Krisztushoz kötődnek

Megtapasztalni, mit jelent Jézussal lenni a természet nyújtotta szabadságban, majd a hétköznapokban megélni a keresztyén hitet – fogalmazza meg célként a fiatalokat százhetvenöt éve összegyűjtő szervezet. Kalandot, élményeket, szeretetteljes közösséget adnak az online világban felnövő nemzedéknek.

A világ zajától teljesen elzárva, térképen nehezen található helyen, patakpart mellett fedeztem fel a Magyarországi Keresztény Ifjúsági Egyesület (KIE) táborát, amelyet tíz-tizennégy éves lányoknak szerveztek. Az erdei utat sorompó zárja, így az odajutás nem mindig egyszerű. A tábor az oda vezető autóúttal ellentétben mindenki számára nyitott, azonban aki részese akar lenni, komolyan fel kell készülnie testileg, lelkileg és szellemileg. Tíz nap teljesen mezítláb, nyitott sátorban, hideg patakban fürödve, bogarak, sár, szúnyog társaságában.

Fiatalok a fiatalokért
Mindez ijesztőnek tűnhet, de óriási élményt jelent azoknak a gyerekeknek és felnőtteknek, akik átélik a nomád tábor varázsát. Itt azonban nem csupán a természetközeliség a lényeg, a tábort Krisztusért és Krisztus nevében szervezik. Amikor Buzás Erzsébet elnököt kérdeztem a KIE-ről, ő is pontosan ezt mint legfontosabb jelleget emelte ki.
„Nem egyházhoz kötődünk, hanem Krisztushoz, keresztyén elvek szerint, biblikus meggyőződéssel működünk, ez az alap. A KIE-ben fiatalok fiatalokért dolgoznak, minden korosztálynak megtaláljuk a saját feladatát, ezt több munkaágban is tesszük. Tíznapos táborokat szervezünk, amely komoly hatással van a táborozókra. A kisebbeknél már a második napon megmutatkozik a honvágy, ez térerő nélküli helyen, teljesen elszakadva az otthontól még erősebb, ezen úgy tudunk segíteni, ha feladatokat adunk nekik, amely kiemelt célja nemcsak a táboroknak, hanem az egész szervezetnek.”

Vaskos múlt, jól bevált módszerek
Szintén cél, hogy a gyerekek megtapasztalják Isten jelenlétét, jól érezzék magukat, majd a gyülekezetükben segítsék az ifit vagy a helyi KIE-csoportot. Az egyháztól független közösség tehát sohasem akarta elvonni a fiatalokat, hanem összegyűjteni szeretné őket Krisztusért, hogy aztán a gyülekezetekbe visszatérve szolgáljanak az egyházban. Ez a cél az elmúlt százhetvenöt évben nem változott.

„Számomra nagyon fontos a vaskos múlt: a KIE nem újhullámos fellángolás, hanem kipróbált és bevált módszerekkel dolgozó szervezet. Laikusok önkéntesen szolgálnak fiatalokért, százhetvenöt éve. Mindig erőt ad, hogy még a kemény ötvenes évek sem tudta teljesen felszámolni szervezetünket.”

Buzás Erzsébet a KIE elindulásáról és újjáalakulásáról is beszélt. A 19. századi Angliában a városokba került, látástól vakulásig dolgozó iparos fiatalok teljesen elszakadtak a szülői háztól, saját keresetüket azonnal elverték, sokan nincstelenek lettek. George Williams is ebbe a közegbe került, de ő a munkásszállón a szobatársaival együtt imaközösséget szervezett, a közösség folyamatosan nőtt. Tizenegy évvel később már a párizsi világkiállításon gyűltek össze azok a KIE-csoportok, amelyek megfogalmazták a Párizsi Alapot. Ennek lényege, hogy egy közösségbe gyűjtsék azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust uruknak és megváltójuknak ismerik el, és az ő követői akarnak lenni a földön. Magyarországon először 1883-ban jött létre KIE-csoport a református egyház berkein belül, majd a szocializmus után, 1991-ben alakult újjá.

Táborok, TEN SING, Kávéház, Nyomkereső…
A KIE a George Williams által alapított Young Men's Christian Association (YMCA) magyarországi szervezete, amely más országokban működő szervezetekkel is szoros kapcsolatot ápol. A KIE nem csak táborokat szervez. A TEN SING-ben 13 és 19 év közötti fiatalok találkoznak hetente egyszer, hogy kóruséneket, drámát, táncot, zenét magába sűrítő koncertet, pontosabban show-t hozzanak létre. A szervezetnek van többek között Kávéház, Bibliaórák és Nyomkereső munkaága is, a Tappancs az ifjúsági táborok törzsét foglalja magába.

