Ki van jelen?

Mit értünk azalatt, hogy valakinek van mondanivalója? Ha valaki sokat fecseg, sokat hazudik, nem azt mondjuk, hogy van mondanivalója. Folytonos átmenetek?Értelmes igazságot mond; Értelmes tévedést mond; Értelmetlenséget mond; Szándékos értelmetlenség, halandzsa...

Szabó Lajos

Pilinszky János Ki és kit?
(részlet)

...ki is van itt, ki van jelen,
és ki figyel, s kit is figyel?...

 

  Mit tudhatunk? Mit tehetünk? Mit remélhetünk? Aki valóban akar valamit, akinél az akarat akarat, a cselekedet cselekedet, nem pedig pótlék valami egészen másra, akiben megvan az élő, ellenálló és növekedő vágy a javító és nemesítő változtatásra, az minden segítséget megragad még ellenfelei kritikáját is, hogy a három kérdést, mind szélesebben, mind mélyebben, mind harmonikusabban válaszolhassa meg...

Szabó Lajos

fotó: André Kertész

Plilinszky János Zsinórpadlás

Az asztal, mitől megdermedtem,
most itt van, földet ért.
Üres a lapja. Annál rosszabb.
Hogy tegyem rá, és hogy vegyem le róla
azt, azt, azt, jaj azt mit elkövettem,
levettem róla, s ráhelyeztem?
Hogy rakjam rá, hogy levehessem?

HOMMAGE A ISAAC NEWTON

Megtesszük, amit nem teszünk meg,
és nem tesszük meg amit megteszünk.
Valahol rettenetes csönd van.
Effele gravitálunk.

Az ember elvesztette érzékét a fontosság iránt. Micsoda áldozat a puszta életért! Mennyi szennyet vesznek magukra a puszta falatért. Mennyi árulás. Vége? Már úgyis mindegy. Azt mondják, az élet mindennél erősebb, és megy tovább. Igen, de hogyan! A földhöz való hűségnek csak addig van értelme, amíg az nem bosszú azon, ami az életnél több. Amikor valaki azt, ami az életnél több, megsérti, nem az életfölötti megy tönkre, hanem az élet. Ezért minden kompromisszum értelmetlen. Minden áldozat, amit az ember a merő életért hoz, aljas. A Megváltón kívül senkinek kompetenciáját az élet kérdéseiben nem ismerem el. Sem a megalázástól, sem a mellőzéstől, sem a megvetéstől, vagy a kinevetéstől, sem az éhségtől, sem a szabadság-vesztéstől, sem a rongyoktól, vagy a tetvektől nem szenvedek annyit, mint saját hazugságaimtól.

Hamvas Béla

Az ember elveszti kérdéseit és paradox módon csupa feleletből akarja összetákolni a világot - de ahol nincs kérdés, ott felelet sincs... Így faragja szűkebbre és szűkebbre a számára tudatos világot, és így válik mind több cselekedete irracionális erők szabad prédájává.

Szabó Lajos