Iszákosmentés a gyülekezetben – Missziói Lelkésztovábbképzés

2017. Február 9-11. között „Iszákosmentés a gyülekezetben” címmel lelkésztovábbképzést tartanak Berekfürdőn a Megbékélés Házában.

A képzés célja, hogy a gyülekezeti lelkészek szolgálatukban rálássanak a szenvedélybetegek közötti missziói szolgálat minden szegmensének lehetőségére. A függőség kérdésein túl a szenvedélybetegek diszfunkcionális családjainak, környezetének működését megismerjék. Leggyakrabban az otthoni környezetben történik meg a visszaesés, ahol a lelkipásztor találkozik ezzel a folyamattal, ennek a kérdéseiben adunk segítséget. Alkalom nyílik a határon túli mentő missziós szolgálatok, tapasztalatok megismerésére és a Kékkereszttel való kapcsolat építésére, erősítésére, utógondozói, szenvedély-beteg közösségi gyakorlati tapasztalatok megismerésére.

Csoportlétszám: 15 fő

Tanóra: 15 – kredit: 15

Regisztrációs díj: 5.000 forint

Jelentkezés: misszioi.iroda@reformatus.hu

Jelentkezési határidő: 2017. Február 1.

 

Tematika:

  1. Hogyan kapcsolódhat be a gyülekezeti (vagy intézményi) közösségbe a gyógyuló szenvedélybeteg, igények és lehetőségek. Az Iszákosmentő Misszió és a gyülekezeti misszió kapcsolatának a kérdéseit vesszük sorba. Gyógyuló szenvedélybetegek helye a gyülekezetben. Hogyan segítheti az Iszákosmentő szolgálat a gyülekezeti életet.
  2. A szenvedélybeteg disfunkcionális családja és környezete. A segítő munkában nagyon fontos szerepet töltenek be a függőségben szenvedő családtagjai, környezete. A családi kapcsolatok szerepe a gyógyulásban. Hogyan lehet visszatartó erő a közvetlen környezet?
  3. A lelkipásztor a gyógyító szolgálatban A szenvedélybetegek keresztyén lelki segítségnyújtásának a bemutatása. Hol van a helye, lehetősége a gyülekezetben szolgáló lelkésznek ebben a gyógyító folyamatban. Hogyan gyógyul a szenvedélybeteg a gyülekezetben?
  4. Magyarországi jó gyakorlatok bemutatása Magyarországon. 40-45 utógondozó csoport működik, ezek közül közel 30 református gyülekezethez kötődik. Ezek közül egy falusi gyülekezetben működő csoportot és a felvidéki szolgálatot, valamint, a gyülekezethez való viszonyukat mutatjuk be (Mad Gávavencsellő,). Arra is választ kapunk, milyen szerepet tölt be ez a speciális közösség a gyülekezetben.
  5. A visszaesés, megcsúszás lelkigondozói kérdései. A leggyakrabban visszatérő kérdés a mindennapokban: hogyan lehet megelőzni a visszaesést és hogyan lehet segíteni, amikor már megtörtént? Keretek és határok a beszélgetésben.
  6. A lelkipásztor az utógondozásban és a prevencióban. A gyógyulás előtt és után kérdéseit vetjük fel. Hogyan kapcsolódhat be a missziói munkának a megelőző szolgálatába a a lelkipásztor a gyülekezettel és hogyan lehet részese a gyülekezeti élet az utógondozásnak?
  7. Összegzés, záró gondolatok. A két nap alatt elhangzott gondolatokból ki-ki megoszthatja a számára legfontosabbakat. Konkrét tervek a folytatáshoz. Zárszó.

Előadók:

Dr. Horváth Levente az erdélyi pszichoterápiás szenvedélybeteg-gondozás megteremtője. 

Dr. Kassai-Farkas Ákos a Magyar Kékkereszt Egyesület kórházának vezető főorvosa.

A Református Iszákosmentő Misszió és a Mentő Missziók munkatársai:

Pintérné Koczó Zsófia, Sebők János és Némethné Balogh Katalin

Több éves dömösi és felvidéki, utógondozói és gyülekezeti tapasztalattal, szolgálattal a maguk mögött, részben szakmai végzettséggel rendelkeznek.