Kórházi beteglátogató alapképzés Debrecenben

A GYÖKÖSSY INTÉZET GYÜLEKEZETI TAGOKNAK 40 ÓRÁS

ÖNKÉNTES KÓRHÁZI BETEGLÁTOGATÓ ALAPKÉPZÉST
INDÍT DEBRECENBEN
Időpontok: 2009. február 7., február 21., március 14., április 18., június 6. (10.00-16.00 ó.)
Elméleti blokk: 2009. május 9.(Szombat 10. 00 - 17. 00 ó.)
A képzésre Gál Judit kórházlelkésznél lehet jelentkezni a 30/676-5607 telefonszámon . vagy galjud@axelero.hu email címen.
Jelentkezési határidő: 2009. január 30.
Hely: Debrecen, Kenézy Gyula Kórház kápolnája (Pszichiátri Fsz.)
Bartók B.u.2-26
Képzésvezetők: Tóth János lelkész -szupervízor
Gál Judit kórházlelkész- pasztorálpszichológiai-lelkigondozó,
Mit kínál az alapképzés?
A hétköznapi gyakorlatot helyezi középpontba
Elméleti ismereteket, gyakorlati alkalmazásokat
Lelkigondozói alap kommunikációs technikák gyakorlását
Bibliai pasztorális és lélektani ismereteket
Saját tapasztalatok feltárását, önismeretet
Időtartam: A megjelölt időpontokban 3 X 1.5 órás ülést tartunk
Kinek ajánlható ez a képzés?
Azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik a debreceni kórházakban betegeket látogatnak, vagy a jövőben a kurzus ideje alatt, akarják elkezdeni a kórházi látogatásokat.

Részvételi díj: A képzés költségére egyházi pályázatot nyújtottunk be.