„Íme, nyitott ajtót adtam eléd…”

Örökség, hála, ígéret. Megjelent a Karakter magazin 2022. júniusi száma, benne válogatott írásainkkal Dunamellékről.

Az Úr ajtókat nyit számunkra – szólít meg a címben szereplő idézet, amely a Jelenések könyve 3. részének 8. versében olvasható. Ez az „ajtókat nyitó kegyelem” lett a központi gondolata a Karakter magazin most megjelent, pünkösdi számának, amely a Parókia portál elmúlt félévben született írásaiból tallóz. Összeállításunk elsősorban arról tanúskodik, hogy ahol ajtók nyílnak, ott friss levegő árad be a dohos helyiségekbe, és egyúttal annak is megnyílik a lehetősége, hogy kilépjünk a falak közül és útra keljünk.

„Valami van a levegőben! Valami történik: velünk, bennünk, közöttünk és általunk. Az Ő népe körében, benne magyar református egyházunk körében is, hiszem, hogy új ébredést készít az Úr! Mert nem éri be kevesebbel! Ajtókat nyit, reményvesztett gyülekezetmaradványok dohos templomainak ajtajait, és életre kelti, mert életre akarja kelteni ma is a holtakat. A Lélek által még újjá nem születetteket” – fogalmaz a magazin előszavában Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor is, hozzátéve: új irányokat, felismeréseket tár fel számunkra az Úr.

Akik ajtókká lettek
Ahhoz, hogy tudjuk, hová tartunk, azt is kell tudnunk, honnan jöttünk. Példaadó elődeink maguk is ajtókká lettek az Úr kegyelméből, amelyek új, tágas terekre nyíltak. Nekik köszönhető, hogy volt merre továbblépnünk, amikor falakba ütköztünk.


„Igen hasznos, ha felidézzük a szentek emlékezetét, és a szentek szent példáit mindenkinek követésre ajánljuk” – fogalmaz a Második Helvét Hitvallás, arról tanúskodva, hogy számunkra, reformátusok számára is fontos megismernünk középkori magyar szentjeink lelkiségét. Békési Sándor teológus és rajzfilmkészítő az animáció nyelvén hozza hozzánk közel vallomásaikat.

A száz évvel ezelőtt született Nemes Nagy Ágnesre emlékezett idén a Baár–Madas Református Gimnázium. Berényi Eszter magyar nyelv és irodalom szakos tanár írásában arra vállalkozott, hogy egyszerre mutassa be a költőt, az embert és az egykori diákot, akinek példája a mai kamaszok számára is útmutató lehet, ha írói-költői babérokra is vágyakoznak.Alapításának századik évfordulóját ünnepelte tavaly a Soli Deo Gloria Református Diákszövetség. Történetéről és szellemi örökségéről Döbrőssy Lajos rákkutató professzor mesélt nekünk, akinek kezdeményezésére 2021-ben emléktábla került a budapesti Kálvin tér 8. számú épület falára.

Az elsőként felszentelt női lelkészek tanulmányaik kezdetén még úgy tudták, soha nem lehetnek teljes jogú, választható, palástos gyülekezeti lelkipásztorok, mégis erős elhívást éreztek a szolgálatra. Végül nemcsak számukra nyíltak ajtók, de ők maguk is ajtókká lettek mások számára.
A női lelkészség kialakulása hosszú folyamat volt, amely bizonyos értelemben máig tart – derül ki erről szóló összeállításunkból.

Akiknek ajtók nyíltak
A kegyelem ajtókat nyit számunkra, de nekünk fel kell ismernünk ezt, és ki kell lépnünk a korábbi falak közül. A Karakter magazinban olyan emberekről is olvashatnak, akik ezt megtették, és tanúbizonyságot tettek erről.

„Isten mindig nyitott ajtókat, hogy többet végezhessek, mint amennyit én gondoltam” – fogalmazott a Dizseri-díjjal kitüntetett Szarka Miklós református lelkész, pár- és családterapeuta, pasztorálpszichológus. Vele készült interjúnk adta lapunk központi gondolatát.

Néha akkor nyílnak ki ajtók, amikor máshol becsukódnak.
Az orosz agresszió, a háború ugyan Kárpátalját (még) nem érte el, de a Pulzus Rádió szerkesztőségének élete így is felfordult.
Megnéztük, hogy a háború árnyékában milyen nehézségekkel kell megküzdenie Kárpátalja egyetlen magyarul is sugárzó rádiójának, amelyet a helyi reformátusok indítottak és üzemeltetnek.

E mellett egy moszkvai lelkipásztor imádságát is közöljük.

Kő Boldizsár grafikus, játszótértervező és Gulyás Anna muzsikus, mesemondó, néprajzkutató amerre járnak, varázsos mesevilágot teremtenek, ez alól pedig otthonuk sem kivétel.
Kilencvenkilenc vaspapucsot is elszaggattak, mire kiállták az eddigi próbatételeket, de kitartásuknak megvan a jutalma: a szeretet kiapadhatatlan forrásából meríthetnek.
A művész házaspár otthonában mesélt a közösen megtett útról.

Magyar László szőlősgazda és Magyarné Balogh Erzsébet református lelkipásztor éppen negyven éve fogadtak életre szóló hűséget egymásnak. Ma is vallják: életük akkor terem gyümölcsöt, ha Krisztusban marad – akár a szőlővessző a tőkén.

