Iskolalelkészt keres a Pécsi Református Kollégium

A Baranyai Református Egyházmegye fenntartásában működő Pécsi Református Kollégium pályázatot hirdet teljes munkaidejű középiskolai iskolalelkészi–vallástanári állásra.

PÁLYÁZAT ISKOLALELKÉSZI – VALLÁSTANÁRI ÁLLÁSRA

 

Feltételek:

- református lelkészi oklevél,

- lehetőleg: középiskolai vallástanári oklevél,

- büntetlen előélet.


Illetmény:

Kjt. (pedagógus-bértábla) szerint.

A munkakör fő tevékenységként tartalmazza hit-és erkölcstan órák megtartását és az iskolalelkészi szolgálat ellátását az intézmény gimnáziumában.

Szükség esetén az intézmény segítséget nyújt a lakhatásban.

 

Előny:

a területen szerzett gyakorlat, nyelvtudás, szakmai ajánlás.

Az álláshely betölthető: 2022. augusztus 16-tól – a Mt-ben kikötött próbaidővel. (A lelkészi szolgálat megkezdéséhez a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének kirendelő okirata és a Baranyai Református Egyházmegye esperese által kiadott díjlevél szükséges!)

Érdeklődni lehet: Kovách Péter intézményi lelkipásztornál (kovach.peter@refipecs.hu).

Jelentkezés:

2022. augusztus 10-ig, fényképes önéletrajz, diplomamásolatok és erkölcsi bizonyítvány beküldésével. Postacím: Pécsi Református Kollégium, 7630 Pécs, Engel János József utca 15. A pályázati dokumentációt elektronikusan is várjuk az alábbi e-mail – címekre: 

molnar.peter@refipecs.hu, kovach.peter@refipecs.hu és foigazgato@refipecs.hu.