Jogászt keres a Zsinati Hivatal

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Jogi Osztályára keres jogász munkatársat.

Jogviszony időtartama: Határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Javadalmazás: Megegyezés szerint 

A munkavégzés helye1146 Budapest, Abonyi utca 21.


A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- A jogi osztályvezető munkájának segítése.

- Az MRE bejegyzését és képviselőit igazoló adatok havonkénti megkérése.

- Az MRE-vel kapcsolatos igazolások (illetékmentesség, jogi személyiség) kiadása.

- A Zsinat, a Zsinati Tanács, a Jogi Bizottság, valamint a Zsinati Bíróság ülései összehívásának technikai lebonyolítása, az ülések teljes körű előkészítése és lebonyolítása.

- A fenti testületek jegyzőkönyveivel kapcsolatos ügyviteli teendők.

- A Zsinat és a Zsinati Tanács, Jogi Bizottság és Zsinati Bíróság határozatainak előkészítése és kezelése.

- Szerződések (munkaszerződések, polgári jogi szerződések) elkészítése, véleményezése.

- Egyházi jogviszonyhoz kapcsolódó szerződések, okiratok előkészítése (kinevezés, kirendelés).

- Zsinati, elnökségi határozatok előkészítése, kezelése.

- Közegyházi társadalmi szervezetek, alapítványok, alapító okiratok készítése, módosításának előkészítése, nyilvántartása és kezelése.

- Jogi és igazgatási vonatkozású körlevelek és közlemények előkészítése.

- Az egyes egyházi testületek és szervek, valamint a többi zsinati hivatali osztályok, lelkészek, egyháztagok kérésére vonatkozó jogi véleményadások előkészítése.

- A Jogi Osztály tevékenységi körébe tartozó adatkezelői tevékenység elvégzése (átmenetileg: iktatás, levéltár, postázás).

- Kapcsolattartás a zsinati jogtanácsossal, munkájának segítése.

 Pályázati feltételek:

  • felsőfokú szakirányú végzettség
  • teljes jogú református egyháztagság
  • büntetlen előélet

Elvárások:

  • kreativitás, problémamegoldó képesség
  • megbízhatóság, precíz, gyors és önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • motivációs levél
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
  • adatkezelési hozzájárulás (az adtok kezeléséről itt olvasható tájékoztatás: https://www.reformatus.hu/adatvedelem/ )

A munkakör betöltése:

A munkakör betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A munkakör legkorábbi betölthetőségének időpontja: megbeszélés szerint

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.

A jelentkező kiválasztása:  A benyújtott dokumentumok alapján. A kiválasztott jelentkezőket személyes interjú alkalmával hallgatjuk meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 6.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus levélben Gér András László zsinati tanácsos a  zsinat.tanacsos@reformatus.hu és dr. Keszthelyi Zsolt jogi osztályvezető részére a keszthelyi.zsolt@reformatus.hu címre, vagy postai úton, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Tanácsosi Titkárság 1146 Budapest, Abonyi utca 21. címre.