Sok református gyülekezetben máig sem éri el a templomok látogatottsága a járvány előtti szintet. Kozármislenyben azonban épp az ellenkezőjét tapasztalják: amint kinyitották a templom ajtaját, a jól ismert arcok mellett tíz-tizenöt új szempár tekintett vissza a szószéken prédikáló lelkészre. Ők most is ott vannak minden vasárnap.
De vajon hogyan érik el azokat, akiknek nincsenek református gyökereik? Erről faggattuk Nagy Mariann kozármislenyi lelkipásztort.

Ahol ajtó nyílt
Az ajtó új kezdetekre nyílik, mert az Úr arról is gondoskodik, hogy legyen hová kilépnünk. Ilyen lehetőségeket mutatnak be azok az írásaink, amelyek az egyházunkban született kezdeményezéseket mutatják be.

Kávéház, ifjúság – forrongó hangulat helyett azonban a krisztusi szeretet forradalmával találkoztunk a gazdagréti Start Caféban, ahol nemcsak a napjaikat kezdhetik el a fiatalok, de bizonyos értelemben az életüket is.

A Baranyai Programtanács munkája nyomán kibontakozó rendezési terv célja a gyülekezeti munka hatékonyabbá tétele, akár új misszióról, akár az elfogyó települések gondozásáról van szó. A munka koordinálásával a Baranyai Református Egyházmegyében négy évtizeden át szolgáló Bereczky Ildikó korábbi harkányi lelkipásztort bízták meg. Vele beszélgettünk erről az új kezdetről.Egymással karöltve, egymást segítve újulnak meg az egyetemi lelkészségek és missziók Budapesten. A cél azonban változatlan: az evangélium tiszta hirdetése – derül ki összeállításunkból.

Egészségügyben dolgozó lelkipásztoroknak nyújt alapismereteket egy most indult egyetemi továbbképzés. A szolgálatról és az ehhez szükséges háttérről Gál Judittal és Fodorné Dr. Ablonczy Margittal beszélgettünk.

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszéke egyszerre áll folyamatos formálódás és határozott változás előtt – nem teljesen függetlenül az egész teológiai képzés tervezett átalakulásától sem. Siba Balázs tanszékvezetővel egyetemi oktatásról, spirituális fordulatról és a lelki növekedés útjairól beszélgettünk.

Ahol ajtókat kell nyitnunk
Örökség, hála, ígéret – ezzel az alcímmel jelent meg dunamelléki hírösszefoglalók, amely jelzi: minden egyes elért mérföldkő, amelyről megemlékezünk, újabb feladatokra hívja fel figyelmünket. Nem elégedhetünk meg a már nyitott ajtókkal, magunknak is azon kell dolgoznunk, hogy Isten akaratából új ajtók is megnyílhassanak közösségeink számára.A gyülekezetépítésben elengedhetetlen a tudatosság és a hitelesség – többek között erről beszélt Hajdú Zoltán Levente szóládi református lelkipásztor, a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálatának stratégiai főigazgató-helyettese.

Több tízezer fiatal járhatott hittanra a kötelező hit- és erkölcstanoktatás bevezetése óta, a templomok padsoraiban azonban nem látszik a megnövekedett érdeklődés. Módszertani megerősítésre, munkatársi és anyagi megbecsülésre is szükség van – állítja Harkai Ferenc, a Dunamelléki Református Egyházkerület katechetikai és iskolaügyi bizottságának elnöke.Az eredményes missziói szolgálathoz azonban hosszú távon kipihent lelkészekre van szükség. Ennek érdekében a Budapest-Északi Református Egyházmegyében mintegy másfél évtizede biztosítják a szombatfélév feltételeit. Ez az egyetlen egyházmegye Dunamelléken, ahol a lelkészek mögött ilyen hosszú időre stabil támogatói háttér áll rendelkezésre ahhoz, hogy egy időre kiszakadhassanak a szolgálatból, és ennek se ők, se a családjuk, se a gyülekezetük ne lássa kárát. Cikkünkben az érintetteket kérdeztük tapasztalataikról.

Nyitott kapukat döngetünk?
Sokszor nem vesszük észre, ha egy ajtó már nyitva van előttünk, és emiatt maradunk falak közé zárva. Akárcsak Jézus tanítványai pünkösdkor, amikor egy házban üldögélve várták a megígért Szentlélek érkezését. Mi is ismerjük Isten ígéretét, tudjuk, hogy dolgunk van odakint, de még nincs erőnk ahhoz, hogy megnézzük, kinyíltak-e már a kapuk. A Szentlélek nemcsak lángnyelvek formájában érkezik, de hatalmas szélroham és zúgás formájában is. Mintha csak nyitott ajtókon keresztül érkezne a huzat. Számunkra a Szentlélek már megérkezett, ne döngessünk hát nyitott kapukat! Vegyük észre, ha változás van a levegőben, ha lehetőség nyílik arra, hogy valami történjen – velünk, bennünk, közöttünk és általunk!


Parókia portál,
Dunamellék, 2022. június


A Parókia portál válogatás-magazinját, a Karakter 2022. júniusi számát már postáztuk a dunamelléki gyülekezetekbe.

A lap megvásárolható 400 forintos áron a budapesti Bibliás Könyvesboltban (1092 Budapest, Ráday utca 3.), de online is belelapozhat,
ide kattintva.