iskolai közegben történő hitre nevelését jelenti, tehát tantárgyi keretek és életkor által is behatárolt. A katechézis sokkal szélesebb keretein belül akár a felnőttek katechéziséről is beszélhetünk. Élethosszig tartó folyamat ez, amely során a bölcsőtől a koporsóig tudunk gyülekezeti tagjaink mellé állni” – magyarázta Szászi Andrea.

„Intézetünk az egyház országos pedagógiai szakmai szolgáltatójaként két nagy területet lát el. Egyrészt a köznevelési intézményekben történő szakmai munkát támogatja, másrészt az egyházközségek, református és más felekezetű, illetve állami, valamint az iskolák, óvodák intézményi keretei között zajló tartozó hittanoktatás koordinálása, szakmai háttere tartozik hozzánk. Az utóbbi területen belül segédanyagokat készítünk, tréningeket tartunk, és sok egyéb módon igyekszünk segíteni a hittanoktatók, lelkipásztorok, katechetikai előadók szakmai fejlődését. A katechetikai csoport látja el ennek a szakmai háttértámogatását.”

A katechetika és azon belül a hittanoktatás tehát minden évben kiemelt területként van jelen az RPI életében, az idei év tematikájától függetlenül is. „Akik folyamatosan ezen a területen szolgálnak, azok számára bizonyos értelemben véve minden év a hittanoktatás éve, de természetesen fontos, hogy mások figyelmét is felhívjuk erre a szolgálatra, ezért a fókuszba kerülése egyúttal új lehetőségeket is teremt. A valláspedagógiai-teológiai, szakmai támogatás mellett olyan területekben is együttműködünk a Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálatával, mint például a hittanoktató előmeneteli rendszer kidolgozása.”Idén évek óta tervezett egyházmegyei rendezvényeket is sikerült megvalósítaniuk. „Régóta szerettünk volna kimondottan egy-egy adott egyházmegye számára szakmai képzéseket tartani. 2022 augusztusától kilenc református egyházmegyénél tarthattunk kihelyezett katechetikai jellegű továbbképzést, így azokat a lelkipásztorokat, hittanoktatókat is elérhettük, akik esetleg nehezebben mozdulnak ki településükről, vagy nem mozognak annyira otthonosan az online világban, hogy részt vegyenek a webináriumainkon, illetve szívesebben veszik a személyes találkozási lehetőségeket. Ez nagy előnye az idei év tematikájának.”

Hármas fókusz, hármas jelszó
Az RPI minden évben tart országos katechetikai konferenciát – ez a pandémiás időszakban sajnos csak online formában valósulhatott meg. Az idei alkalom azonban „A hittanoktatás éve” tematika miatt kiemelkedik az évek sorából. „Ehhez igazítottuk a katechetikai konferenciát is. Az alkalmon több olyan összegzésre is sort kerítünk, amelyek kimondottan a tematikus évhez kapcsolódnak. Áttekintjük, hogy mi is történt a mögöttünk lévő időszakban, hogy hol is tart egyházunk ebben a folyamatban, és mik azok a fejlődési irányok, amelyek felé tovább tudunk haladni” – mondta a katechetikai igazgatóhelyettes.

A tájékoztatás mellett a rendezvény másik fő fókusza a szemléletformálás. „Fel szeretnénk mutatni olyan alternatív módszertanokat és lehetőségeket, amelyek többet adhatnak a szolgálattevők többsége által jelenleg használtaknál. Emellett szeretnénk elősegíteni, hogy a kollégák fejlődhessenek és épülhessenek, megbátorodhassanak az újabb területeken is. Ezen keresztül pedig fejlődhessen és épülhessen az a gyülekezet, iskola, óvoda is, ahol szolgálnak.”  A programösszeállításnál emiatt szempont volt az is, hogy a résztvevők minél jobban be tudjanak vonódni, és amit hallanak, megtapasztalnak, megélnek, azt magukkal is tudják vinni.

A harmadik fókusz pedig a lelkiség és a mentálhigiéné kérdésköre. „A gyerekek és fiatalok, akikkel dolgozunk, nem légüres térből jönnek, hanem mindenki hozza magával a saját életvalóságát. Szeretnénk segítséget adni a kollégáknak abban, hogy hogyan lehet úgy megszólítani az ifjúságot, úgy közel kerülni hozzájuk, hogy ennek során mindenki megérthesse és átélhesse azt, hogy Istennek van üzenete mindannyiunk életvalóságára.”

A konferencia hármas jelszava: hit, élet, közösség. „Az alkalom során szeretnénk megélni és továbbadni azt, hogy jó közösségben lenni azokkal, akikkel egy szolgálatot végzünk. Ugyanabban a hitben vagyunk jelen, és mindannyian megtapasztaljuk azt, hogy az Istennel élet van. Emellett szeretnénk fölmutatni, hogy a 21. században is lehet Krisztust követni, és nem valami száraz tananyag köré épülve, hanem egész életünk során megtapasztalva ennek valóságát. Hit, élet és közösség hármasa ezért kapcsolódik össze.”Gyümölcsök reménysége
Azért, hogy mindenki kaphasson egy kis ízelítőt a konferenciából, a Magyar Református Nevelés 2023-as első tematikus száma egy konferenciához tartozó zárókötetként formálódik. Az itt elhangzott szekcióanyagok, előadások közül szeretnének minél többet közre adni ebben. Természetesen a tematikus évnek nem ez lesz az egyetlen gyümölcse. „Reméljük, hogy jövőre, a megfelelő zsinati döntések után bevezetésre kerül a hittanoktatói előmeneteli rendszer. Illetve abban is bízom, hogy az idén elkezdett folyamatok, közös gondolkodások, együttműködések hosszú távon is folytatódnak és megerősödnek” – mondta Szászi Andrea.

Az RPI országos konferenciái arra is lehetőséget adnak, hogy a programpontok közötti szünetekben olyan személyes találkozásokra kerüljön sor, amelyek elősegítik a közös gondolkodást és megalapozzák az együttműködéseket, ezért is hívnak közösségbe mindenkit, aki ezen a területen szolgál: hittanoktatókat, lelkipásztorokat, egyházi könyvkiadókat, egyházi ifjúsági szervezeteket. Ennek a közösségnek a megélése adhatja meg a katechetika számára a gyümölcstermésben gazdag jövő reményét.

Barna Bálint
Képek: Fülöp László, RPI