Imatakaró

A Lónyay Utcai Református Gimnázium tanárainak imádságai

Amikor bezártak az iskola kapui és nap nap után otthon ültem a laptop előtt, azt éreztem, hogy fázom. Fázom, pedig a lakásunk fűtése korszerűbb, mint a Lónyay Gimnázium kedves, ódon épületében lévő. Feljebb kapcsoltam a fűtést. Majd felvettem még egy zoknit. Egy vastagabb pulóvert és főztem teát. És fáztam tovább. Először akkor éreztem valamiféle melegséget, amikor a diákjaim házi feladatként kapott imádságai szépen sorban beérkeztek a postaládámba. Kincseim lettek. Tovább is adtam őket. Reggelente egyet-egyet elküldtem a tanári csoportba. Aztán teltek a napok, fogyni kezdtek a gyermeki imádságok. Pedig már kezdtük megszokni, megszeretni a szívünket melengető, könnyes reggeleket. Megkértem hát imádságos lelkű tanártársaimat, forduljanak ők is az Úrhoz, majd írják le imájukat, hogy továbbíthassam kollégáinknak, és akár a diákjainknak is. Takarjuk be együtt, később majd a szülők fohászait is elkérve, iskolánkat egy nagy, puha, színes, jóillatú, lelkünket melegítő imatakaróba. (Rácz Kornélia, hittanoktató)

Kapcsolódó cikkünk:
Digitális hittanóra
Hatodikos gyerekek imádságai járvány idején.


 


Néhány szál a takaróból:

 

Drága Mennyei Atyám!
Köszönöm, hogy nagy szeretettel vagy mindnyájunk felé és, bár a világ felfordult, Te ugyanaz vagy, akinek mindig is kijelentetted magadat. Köszönjük Uram, hogy Szent, Mindenható és Igazságos vagy. Hálás vagyok, hogy a Te igéd a kezünkben lehet, és így pontosan tudhatjuk, hogy Kihez fordulhatunk, akármilyen körülmények között vagyunk is.

Te pontosan tudod, hogy mire adtad ezt az időt nekünk. Köszönjük, hogy mindig van célja a nehézségnek, nem értelmetlen soha a szenvedés. Kérünk, hogy tudjuk felismerni, hogy mik azok a dolgok, amiket át kéne gondolunk. Kérünk, Te adj csendességet a szívünkbe, hogy megismerjünk Téged olyannak, aki valóban vagy. Add, hogy magunkat is meglássuk, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk, és mennyire nem a mi kezünkben vannak a dolgok.

Bárcsak egyre jobban éreznénk, hogy mennyire nem magától értetődő, hogy bármikor Hozzád mehetünk. Bárcsak fájnának a bűneink, és meglátnánk, hogy Nélküled semmi reménységünk nincs. Köszönjük, hogy Jézus miatt nem kell nekünk ebben a tehetetlen, Tőled elszakadt, bűnös állapotban maradnunk. Kérjük, hogy szabadításod öröme legyen valóság a számunkra, és akkor valóban felszabadulunk, és nem a félelmeink fognak minket fogva tartani, hanem a benned való szabadságunk, reménységünk.

Köszönöm, hogy az a békesség, amit Te adsz, valóban minden értelmet meghaladó, a körülményeinktől teljesen független.

Kérünk, add, hogy egyre többen láthassuk, hogy féltő szeretettel vagy felénk. Kérünk szeretteinkért, diákjainkért, egyházi és világi vezetőinkért. Add Uram, hogy mindnyájan Tőled kérjenek és kapjanak bölcsességet, örömet minden helyzetben.

Köszönjük, hogy minden kérésünk előtted van, és pontosan tudod, hogy mikor, minek van az ideje. Adj nekünk bizalmat, hogy elhiggyük, Te sokkal jobban tudod, mire van szükségünk, mint nekünk magunknak.

Te légy velünk továbbra is Urunk. Ámen.
(Júlia)

 

Istenem, Mennyei Atyám, köszönöm ezt a mai új reggelt, köszönöm, hogy épen, egészségesen ébredhettünk fel, hogy megőriztél bennünket az éjszaka sötétjében is! Köszönöm a mögöttünk lévő napokat, heteket, melyek feladatai, nehézségei között sem felejtkeztél el Közösségünkről. Hálás a szívünk teremtett világod minden csodájáért, a napfelkeltéért, napsütésért, a tavaszi időért, virágokért, az ébredő természetért, barátainkért, szüleinkért, diákjainkért, tanárainkért, Szeretteinkért.

Jó megtapasztalni, hogy ebben a különleges, nehéz helyzetben mennyi erőt, értelmet, lehetőséget kapunk Tőled. Megtapasztalni, hogy szülők gyerekeikkel együtt igyekeznek helytállni a tanulás terén, nap, nap után, hogy pedagógusok szerte az országban, így Tantestületünk is milyen erőfeszítéseket tesz a tanév folytatása, sikeres befejezése érdekében. Hogy rendvédelmi és egészségügyi dolgozók, számos hivatás művelői, hogyan munkálkodnak, küzdenek országunk lakosainak ellátásáért, biztonságáért, hogy különböző rendű és rangú Vezetőink, miként próbálnak úrrá lenni a nehézségeken.

