József Attila-díjjal tüntették ki Visky András költőt, dráma- és esszéírót

József Attila-díjjal tüntették ki Visky András költőt, dráma- és esszéírót, a kolozsvári Koinónia Könyvkiadó igazgatóját. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc március 15-ei évfordulója alkalmából odaítélt rangos kitüntetést kiemelkedő irodalmi tevékenységéért vehette át Budapesten, az Iparművészeti Múzeumban szombat délelőtt.


Visky András - aki a Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség presbitere - 1957-ben született Marosvásárhelyen. Édesapja Visky Ferenc református lelkész volt, akit a román kommunista hatalom az 1956-os forradalmat követő koncepciós perben - államellenes felforgató tevékenység címén - 22 év börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélt, amelyből 7 évet le is töltött. A családot - a feleséget és a hét gyermeket - pedig deportálták egy a Duna alsó folyásánál létesített lágerfaluba.

Ez az "alapélmény" adja egyik legismertebb műve, a Júlia című dráma kerettörténetét. A monodráma 2003-ban jelent meg nyomtatásban, azóta több színházban bemutatták, színre került román és angol nyelven is, sikerrel játszották Nyugat-Európa és Amerika nagyvárosaiban. A műben édesanyja élettörténetét dolgozza fel. "A darab a túlélés, az elvehetetlen belső szabadság drámája, melyben az erdélyi magyarság közelmúltjának néhány rettenetes állomása elevenedik fel" - olvasható a monodráma sepsiszentgyörgyi bemutatójának ismertetőjében.

1993-ban alapította teológusok, képzőművészek, irodalmárok részvételével a kolozsvári Koinónia kiadót azzal a céllal, hogy Romániában megismertessék a kortárs magyar kultúrát, de román szerzőket is megjelentetnek magyarul. Kiadóként sokat tett a méltatlanul elfelejtett Kecskeméthy István bibliafordításának kiadásáért, valamint a Kecskeméthy által egykor kiadott Kis Tükör című folyóirat feltámasztásáért. A kiadó megjelentette a 17. századi klasszikus puritán írók műveit és hitvallásait, továbbá számos romániai szenvedéstörténetet is megismertetett az olvasókkal.

Visky András jelenleg a kiadó igazgatója, emellett a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem Színházművészeti Tanszékén tanít és a Kolozsvári Állami Magyar Színház dramaturgjaként dolgozik. Színdarabjait - egyebek mellett a Tanítványokat, a Júliát, a Vasárnapi Iskolát és A meg nem születettet - számos erdélyi és magyarországi színház játszotta és játssza. Több mint tíz önálló kötete jelent meg: versek, esszék, tanulmányok, drámák.

Munkásságát 2002-ben Károli Gáspár-díjjal ismerték el, amellyel a biblikus tanulmányokban és a teológiában kiemelkedő teljesítményt nyújtókat tüntetik ki minden évben. A díjat odaítélő kuratórium szerint "Visky András költészetében, irodalmi és kiadói tevékenységében a Biblia tartalmi és képi világának magas szintű megjelenítésével jelentősen hozzájárul az egyetemes magyar kultúra ápolásához." 2005-ben első ízben ő kapta meg a Protestáns Újságírók Szövetségének Ráth Mátyás-díját.

(fotó: Biró István/huntheater.ro)