Közeledjetek!

Párkapcsolati válságaink mögött gyakran kötődési problémáink állnak. Hogyan gyógyulhatunk meg régi sebeinkből, és milyen segítséget adhatunk másoknak?

Szőke Attila Szilárd és Szőke Etelka Közeledjetek! című könyvében a házastársi kapcsolaton belüli biztonságos érzelmi kötődés, az egymáshoz és Istenhez való közelség kerül a középpontba. A kötet a református lelkészházaspár sokéves házasság- és családgondozásának gyümölcse, amelyben saját tapasztalataikat tudományos igényességgel, keresztyén, biblikus szemlélettel adják át. A megírás körülményeiről, a kötet sajátosságairól és céljairól a szerzőpárt kérdeztük.

Sajátos szemléletmód, kiforrott gyakorlatok
A könyv gyakorlati tanácsokat ad azoknak, akik lelkipásztorként szeretnének házaskört vezetni gyülekezetükben, de azoknak is releváns segítséget nyújthat, akik egyénileg szeretnének elmélyülni a témában.
„Teológusok és lelkészkollégák többször is kérdezték, miért nem áll rendelkezésre használható segédanyag a gyülekezeten belüli házassággondozáshoz. Az ez iránti igény egyre nőtt, és arra gondoltunk, előadásaink, beszélgetéseink anyagát összegyűjtjük, ez a közös anyag végül a Kálvin Kiadóhoz került” – osztotta meg Szőke Etelka.

Az előadások és beszélgetések anyagát tartalmazó füzetből a szerzőpáros első közös könyve született meg, amelyben minden fejezet végén spirituális reflexiót találhatunk, ez, mint kiderült, komoly hiányossága a hasonló tematikájú szakkönyveknek. A koncepció szerint a házaskörön részt vevők páronként vásárolnak egy-egy példányt, majd az egyes fejezeteket otthon feldolgozzák, hogy aztán a csoportfoglalkozásokon már csak a könyv által írt kérdésekről beszélgessenek.

 „Célunk, hogy átadjuk sajátos szemléletmódunkat, amely hosszú évek kiforrott gyakorlatai mentén alakult ki. Nem kutatási eredményeket akartunk publikálni és minden állításunkat szakirodalmi hivatkozással is alátámasztani, hanem tapasztalatainkat a Szentírás és a tudomány szűrőjén akartuk átszűrni és közreadni” – fogalmazott Szőke Attila Szilárd.

A lelkipásztor kiemelte, hogy a könyvben található ajánlott módszerek és feladatok érzelem- és szeretetközpontúak, az Érzelemfókuszú Terápia kötődésközpontú szemléletét tükrözik vissza. Ez a terápiás eljárás az 1990-es években jelent meg Amerikában, hazánkban a 2010-es évek elején vált ismertté. A családtudományban teljesen új fordulatot hozott, hiszen a gyermekkori kötődési minták házastársi kapcsolatra gyakorolt hatásaira helyezi a hangsúlyt. A kötődésközpontú gondolkodás kifejezetten közel áll a Szentíráshoz, hiszen Isten is kapcsolatra, kötődésre teremtette az embert, aki a bűneset következtében kiszakadt a biztonságos érzelmi kötődésből.

A lelkészházaspárt nagyon megérintette ez az újfajta szemlélet, nem véletlen, hogy saját módszereikben is ez köszön vissza.
„Amikor kötődésünk gyógyul, akkor nemcsak a másikkal leszünk empatikusak, hanem önmagunkkal is, így jobban megérthetjük saját kapcsolódási szükségleteinket és mintáinkat. A kötődésközpontú szemlélet a keresztyén ember kötődését is formálhatja, és az Istenhez való kapcsolódásunkban is segíthet” – tette hozzá Szőke Etelka.

A házaspárok története akkor fordul a gyógyulás irányába, amikor a felek kölcsönösen vállalják legmélyebb kapcsolódási hiányaikat és szükségeiket egymás előtt. „Vagy két vesztes van, vagy két győztes. Amikor a szeretet kezdi meghatározni a párkapcsolati dinamikát, akkor mondhatjuk, hogy elértük a házasságondozói beszélgetéseink célját.”

