Kit jelölne a díjra?

Évek, évtizedek óta alázattal, csendben végzik odaadó munkájukat a betegekért, az elesettekért, az idősekért. Ezeket a gyülekezetekben vagy egyházi intézményekben diakóniai szolgálatot végző önkénteseket és munkatársakat szeretné elismerni a református egyház a Kiss Ferenc és a Juhász Zsófia díjakkal. A felterjesztéseket február 28-ig várják.

A református diakóniában kiemelkedő szolgálatot végzők munkájának elismerésére a Magyarországi Református Egyház Zsinata még 2006. őszi ülésén alapította meg a Juhász Zsófia és a Kiss Ferenc díjakat. A Juhász Zsófia díjjal az intézményes diakóniai szolgálatot, a Kiss Ferenc díjjal a gyülekezetekben végzett diakóniai szolgálatot kívánja elismerni.

Kiss Ferenc díj a Magyarországi Református Egyházban végzett gyülekezeti diakóniai szolgálatért:

A kitüntetésre az terjeszthető fel, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul és hűséggel a református diakóniában, az elesettek segítéséért.

Az elismerésben évente egy személy részesülhet, a kitüntetés 300.000 Ft összegű díjjal jár együtt.

Juhász Zsófia díj a Magyarországi Református Egyházban végzett intézményes diakóniai szolgálatért:

A kitüntetésre az terjeszthető fel, aki a református diakóniai intézmény(ek)ben vállalt hűséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg, mind a református lelkiség szempontjából kiválóan és eredményesen segítette rászoruló embertársait, akinek szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki legalább 15 éves aktív munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén.

Az elismerésben évente egy személy részesülhet, a kitüntetés 300.000 Ft összegű díjjal jár együtt.

A kitüntetettekről a Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága javaslatai alapján a Zsinat tavaszi ülése dönt. Az ünnepélyes díjátadásra a Zsinat őszi ülésén kerül sor.

Minden felterjesztésnek tartalmaznia kell:

– a felterjesztett személy nevét és elérhetőségeit (lakcím, telefonszám)

– azon gyülekezet, ill. intézmény nevét, ahol szolgál, ill. szolgált

– a felterjesztés részletes indoklását (max. 3 oldalban)

– a felterjesztő nevét és elérhetőségeit (cím, telefonszám).

A felterjesztések benyújtási határideje: 2020. február 28.

A felterjesztéseket postai és elektronikus úton egyaránt kérik eljuttatni az alábbi címekre:

MRE Diakóniai Iroda
1146 Budapest
Hungária krt. 200.                        

E-mail cím: beszterczey.andras@diakonia.hu

Tel.: 06-1-460-0747