„Két korosztályban, tíz-tizennégyés tizennégy-tizennyolc éves kor közöttieknek szervezünk táborokat. A lányokat és a fiúkat külön táboroztatjuk, amikor ezek a fiatalok a saját nemű társaikkal vannak, sokkal több erő szabadul fel bennük, nem köti le őket a másik nem. A táborokban az aranyos kisfiúkból belevaló srácok, szoknyás kislányokból egészségesen koszos gyerekek lesznek, »pókfóbiásokból« »dzsungelharcosokká«” válnak.”

Test–lélek–szellem
Mint kiderült, a programok fele Jézusról szól, a napok kötött programokból épülnek fel. „Célunk, hogy minél több imádságot megtanítsunk nekik. Délelőtt többek között bibliaórát tartunk, majd sportolás ebédig, ebéd után szünet. A fiúk lovagi tornán és akadályversenyeken vesznek részt. Vacsora előtt összegyűlünk a táborkereszt körül, ilyenkor egy-egy példás embernek az életét vizsgáljuk a Bibliában. Az esti tűznél mesét olvasunk nekik, a sátrakban imaközösségre gyűlnek össze. Reggel fél nyolc és este tíz óra között az egész nap kötött egy óra szünettel. A gyerekek megtanulják beosztani az idejüket, nagyon sok energia van bennük, amelyet a természetben igazán kiélhetnek.”

A KIE háromszöge amerikai jelkép, amely a test–lélek–szellem hármasságát szimbolizálja. Buzás Erzsébet elmondta, hogy önmagában nem elég a bibliaolvasás, a testmozgás, az önképzés, a KIE ezek egységét vallja: fejleszteni kell a tudást, sportolni kell, és a lelkünknek is szüksége van az edzésre. Ezt hitelesen csak akkor lehet képviselni, ha a gyerekek nem okításként élik meg a felnőttek által mutatott mintákat.

„Minden munkaágban arra törekszünk, hogy a fiatalok ne azt lássák: van egy felnőtt, aki mindent megmond, hanem mindenki megtalálja a saját feladatát és szerepét. Erre példa, amikor a táborokban a vezető kiválasztja a sátorvezetőit, akik szárnysegédet fogadnak maguk mellé. A sátrak lakói közösséggé formálódnak. Sokan átélték, hogy gyerekként bekerültek a KIE táboraiba, azután vezetőkké lettek előbb kamaszként, majd felnőtt emberként.”

Hogy megújítsák a keresztyén egyházakat
Buzás Erzsébet 2015 óta elnök, 1997-ben, tizenhárom évesen ment ki először Németországba az önkéntesmunkás-képzésre. Sok mai munkatárs kapott akkor lendületet, az akkori korszak felnevelte azt a generációt, amely ma is táplálja a KIE tüzét. A nemzetközi jelleg óriási erővel bír, egy-egy találkozón a résztvevők átélik, hogy világméretű család tagjai. A KIE jelenleg országosan csaknem 300 tagot számlál, akik többségükben protestáns gyülekezetekből jönnek. A Tappancs táboraiban a munkatársakkal együtt száz fő fordul meg, a résztvevők között vannak, akik teljesen világi környezetből érkeznek.

Az elnök elmondta, a nomád tábor nem mindenkinek való, akik azonban végig jelen vannak, életre szóló élményekkel lehetnek gazdagabbak. Akikhez más jellegű program áll közelebb, a KIE egyéb nyári vagy évközi alkalmait is megtekinthetik. Kiderül, hogy a 2019-ben élő, az online világba születő és felnövő gyerekeknek ugyanolyan a szeretetigényük, mint évtizedekkel ezelőtt, ők is vágynak arra a szabadságra, amit a nomád táborok nyújtanak. A KIE ezt mindig örömteljes döbbenettel veszi tudomásul, tapasztalják, hogy szükség van ezekre a táborokra, arra, hogy a fiatalokat fiatalok szólítsák meg, feladatot, szolgálatot kapjanak, és ezt magukba építve megújítsák a keresztyén egyházakat.

 

Képek: Somogyi Csaba