Uram Istenem! Kérlek, légy Szolgálóid mellett, mikor fogytán az erejük, mikor kétségek, gyengeség kísérti őket, mikor elhatalmaskodna felettük a félelem, mikor nehézzé válnak terheink, mikor fogytán hitünk! Kérlek, segíts minket oly sokféle nyomorúságban, gondok közepette, ha a terveidben úgy szerepel, őrizz meg Mindnyájunkat egészségben! Külön is fohászkodunk az érettségi vizsgára készülő tanulóinkért, napi nehézségekkel küzdő családokért, azokért, akik valamilyen betegségtől szenvednek, továbbá szüleinkért, nagyszüleinkért, idős honfitársainkért. És nagyon kérlek az Édesanyákért, akik annyi terhet hordoznak, és az áldott állapotban lévő Asszonyokért, a következő időkben születő kisgyermekekért. Óvd az ő egészségüket, kegyelmed erősítse lelküket, légy velük a nehéz pillanatokban!

Iskolánk, Nemzetünk, Egyházaink, a világ sorsa a Te kezedben van. Könyörgünk a holnapért, húsvétkor Jézus Krisztus áldozatában bízva kérünk, tarts meg minket, légy velünk ma és az elkövetkezőkben is. Urunk Istenünk, hallgasd meg néped és legyen meg a Te akaratod! Ámen.
(Csaba Csongor)

 

Drága Urunk!
Hálás a szívünk a gondviselésedért! Köszönjük, hogy mindentől függetlenül szeretsz bennünket! Hisszük, hogy Te látod, mennyi minden nehezedik ránk! Te látod, hogy a sok tennivaló között pislogva sokszor kétségbe esünk, mert azt sem tudjuk, melyikhez kezdjünk. Szeretnénk mindenben helytállni, s mégis sok pillanatban szétesünk, elkeseredünk, erőtlenek vagyunk bármihez is. Máskor is így van ez, de most talán különösen is. Látjuk, hogy szükségünk van a kezedre, hogy megfoghassuk, hogy felsegíts, mert nincs egyedül erőnk a feladatainkat teljesíteni! Olyan jó, hogy ismersz minket, és itt vagy mindenben mellettünk! Köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül, ezekben a szétesett pillanatokban van kinek megfogni a kezét! Ad, hogy felismerjünk, és minden szétesett helyzetben a Te kezedet keressük, és abba kapaszkodjunk hittel! Bár tudnánk őszintén Rád hagyatkozni, igazán elhinni, hogy lehet hozzád kiáltani, nem csak tudnánk, hanem kiáltanánk. Hisz, ha kiáltunk, Te átölelsz és békességre lelünk Nálad! Hálásak vagyunk ezért a Te mindenek felett álló békés szeretetedért! Ámen.
(L. T. Ágnes)

 

Drága Urunk!
Hálás vagyok, hogy van munkám. Hálás vagyok az egészségemért. Hálás vagyok az időért, amit most kapok. Te megígérted, hogy nem próbálsz meg erőnkön felül, és igyekszem bízni ebben, de sokszor elfog a kételkedés, a félelem, az aggódás. Add Uram, hogy alázattal elfogadhassam az akaratodat, bármi is jöjjön ezután. Ismersz, és tudod, hogy sokat békétlenkedem, kérlek, adj nekem helyette békességet! Adj erőt azoknak, akik értünk dolgoznak nap mint nap, adj nekik kitartást és reményt! Adj bölcsességet a vezetőinknek, hogy neked tetsző döntéseket hozzanak! Adj nekünk világosságot, hogy értsük, mi a Te akaratod, és hogy azok is megismerjenek, akik eddig nem akartak. Mindezzel együtt legyen meg a Te akaratod! Ámen.
(Zsófia)

 

Mennyei Atyám!
Köszönöm, hogy életem minden pillanatában Hozzád fordulhatok segítségért. Tudom, hogy Te sosem hagysz magamra, ha gödörbe esek és kilátástalan a helyzetem, Te akkor is odajössz hozzám és kihúzol a bajból. Bocsásd meg, ha nem figyelek Rád eléggé, hogy nem fordítok sokkal több időt a Te Igéd olvasására. Téged kérlek arra, hogy légy velünk ebben a nehéz helyzetben. Add, hogy ne legyünk betegek, tudjunk végig helyt állni a tanításban. Kérlek, Te akadályozd meg azt, hogy tömeges méretű legyen a megbetegedés az országunkban. Te fogd a kezét minden orvosnak és ápolónak, Te adj bölcsességet minden vezetőnek. Neked köszönjük meg azt, hogy naponta tudunk mit tenni az asztalunkra. Légy áldott ezért, Urunk! Olyan sok kétség van a szívünkben a továbbiakkal kapcsolatban. Te vedd ki a félelmet a szívünkből! Hadd tudjuk teljesen Rád bízni az életünket. Ha Te Dánielt meg tudtad szabadítani az oroszlánoktól, akkor hogyne segítenél át minket az előttünk álló problémákon? Adj sokkal több hitet a szívünkbe! Soha el nem fogyó hálával tartozunk Neked azért, hogy Te elküldted Jézust, hogy a mi bűneinkért is életét adja. És tudjuk, ezért cserébe csak egyetlen dolgot kérsz tőlünk, hogy Jézus Krisztust teljesen befogadjuk a szívünkbe. Úgy szeretnék sokkal jobb tanítványod lenni! Adj sok erőt ehhez Uram! Ámen.

(A. Ágnes)


Kép forrása: Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium