Kapcsok és kötelékek tárlata

Az Én és a Te közötti szent kötelékekre hívja fel figyelmünket a budapesti Ráday Gyűjtemény Bibliamúzeumának új időszaki kiállítása, amelynek a megnyitója 2022. szeptember 30-án, pénteken 17 órakor kezdődik a Ráday-napok programsorozat részeként.

Hosszú várakozás után szeptember végén megnyitja kapuit a budapesti Ráday Ház. Átadását a Ráday-napok elnevezésű háromnapos programsorozattal ünneplik meg, a programsorozat részeként a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének Bibliamúzeuma új időszaki kiállítással köszönti régi-új otthonát.
A „kapcsok és kötelékek által…” (Pál levele a kolossébeliekhez, 2. fejezet, 19. vers) címet viselő tárlat 2022. szeptember 30-tól december 17-ig lesz megtekinthető a budapesti Ráday utca 28. szám alatt.

A kiállítás alkotásai abban a korban készültek, amikor két ember kapcsolata a valós találkozásban, a szemtől szemben látásban és az együttlétben fogalmazódott meg. Ugyanakkor emlékeztetnek arra a kapcsolatra, amelynek kötelékei egyre inkább meglazulnak és feledésbe merülnek: ez az ember és Isten kapcsolata, az Én és Te kapcsolata, amelyet Martin Buber így fogalmazott meg 1923-ban:
„Az Én-Te alapszót csak egész lényével mondhatja ki az ember. Önmagam egész lénnyé koncentrálódása és összeolvadása soha nem történhet általam, és soha nem történhet nélkülem. A Te által leszek Én-né. S ahogy Én-né leszek, mondom: Te. Minden valóságos élet: találkozás.”Az Én-Te tapasztalásában az ember a másik lényére csodálkozik rá. Az abszolút viszony az, amikor az ember Istent szólítja Te-nek. „Aki a világot benne szemléli, az ő jelenlétében él.”

A kiállított alkotások felhívják a figyelmet arra is, hogy az Isten és az ember kapcsolatának alapja Isten emberszeretete, amelyet Jézus Krisztus tanít a világnak. Ennek az értéke határozza meg az egymásban kapott kapcsolatainkat, ugyanis szent kötelékek tesznek felelőssé minket egymás iránt.

A bemutatásra kerülő magángyűjtemény festményeiből, szobraiból összeállított tárlaton – a teljesség igénye nélkül – olyan alkotók műveivel találkozhatunk, mint Csontváry Kosztka Tivadar, Derkovits Gyula, Vaszary János, Berény Róbert, Patkó Károly, Vörös Géza, Kernstok Károly, Ámos Imre vagy Bernáth Aurél. A kiállítás bevezető képei Ádám és Éva, a bűnbeesés, az elszakadás, az utolsó vacsora, a mennybemenetel és a tékozló fiú ábrázolásait az emberi kapcsolatok és kötelékek sokszínű bemutatása követi. A Csontváry-életmű egyik legszebb, és legtitokzatosabb alkotása mellett megjelennek Kövesházi Kalmár Elza kecses táncosai, Schaár Erzsébet határozott alakjai, az elvágyódás, a várakozás, a magány és a társas élet színes figurái és terei. A tárlatot az emberi érintkezés labirintusait megfogalmazó Mattis Teutsch János különleges, élénk színű formaritmusai zárják.

A kiállítás rendezésében a Bibliamúzeum munkatársai vettek részt.

A kiállítást megnyitja: Balog Zoltán református püspök

A kiállítás megnyitóján fellép: Zurgó együttes

Időpont: 2022. szeptember 30., péntek, 17 óra

A program a Ráday-napok keretében valósul meg. A részletekért kérjük, keressék fel a múzeum honlapját és facebook oldalát!

Nyitvatartás
A kiállítás a megnyitót követően 2022. október 4-től december 17-ig tekinthető meg, keddtől péntekig 10 óra és 17 óra között, szombaton 10-től 14 óráig a Bibliamúzeum időszaki kiállítóterében.

Kapcsolódó programok: beszélgetések, szubjektív tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, adventi programok

A kiállítás helyszíne
A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének Bibliamúzeuma
1092 Budapest, Ráday u. 28.
Tel.: 0630-441-9642
bibliamuzeum@bibliamuzeum.com
https://bibliamuzeum.com/