Lelkészházasságok
A Szőke házaspár azért indult el két évtizeddel ezelőtt a professzionális házasság- és családgondozás irányába, mert látták lelkészkollégáik vívódásait a saját házasságukkal. Mint mondták, első renden nekik szeretnének használható segítséget nyújtani, sokat imádkoznak értük, és a most megjelent kötet is eszköz lehet a lelki és szakmai segítésben. A házaspár különféle tréningek, előadások, beszélgetések és terápiák formájában már évek óta foglalkozik lelkészházaspárokkal.

Lelkészeink különösen nagy teher alatt szolgálnak, hiszen többsíkú elvárásoknak kell megfelelniük, sokan azt várják el, hogy családi életük hibátlan, példaértékű legyen. Ahogy a keresztyéneknek általában, úgy a lelkészeknek is többletsegítséget ad a hit, ez azonban akadállyá is válhat abban, hogy felismerjék a külső segítség szükségességét. Szomorú tapasztalat, hogy sokan már csak az utolsó fázisban, „a romok eltakarításakor” fordulnak segítségért, és ez a tendencia nem javult az elmúlt években.

„A lelkészeknek is ki kell mondaniuk, mi az, ami fáj, milyen félelmeik, vágyaik vannak. Emberekről beszélünk, akiknek ugyanúgy szükségük van a biztonságos kötődésre, mint másoknak, de sok lelkész még önmagának sem meri bevallani ezeket a kötődési szükségleteket. Bár a szolgálat pozitív töltést ad a mindennapokhoz, a meg nem élt konfliktusokat, összeütközéseket a szőnyeg alá seperjük, és lassan, de biztosan teszik tönkre a házasságot” – osztotta meg Szőke Etelka.

Kötődési térben
A most megjelent kötet egyértelművé teszi, hogy szolgálattól, meggyőződéstől függetlenül mindannyian a szeretetközpontú kötődésre vágyunk, és bármelyik házasság kerülhet a szeretetlenség különféle ördögi köreibe. A Közeledjetek! tíz témán keresztül beszél az egyes csapdákról, kifejti, hogyan tudjuk vágyainkat panaszként, azaz nem támadó kritikaként megfogalmazni, és hogyan fejleszthetjük érzelmi kommunikációnkat. Ezekre óriási szükségünk van, hiszen rövid és hosszú távon is pozitív hatást gyakorolhatunk kapcsolatainkra. Minden párkapcsolat és házasság állandó, folytonos gondozást igényel, házasságaink lételeme az a belső, intim kötődési tér, amelyet a felek közösen tudnak megteremteni.

A kötet széles spektrumban vizsgálja ezt a teret, legyen szó a Biblia által írt nemi szerepekről, partneri házasságról, konfliktuskezelésről, szexuális kapcsolódásról, családi rítusainkról. Az utolsó fejezetben arról olvashatunk, hogyan teljesedhet ki Istennel a házasság, ennek milyen előzetes, soktényezős feltételei vannak. A könyv a kötődés-hit-házasság összefüggésrendszerére helyezi a hangsúlyt, részletesen kifejti, gyermekkori és házastársi kötődéseink gyógyulása milyen pozitív változásokat hozhat az Istennel való kapcsolatunkban.

„Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” – olvassuk Jakab levelében. A Közeledjetek! erre az apostoli felszólításra rímel, amely a házastársi kapcsolatok vonatkozásában is igazzá válik. A kötet a való életből vett példákkal, kiforrott teológiai és tudományos szemlélettel, Istenre mutató, biblikus megközelítéssel szeretne segítséget adni keresztyén és más meggyőződésű házaspároknak és házaspárköröknek.

A könyv megvásárolható Budapesten, a Bibliás Könyvesboltban is.

Kálvin Kiadó
ISBN: 9789635584475
Formátum: A/5
Kötés: kartonált
Kiadás éve: 2020
Oldalszám: 240
Méret: 135×197 mm