Kelenföldi Református Egyházközség Fotópályázata 2009

A Budapest-Református Egyházközség fotópályázatot hirdet.


TÉMAKÖRÖK

I. Biblia éve - "Az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is.- Zsolt 19,10-11
2008-at a Biblia évének hirdették meg. Olyan képeket várunk, amelyek a Szentírásról, életünkben betöltött szerepéről szólnak, amelyek Isten Igéje csodáját igyekeznek képileg megragadni, művészileg bemutatni. Maga a Biblia is sok képet használ önmagára, ezek is témaként jelentkezhetnek.

II. Szép vagy, Magyarország! - "Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!- Zsolt 8,10
A cím mindent elmond; egyetlen feltétel, hogy Kárpát-medencében készült fotókat várunk.

III. "Igéskártya-
Sok szép, kifejező bibliai igekártya kapható. Ennél a témánál arra gondoltunk, hogy sokszor a látottak, a fotón megörökített kép igét juttat eszünkbe. A fotót tehát hozzá illő bibliai idézettel várjuk (itt a kép címe az igehely!), de az igefelirat, kérjük, ne kerüljön rá a képre.

A képnek címet az alkotó ad; pályázni a kép címével együtt kell. A pályázatra minden pályázó kategóriánként maximum 3 db képet adhat be (összesen tehát 9-et).

Célunk első renden a fenti témák képekkel való kibontása, a kiállítás megtekintőinek igei megszólítása, vagyis igehirdetés, másrészt további evangélizációs, hitmélyítő kisfilmeinkhez fotóanyag gyűjtése.

Beküldési határidő: 2009. március 15. vasárnap

A képekből előzetes szűrés után kiállítást szervezünk 2009. húsvétjára az altemplomunkban. A fotókat felkért szakember értékeli, és a kiállított képekre a gyülekezet tagjai is szavazatokat adhatnak le. Terveink szerint a nyilvános értékelés és eredményhirdetés 2009. április 5-én virágvasárnapi istentisztelet után hangzik el. Díjazás nincs.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: a képeket digitálisan és papíron elkészítve várjuk (mindkettőben le kell adni!)
A papírkép mérete 20/21x30-as legyen, a digitális formát pedig cd-re írva kell mellékelni JPEG, BMP vagy TIF formátumban (az eredetileg papírra készült fotót szkennelve). Minden papírkép hátuljára a pályázó írja rá jeligéjét, a kép címét és a témakört.
A leadott pályázati anyagokat nem adjuk vissza.
A pályázati nagyborítékon belül egy jeligével ellátott zárt kisborítékban kérjük mellékelni a beküldött képek címének témakörös feltüntetését és a pályázó adatait: név, irányítószámmal ellátott pontos postacím, születési idő, telefonszám, drótpostacím. A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendező egyházközség a továbbiakban a képeket térítésmentesen felhasználja. Kérjük, hogy eredeti, személyesen készített fotókat küldjenek, a kép manipulálása nem megengedett. Az esetleges szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli. (Kisfilmjeinkhez a cd-re felírva pályázaton kívüli fotókat is szívesen várunk.)

A pályázati képeket és a cd-t a zárt nagyborítékban a lelkészi hivatalba kell eljuttatni.
A jelige mellett a borítékra kerüljön rá: "fotópályázat-.