Hangoló

Életünket, mint egy hangolóhoz, a Lélek által Jézushoz igazítani – így is összegezhetjük a keresztyén életfeladatot. E cél elérését segítené az a három napos tréning május közepén, amely az elcsendesedés, az igeolvasás és a közösséggyakorlás különböző formáinak megismerésére és gyakorlására helyezi a hangsúlyt.

„A lelki elevenség utáni vágy mozgat minket, ez indított el a keresésben, és késztet ismereteink és tapasztalataink megosztására" – számolt be kérdésünkre a Zsinati Ifjúsági Iroda által szervezett szeminárium egyik vezetője, Katona Viktor. A Hangoló – Gyakorlatok a Krisztusban maradáshoz címet viselő tréninget május 17. és 19. között Balatonszárszón tartják, a kurzusra lelkészeket, gyülekezeti tagokat és szolgálókat is várnak életkortól függetlenül. A kurzus témái többek között a lelki olvasás, az önfeltárás és a szemlélődés lesznek.

„Gyermekkorom óta sokat hallottam, hogy imádkozni kell és Bibliát olvasni, de sokáig nem volt megfelelő a motivációm, ahogyan azt a kell szócska is jelzi. Kissé kényszeresen próbáltam ápolni az Istennel való kapcsolatomat, és igazán nem is tudtam, hogyan tegyem. A szolgálatom során megláttam, nem vagyok egyedül ezzel a tapasztalattal" – fogalmazott az SDG Református Diákmozgalom elnöke.

A Hangoló című szeminárium vezetői többek között abban segítenének a hasonló nehézségekkel küzdő résztvevőknek, hogyan mélyülhetnek el például lelki olvasmányaikban – magyarázta. „Vannak elérhető és hatékony módszerek arra, hogy amit olvasunk, ne csak információ szinten ragadjon meg, hanem a transzformáció is megtörténjen, vagyis minél inkább hasson ránk, amit olvasunk. Mindez persze nemcsak rajtunk múlik, hanem a Szentlelken is, de sok mindent tudunk a régiektől. Például, hogy hogyan lehet Istennek egyre őszintébben, nyitottabban feltárni kéréseinket, örömeinket, nehézségeinket. Vagy hogy mit jelent Istenért magáért időt tölteni vele szemlélődő imában. De segítségünkre lehet képek szemlélése is, amelyről szintén kaphatnak impulzusokat és vezetést a résztvevők."Katona Viktor az elmélkedő olvasásról tart ismertetőt és vezet gyakorlatot a Hangolón. A kurzust megálmodó Kovács Endre, a Barnabás Csoport munkatársa az imádságban és az Istennel való kapcsolatban megnyilvánuló önfeltárás, önismeret és önreflexió szerepéről beszél majd. Szabóné László Lilla református lelkész az önátadás imájáról és a szemlélődésről szól. A lelkiéletet támogató közösség mibenlétének kérdését közös gondolkodásra szánják a kurzusvezetők, és az is céljuk, hogy a hasonló kegyességi formák iránt érdeklődő hívek egymást segítve folytassák lelki útjukat.

Ezt a célt szolgálja a Lelkiségi Esték elnevezésű programsorozat is, amely évek óta egyfajta nyitott műhelyként várja az érdeklődőket a fővárosban. „Arról gondolkodunk, hogyan lehet integrálni, rehabilitálni az említett lelkigyakorlatokat protestáns felekezeteinkbe" – számolt be Katona Viktor. Szerinte egyre több protestáns hívő érdeklődik az Istennel való kapcsolat csendben léttel, lelkigyakorlattal, szemlélődő imával történő elmélyítése iránt, de sokakban kérdések merülnek fel, hiszen ezek javarészt a katolikus kegyességben találhatók meg.A balatonszárszói képzés is ezeket a kérdéseket hivatott megválaszolni, hiszen mint mondta, az ismeretátadással segítenek beágyazni a különböző gyakorlatokat az egész keresztyén hagyományba. „Nem csak saját tapasztalatainkra építünk, hiszen lesznek például lelkiségtörténeti előadások. A résztvevők hallhatnak többek között a sivatagi atyákról (3–5. század), Clervaux-i Bernátról (12. század), Avilai Terézről (16. század), Kálvinról és Lutherről – vagyis a közös keresztyén hagyományból merítjük a kurzus anyagát. Talán érdemes lenne azt a falat is bontogatni, ami szerint az Újszövetség után egyből a reformáció következik. Mintha az azt megelőző ezerötszáz évet kicsit mellőznénk, pedig az ugyanúgy a miénk. Abból a hagyományból merített a reformáció korabeli protestantizmus is, ha másért nem, ezért merjünk bátran hozzányúlni azokhoz a közös értékekhez, amelyek talaján ma mi is állunk."

A Hangoló elnevezésű szeminárium helyszíne a balatonszárszói SDG Családi Hotel és Konferenciaközpont. A szeminárium résztvevőit kedvezményes áron szállásolják el hotelszobákban. Jelentkezési határidő: május 1.

További részletek és jelentkezés itt

Kép: Füle Tamás