Határaink a lelkészi hivatásban

A Gyökössy Intézet lelkésztovábképzésben akkreditált őszi továbbképző kurzusára október 1-ig várják a jelentkezőket.

Az egyházban általában, illetve az egyes gyülekezetekben kialakult egy szerepkép a lelkipásztorra és a viselkedésére, munkájára, családi életére nézve.

Ez a kép elvárásokat ad, kérdés, hogy meddig kell, illetve lehet megfelelni a ki nem mondott elvárásoknak? Hogyan lehet ezzel együtt élni?

A kurzuson lelkigondozói, pasztorálpszichológiai és pasztorálteológiai források alapján ezekre a kérdésekre keressük a választ.

A képzés segítséget kíván adni a gyülekezeti (intézményi) lelkészeknek a hivatás és a privát élet, a család közötti egyensúly megtalálásában.

Időpont, helyszín: 2016. október 10-12. Budapest, Gyökössy Intézet (Bp. Kálvin tér 8.)

Jelentkezési határidő: 2016. október 1.