Hagyomány, Identitás, Történelem 2021

Kétnapos konferenciánk a legkülönbözőbb történeti megközelítésekből (egyház-, művelődés-, társadalom-, mentalitás-, jog-, kultúrtörténet, néprajz, teológia) mutatja be a magyar reformátusság közel fél évezredes történetét, lehetőséget adva arra, hogy a különböző tudományágak művelői találkozhassanak és eredményeikről, nézőpontjaikról, kérdésfeltevéseikről eszmét cserélhessenek. 

A konferencia programja: 

2021. november 2. kedd

Plenáris

9:00    igei köszöntő: Gér András zsinati tanácsos
9:20    Buzogány Dezső: 1568 - Mítosz vagy valóság
9:50    Kiss Réka: 1956 - Mítosz és valóság: református nézőpontok
10:20    diszkusszió
10:40    kávészünet

 „A” szekció (kedd)

11:00    Szekér Nóra: Zsindelyné Tüdős Klára mint református közéleti szereplő 
11:20    Köbel Szilvia: Kováts J. István portréja
11:40    Bárány Zoltán: Fónyad Dezső népbírósági pere 1945-ben
12:00    Pázmándi Ágnes: Szabó Imre sárbogárdi lelkész élete és szolgálata
12:20    diszkusszió
12:40    ebéd
14:00    Herdeán Gyöngyi: 1919. fekete Húsvétja és máig ható emlékezete Köröstárkányban. Tabusítás és kutatási lehetőségek
14:20    Szamborovszkyné Nagy Ibolya: Egyházszerkezeti változtatás birodalmi parancsra. A kárpátaljai református egyházmegyék felszámolásáról
14:40    Erdős Kristóf: A Filadelfia Diakonissza Intézet felszámolásának körülményei (1951)
15:00    Lévai Attila: Teológiai képzés a 20. század második felében a Felvidéken
15:20    diszkusszió
15:40    kávészünet

„B” szekció (kedd)

11:00    Szabó András: Szenci Molnár Albert felmenői, családja
11:20    Petrőczi Éva: Medgyesi Pál szépunokája
11:40    Jeney-Tóth Annamária: Református karrierek a Rákóczi-kori Kolozsváron 1630-1660
12:00    Ősz Sándor Előd: Gyulai István lelkészi szolgálata a Nagyenyedi Református Egyházközség Váradi Bibliájának tükrében
12:20    diszkusszió
12:40    ebéd
14:00    Kovács Kálmán: A „történelmi Magyarország” képe a református emlékirodalom tükrében
14:20    Czeglédi Sándor: Kísérlet Kálvin pedagógiai hatásának értelmezésére
14:40    Bereczky Zoltán: Misztériumjáték a mennyezetkazettás templomok táblaképeinek leolvasása alapján.
15:00    Stefanovszky András: A magyar állam és a Magyarországi Református Egyház együttműködése az üldözött keresztények megsegítésében
15:20    diszkusszió
15:40    kávészünet

Plenáris (kedd délután)

16:00    Hegyi Ádám: Református gyülekezet alapítása 1753-ban a Dél-Alföldön
16:20    Sipos Gábor: Az Erdélyi Református Főkonzisztórium átalakítási kísérletei az 1820-as - 1830-as években.
16:40    Sárai Szabó Katalin: Szemerjai Szász Károly püspökké választása
17:00    diszkusszió   
17:30    Könybemutató
18:30    állófogadás

2021. november 3. szerda
9:00    megnyitó: Pap Ferenc KRE PK Dékán
9:20    Pap Ferenc: Palástviselési utasítás 1942-ből
9:40    Püsök Sarolta: A nők teológiai képzésének első száz éve Kolozsváron
10:00    Jánosi Csongor: Egyházi diplomácia a keleti blokkban. A Keresztyén Békekonferencia belső hatalmi harcai 1968 és 1971 között
10:20    Ablonczy Bálint: Hálózatok hálózata: kik és miért vettek részt a nyolcvanas évek erdélyi segítőakcióiban?
10:40    kávészünet
11:00    Lányi Gábor: Mester Miklós szabadság téri presbiter kitelepítési ügye
11:20    Csűrös András: „Laci gróf” (Teleki László élete és kitelepítési ügye)
11:40    Hornyák Máté: Mester és tanítványa, Boér Elek kitelepítése
12:00    Rigó Róbert: Kitelepítések Kecskemét térségében
12:20    diszkusszió
12:40    ebéd     
14:00    Szetey Szabolcs: A dunamelléki „Igehirdetési Bizottság” a XX. század közepén
14:20    Szabó Bence: Világnézetek tűzvonalában - a lelkiismereti szabadság és a párthűség konfliktusa a hatalom körein belül (Bács-Kiskun megye a hosszú hatvanas években)
14:40    Kovács Balázs: Hogyan lehet kutatni a korábban tiltott és titkosan szerkesztett irodalmakat? Ürögdi Ferenc szamizdat-költői tevékenysége a Kádár-korszakban
15:00    Karvansky Mónika: Az '56-os magyar menekültek között végzett egyházi szolgálatok
15:20    zárás: Földváryné Kiss Réka
15:40    kávészünet

A részvételhez nem szükséges előzetes regisztráció. Egyetemünk szabályzata szerint a konferencián csak védettségi igazolvánnyal lehet megjelenni és a maszkviselés ajánlott.