Krisztus kezében vagy a holnap markában?

Hogyan hasznosítsuk a termőföldeket? Mennyire engedhetünk teret a mesterséges intelligencia térhódításának? Melyek a jövő energiaforrásai? A tévhitek eloszlatása és a felelősségteljes szakmai munka elősegítése is célja a II. Budapesti Református Mérnöktalálkozónak.

Február 24-én, szombaton rendezik a II. Budapesti Református Mérnöktalálkozót a Dunamelléki Református Egyházkerület és a Mérnökmisszió (Műegyetemi Református Közösség) közös szervezésében. A találkozóra a mérnökhallgatókat, valamint a budapesti és a főváros környéki református gyülekezetekhez tartozó mérnököket várják munkatársaikkal együtt.

„A találkozó a különböző mérnöki területen hivatásukat végzők számára kínál lehetőséget szakmaiságuk, református hitbeli értékeik és érdeklődésük összekapcsolására. Témája ezúttal a mérnöki hivatás jövőbeli kérdésköreinek – mint a negyedik ipari forradalom, energetika, élelmezésügy és agrártechnológiák – keresztyén mérték szerinti vizsgálata” – számolt be érdeklődésünkre Németh Balázs egyetemi oktató, református lelkész, a Mérnökmisszió vezetője.

„A mérnöktalálkozó motivációját az adta, hogy egyházunkban a református gondnokok és presbiterek jelentős arányban a mérnöki hivatást végzők közül kerülnek ki. Ennek egyik kézzelfogható magyarázata abban rejlik, hogy egyházközségeink életében folyamatosan szükség mutatkozik a műszaki feladatokat ellátó tisztségviselőkre, valamint az általuk képviselt jellemzően gyakorlatias, problémamegoldás-orientált, rendszerszemléletű gondolkozásra, amely a mérnöki munka sajátja. A mérnöki szakma és a mérnöki tevékenységek súlya a gazdaságban is egyre jelentősebb tényező. A műszaki területen működő ipari és szolgáltató vállalatok jelentős számú mérnöknek és informatikusnak biztosítanak munkahelyet, munkaerőigényük pedig – tekintettel a további beruházásokra – folyamatosan emelkedik. A változó munkaerőpiaci trendeket a magyar felsőoktatási politika is igyekszik követni, ennek következtében a műszaki felsőoktatási intézmények támogatottsága, hallgatói létszámkerete és a felsőoktatásban elfoglalt súlya fokozatosan növekszik” – magyarázza a szakember.

Az idei mérnöktalálkozó címe: Krisztus kezében vagy a holnap markában. Németh Balázs azt mondja, hozzáértőkben és laikusokban egyaránt félelmet kelt a küszöbön álló, nagyléptékű technológiai fejlesztések lehetősége, például a mesterséges intelligenciáé, amely olyan rémképeket is előrevetít, mint az életre kelő és az élő szervezetek ellen forduló robotok. „Szeretnénk megmutatni, hogy jóllehet vannak nyitott kérdések, megoldatlan válaszok, a félelmeink mellé odatehetjük a reménységünket is. Bár a jövő innen nézve nyitott, Jézus Krisztus által mégis többet láthatunk belőle, hiszen a másik végéről is láthatjuk az emberiség történetét. Tudhatjuk, hogy Ő kézben tart mindent, és akarata nélkül semmi sem történhet.”

Az érdeklődők meghallgathatják többek között Bogárdi Szabó István református püspök, valamint Varga István, a BME dékánja előadásait, majd fórumbeszélgetéseken vehetnek részt. A találkozóra nemcsak református mérnököket várnak, hangsúlyozva, hogy a keresztyén értékrenden alapuló szakmai megközelítések mások számára is erőforrást jelenthetnek mindennapi munkájuk során. „Sok szakmai konferenciát rendeznek napjainkban, amelyek lehetőséget jelentenek elmélyülni egy-egy témában, a református mérnöktalálkozó viszont amiatt lehet érdekes a résztvevők számára, hogy itt megismerhetik, miként kapcsolódik a keresztyén világnézet azokhoz a szakmai kérdésekhez, amelyek körül nap mint nap forognak a gondolataink. A református jelleg az olyan kérdések etikai vizsgálatában nyilvánul meg találkozónkon, mint például: milyen hatásai lesznek a jövőbeli technológiai változásoknak az életünkre, a közösségeinkre és az egész társadalomra; vagy hogy mivel szabad élnünk és mivel bánjunk óvatosan, hiszen valamennyi technikai újítás szokásainkat is maradandóan megváltoztatja. Tudjuk, hogy a technológiák a hibákat akarják kiküszöbölni egy rendszerből, tulajdonképpen a bűnt akarják megszüntetni, de ez az ember számára nem lehetséges, azaz semmiképpen sem tekinthetünk rájuk megváltó folyamatként. Mindezek fényében hogyan álljunk hozzá a fejlődéshez – félelemmel vagy reménységgel? Milyen fékeket építsünk be a rendszerbe, és mi az a potenciál, amelynek kibontakozásához mi magunk is hozzájárulhatunk? Minden érdeklődőt várunk szeretettel, aki szívesen gondolkodna együtt velünk!” – összegezte a szervező.

Németh Balázs hozzátette: a mérnöktalálkozót hármas céllal hívják össze. Szeretnék erősíteni a budapesti és a főváros környéki református gyülekezetekben élő mérnökök közötti kapcsolati hálót. Másrészt, a technológiai lehetőségeket túlhangsúlyozó világban erősíteni kívánják a mérnöki hivatást végző gyülekezeti tagok református identitását. Végül, szeretnék egy szakmai műhely alapjait letenni, amely a mérnökhallgatók református szellemiségű, szemléletformáló képzésének részévé lehet.

A találkozó részletes programja:


Krisztus kezében vagy a holnap markában?

 

 

9:00–9:05      Megnyitó

9:05–9:15      Igeolvasás és imádság

9:15–10:00    Keresztyén jövőszemlélet: reménység a félelmekkel szemben (Dr. Bogárdi Szabó István – a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke)

10:00–10:30  Mit hoz a holnap a jövő mérnökeinek? (Dr. Varga István – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának dékánja)

10:30–11:00  Kávészünet

11:00–12:30  Fórumbeszélgetések

Energetikai fórum: a jövő energiaforrásai, városi smart grid megoldások, épületenergetika (Dr. Járosi Márton, Szkordilisz Flóra, Dr. Magai István, moderátor: Pálfi Szabolcs)

Automatizálási fórum: önvezető járművek, IoT, intelligens gyártórendszerek, mesterséges intelligencia (Dr. Lovas Róbert, Literáti Zoltán, Strifler József, moderátor: Nagy András)

Agrármérnöki és élelmezésügyi fórum: élelmezésügyi kérdések, géntechnológiai alkalmazások, termőföld-hasznosítási lehetőségek (Dr. Dizseri András, Ónodi Szabó Géza, moderátor: Varga Áron)

12:30–12:45  A Mérnökmisszió jövőbeli célkitűzései (Dr. Németh Balázs)

12:45–13:00  Zárszó

13:00: Ebéd

 

A találkozó időpontja: 2018. február 24., szombat
Helyszíne: A Dunamelléki Református Egyházkerület székházának díszterme (1092 Budapest, Ráday utca 28).

A Mérnöktalálkozón való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött, melyet IDE kattintva tehet meg.

A 2016 novemberében rendezett I. Mérnöktalálkozón közel 140 mérnök vett részt, erről itt olvashat többet.

Képek: Füle Tamás