Ismét Langham igehirdető-műhely

Január 31. péntek éjfélig lehet jelentkezni a Langham igehirdető-műhelybe. A közös munka célja, hogy lelkipásztorok és laikus igehirdetők egyaránt szert tehessenek a bibliai szöveg eredeti jelentéséhez hű igemagyarázat készségére. 

Miért nem fejti ki jobban gyógyító-helyreállító-megszentelő hatását Isten Igéje a keresztyén közösségekben, a megváltozott életeken keresztül pedig a bűn alá rekesztett világban? Hogyan válhat az igehirdetés Isten Igéjévé? Ilyen és hasonló kérdésekre kaphat választ, aki részt vesz a John Stott evangelikál teológus megalapította Langham igehirdető-műhelyben.

„Isten Igéjének hirdetése Isten Igéje. Ezzel a felelősséggel kellene felmennünk a szószékre, ehelyett egyre több lelkésztől hallom, hogy az igehirdetésnek lejárt az ideje. A szavainkat elkoptattuk, jobb lenne valamilyen más liturgiát összeállítani vagy sokkal inkább az ember felől közelíteni, semmint a Biblia felől. Csakhogy hiába vannak bölcs, morálisan és még akár biblikusan is helyes gondolataink, csak Isten Igéje végzi el azt, amiért elküldetett. Ha azt hirdetem, akkor újra hihetek az igehirdetés erejében, mert elkopni csak az emberi szó kopik el, nem pedig Isten beszéde" – nyilatkozta korábban megkeresésünkre Harmathy Ágota református lelkész, a műhely korábbi előadója.

A Langham igehirdető-műhely két egymásra épülő modulból álló szemináriuma lehetővé teszi, hogy a résztvevők elsajátítsák az „értelmező igehirdetés” (expository preaching) alapelveit. 

2020-ban párhuzamosan indulnak az első, bevezető modul és az ezúttal az Ószövetségi narratívát vizsgáló második modul képzései, így lehetőségük van bekapcsolódni azoknak is, akik a 2017-es évtől kezdődően szervezett műhelyeken még nem vettek részt. Mivel az egyes modulok egymásra épülnek, ezért mindazokat, akik még nem vettek részt Langham igehirdető-műhelyen, az első modul képzésére várják.

A műhelyen való részleges jelenlétre nincs mód, ezért a jelentkezőknek vállalniuk kell, hogy teljes időben részt vesznek a különböző képzéseken a meghatározott program szerint.

Az igehirdetői műhelyeket március 9., hétfő és 13., péntek között rendezik az érdi Epicentrum Rendezvényközpontban.

További részletek és jelentkezés a képzés honlapján.

 

 

Kép: Füle Tamás