Hűségben megmaradni a szolgálatban

A Ráday Ház dísztermében találkoztak egymással a Dunamelléki Református Egyházkerület nyugdíjas lelkipásztorai és lelkészözvegyei, ahol az Isten Igéje általi közösség mellett tájékoztatást kaptak az egyházkerület aktualitásairól.

Az egyházkerületben egykor szolgálók tíz év után először 2022-ben gyűltek össze az egyházkerület elnökségének meghívására, tavaly decemberben pedig csaknem nyolcvanan vettek részt a nyugdíjas lelkipásztorok találkozóján. Az épülést és az aktív szolgálat utáni lelki közösség megerősödését segítette az idei, december 8-i alkalom is, mely Somogyi Péter lelkészi főjegyző áhítatával vette kezdetét. „Eddig jól futottatok, ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek?” – hallhattuk az Igét Pál apostol Galatákhoz írt levelének 5. részéből. „Ahogyan idősödünk, futni már ritkábban futunk, lelki értelemben azonban a pályafutás életünk végéig tart, erre hívott el bennünket az Úr” – fogalmazott a lelkipásztor.

„A frissesség, hogy megmaradok-e abban, amire elhívattam, fontos kérdés. A futásban azonban vannak akadályok és akadályozó tényezők – akár emberek is. Bizonyságot kell tennünk arról, hogy mennyi akadályon kellett keresztülmennünk. Lehet, hogy többet kell futnunk, mint amennyire felkészültünk – Jézus is azt kérte a sokaságtól, hogy aki egy mérföldnyi útra kényszeríti őket, menjenek el vele kettőre.” A lelkész levetített a résztvevőknek egy rövid filmrészletet is, melyben egy asztmával küzdő, terepfutó lány úgy nyer meg egy versenyt, hogy közben fülhallgatón keresztül édesapja motiváló szavait hallgatja. „Adja az Úr, hogy mi is így nyerjük el az élet koronáját!” – zárta gondolatait a főjegyző.

Az áhítaton két teológushallgató, Szilágyi Noémi és Bozsoki-Sólyom Pál végzett zenei szolgálatot, csellón és zongorán kísérve az elhangzó énekeket. A rendhagyó, képek vetítésével színesített dicsőítést a hallgatók mellett Bölcsföldi András lelkipásztor, a teológia spirituálisa narrálta, felvillantva Mária angyali látogatásának egy-egy pillanatát. Az összeállításban a borsodi Bódvalenke házain található, roma művészek által készített szekkók is helyet kaptak, melyeket néhány héttel ezelőtt cigánymissziós tanulmányúton nézhettek meg a leendő lelkipásztorok.

Balog Zoltán, az egyházkerület püspöke háláját fejezte ki azért, hogy a nyugdíjas lelkipásztorok találkozója immár hagyománnyá vált, és köszönetet mondott a résztvevőknek a fiatalabb generációkért elmondott imádságokért is. A püspök tájékoztatójában kifejezte reményét, hogy a következő zsinati ülésen bejelenthetik a nyugdíjas lelkészek javadalmazásának 18 százalékos emelését. A nyugdíjrendszer fenntarthatóságát külön erre a célra létrehozott bizottság fogja vizsgálni. A támogatás részét képezik a folyamatos egészségügyi vizsgálatok, melyekre a Bethesda Gyermekkórház ingyenesen biztosít lehetőséget. Balog Zoltán beszámolt a galyatetői lelki otthon, az Imádság Háza építésének terveiről is, amely állandó lelki vezetővel egyéni, családi és csoportos elcsendesedésre ad majd lehetőséget.

A püspök a lelkészi hivatás éve kapcsán említést tett a nő lelkészek helyzetének éppen zajló rendezéséről, és arról, hogy lelkészek a megújult Gyökössy Lelkigondozói Intézet szolgálatát is igénybe vehetik lelki egészségük megőrzése és a kiégés megelőzése céljából. Majd beszélt arról is, hogy a nyugdíjas lelkipásztori szolgálat lelkipásztori jogviszonyt jelent, amely kizárja a presbiteri szolgálatot. Ennek oka, hogy előd és utód kérdésében számos helyen vannak konfliktusok, és a lelkészi, valamint a presbiteri attitűd sem ugyanaz.

