Hálaadás a felépült lelkészlakásért

Két éve várt ünnepi eseménynek adott otthont a Gyúrói Református Egyházközség temploma 2022. május 8-án délután: a gyülekezet közössége a meghívott vendégekkel együtt adott hálát a 2020 tavaszán elkészült új parókiáért. A hálaadó istentiszteleten Hajdú Szabolcs Koppány, vértesaljai esperes hirdette az Igét, majd Veres Sándor a Dunamelléki Egyházkerület főgondnoka köszöntötte az egybegyűlteket.

„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.” (90. zsoltár, 1. vers)

A gyülekezet a templomfelújítás, egy gyülekezeti ház építése majd a templomkert rendezése után, 2014-ben kezdte el felmérni annak lehetőségeit, hogy az 1926-ban épült, korábban jobb napokat is látott parókiát milyen módon újíthatná fel. Hamar egyértelművé vált, hogy az épület állapota teljes körű felújítást kíván. Az akkor rendelkezésre álló források szűkössége miatt a presbitérium a szakaszolt felújítás mellett döntött. Ezt a helyzetet változtatta meg, hogy a tervezett építkezés időközben bekerült a Dunamelléki templom-parókia-gyülekezeti tér felújítása elnevezésű támogatási programba, így végül – egy korábban elnyert forrással együtt összesen ötvenmillió forint kormányzati támogatásból – lehetővé vált nagyban és egészben gondolkodni. Így született meg 2019 tavaszán az új lelkészlakás végleges terve, majd napokon belül kezdődött a régi parókia bontása, az új épület pedig még az év vége előtt megkapta a használatbavételi engedélyt.

Az új, tetőtér-beépítéses épület összesen 165 m²  hasznos alapterülettel szolgálja ki a hattagú lelkészcsaládot, s mintegy aktívházként funkcionál, hiszen a 10 kW-os napelemrendszer a ház teljes energiaigényét biztosítja, kombinálva a házat temperáló elektromos fűtéssel és a kiépített levegő-levegő hővisszanyerős szellőztető rendszerrel. Így a 100 fenntartóból álló gyülekezet költségvetését is jelentősen kíméli az új épület.

Az istentiszteletre gyülekező meghívott vendégeket Erdélyi Gábor, presbiteri jegyző – aki egyúttal a kivitelező cég ügyvezetője – tájékoztatta a ház fontosabb paramétereiről, majd az istentiszteleten elmondott gondolataiban kiemelte: Istennek csak a legjobbat – ez a gondolat vezérelte a gyülekezetet az építkezések során, a tervezés és a megvalósítás minden részletében, nem is szólva arról a több millió forintnyi hozzáadott értékről, melyet a gyülekezet tagjai és más támogatók biztosítottak anyagiakban, vagy éppen kétkezi munkájuk felajánlásában.

A hálaadó alkalom második felében, a gyülekezeti énekkar szolgálatát követően köszöntötte még a gyülekezetet Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, Horváth Gyula polgármester, valamint a testvérgyülekezet részéről Gábor Ferenc, Marosdécse lelkipásztora. A jelenlévő lelkészek egy-egy igét mondtak áldásként a gyülekezetre. Külön öröm volt, hogy az ünnepi alkalommal ismét viszontláthattuk a korábban itt szolgáló lelkipásztorokat: Alföldy-Boruss Dezső és Ócsai Tibor lelkész testvéreink családtagjaikkal együtt vettek részt a közös hálaadásban.

Az alkalom végén Alföldy-Boruss Áron, a gyülekezet főgondnoka és Kádár Ferenc lelkipásztor mondtak köszönetet a vendégeknek, valamint az építés előkészítésében és lebonyolításában komolyabb részt vállaló presbitereknek és munkatársaknak. Az alkalom után a gyülekezet terített asztalokkal várta a vendégeket.

A Gyúrói Református Egyházközség Gyúró és Tordas települések területén végzi szolgálatát, emellett a közeli Martonvásárról is többen látogatják a gyülekezet alkalmait. A lakosság folyamatos változásával, a fiatalabb családok beköltözésével érezhetően a gyülekezet arculata is formálódik. A gyülekezetnek jelenleg 100 fenntartója, valamint 170 nyilvántartott felnőtt tagja van.

 

 

Kádár Ferenc
A szerző a gyúrói református gyülekezet lelkipásztora

Képek: Füle Tamás, Gyúrói Református Egyházközség, Kádárné Göndöcz Eszter, Zsengellér-Kekk Edina