Balog Zoltán röviden mesélt arról az útjáról, melynek során meglátogatta Molnár Mária egykori szolgálati helyét Pápua Új-Guineában, ahol küldöttsége harangot állított. A résztvevők megtekinthették a misszionáriust szállító hajó kiállított makettjét is.

A püspöki jelentésben a kárpátaljai helyzet is szóba került azzal a hetvenhat református lelkésszel együtt, akik közül senki sem hagyta ott a szolgálati helyét. Mivel a háború miatt megszűnt a fizetőképes egyháztagság, az itteni református lelkészek is támogatják őket saját jövedelmükből.

A püspök a 2024-es Élő Ige évéről is beszélt. Bejelentette, hogy jövőre – kilencven év után – ismét országos lelkésztalálkozót hívnak össze, a Groupama Arénába legalább ezer lelkipásztort várnak a Kárpát-medencéből.

Kardos Péter korábbi pákozdi református lelkész röviden mesélt a „protestáns gyászévtizedhez” kapcsolódó, a gályarabok emlékére szervezett túrák és zarándokutak tapasztalatairól, melyekhez az egyházkerület nyújtott anyagi támogatást. Idén négy emléktúra valósult meg Mencshelyen, a Győr–Pápa útvonalon, Pozsonyban és környékén, Veszprémben és a Balaton-Felvidéken. A tervek szerint tavasszal zarándokutat szerveznek Rimaszombatra és környékére, másfél év múlva pedig az olaszországi Nápolyba, ahol gályákra helyezték a rabokat. A lelkész tervei között szerepel a Trieszt–Pescara útvonal hajón, míg a Pescara–Nápoly útvonalat kerékpáron tennék meg.

A tájékoztatást követően került sor a résztvevők rövid fórumára, ahol néhány nyugdíjas lelkipásztor osztotta meg gondolatait társaival és az egyházkerület vezetésével. Utóbbi képviseletében a találkozó végén Veres Sándor adott hálát adott Istennek azért, hogy a résztvevők hűségben megállnak Isten szolgálatában nyugdíjas éveik alatt is. Az egyházkerületi főgondnok a gyülekezeti tagok és presbiterek nevében, Reményik Sándort idézve mondta: „És Te tetted, hogy megértettem én, Hogy mégis több az Evangélium,/ Több, mint a leggyönyörűbb költemény…”

Veres Sándor hangsúlyozta, hogy az egyházkerület életét sem kímélik a belső migrációs folyamatok, amelyre folyamatosan válaszokat kell keresni. „Új templomainkban és gyülekezeti házainkban hitelesen kell képviselni Isten Igéjét, kiemelt feladatként kezelve a környezetben élők megszólítását. És imádkozzunk, hogy bölcsen tudjunk gazdálkodni az ott hagyott templomokkal és parókiákkal – ha pedig le kell őket bontani, akkor legyen emlék arra, hogy ott egykor Isten által elhívott gyülekezet működött.”

A főgondnok tájékoztatást adott arról, hogy a lelkipásztorképzés átgondolása is folyamatban van – legyen szó a gyakorlati időszak meghosszabbításáról vagy a társadalmi folyamatokra való reagálásról –, valamint elmondta, hogy hamarosan el fog készülni a Ráday Ház udvarán, a kopjafák mellett az a fal, ahová az épület korábbi emléktábláit fogják elhelyezni. Varga László kérdésére elhangzott, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára készített emlékzászló is méltó helyet fog kapni. „Imádkozzunk, hogy szolgálatunkban megjelenjenek az elesettek, a közömbösök, a tékozló fiúk és a virtuális világ elveszettjei is! A magasságban Istené legyen a dicsőség, az emberekhez pedig ma különösképpen békesség és jóakarat!” – zárta gondolatait Veres Sándor.

A nyugdíjas lelkipásztorok találkozója közös ebéddel zárult.

Képek: Füle Tamás

Nyugdíjas lelkipásztorok találkozója 2023. december