Krisztusra mutatva Dunavarsányban

A Pest megyei kisváros reformátusai négy évtized után új lelkipásztoruk beiktatását ünnepelték május 7-én. Korsós Tamás a lelki növekedést és a városi misszió céltudatosabbá válását reméli új szolgálati helyén.

Az ünnepi istentiszteletre az egyházkerület több pontjából is érkeztek lelkészek, barátok, ismerősök, hogy a város elöljáróival és a gyülekezet tagjaival együtt köszönthessék a fiatal lelkipásztort és feleségét.

Térdet hajtva
A fiatalokban ott a hév és a lendület egy új korszak kezdetéhez. Az egyház azonban nem velünk kezdődött és nem is velünk végződik majd, a lelkésznek térdre kell esni ahhoz, hogy az Istentől kapott üzenetet minden korban átadhassa – fogalmazott igehirdetésében Takaró András délpesti esperes, püspöki főtanácsos.
„Nem szabad megfeledkezni az elődökről, akik nemzedékről nemzedékre szolgáltak előttünk. A mi erőnk, tapasztalatunk és szakmai ismeretünk kevés az áldások elnyeréséhez. Isten ereje a mi erőtlenségünk által lesz életformáló erővé mások számára. Ez az erő a térdre hajlásban rejlik, ami egyúttal a papi szolgálat nagy titka. A Megváltó előtti meghajlás tesz minket alkalmassá arra a feladatra, amire önmagunkban alkalmatlanok lennénk.”

Az esperes ezután a beiktatandó lelkipásztorhoz szólt: „A jézusi erő által válhatsz térdelő emberből Isten dicsőségét hirdető tanítvánnyá az egyházban. A Teremtő kijelölte a helyedet Dunavarsányban és a REFISZ-ben is, a feladatod egyértelmű: dicsőséget adni az egyházban az egyház Urának.”

Az igehirdetés után Takaró András beiktatta Korsós Tamást, majd a jelenlévő palástos lelkipásztorok mondtak áldást a beiktatott lelkipásztorra. Az istentisztelet a köszöntésekkel folytatódott.

Korsós Tamás a Pest megyei Pilis gyülekezetének tagjaként, szolgálójaként végezte el a Károli Gáspár Református Egyetem teológiai képzését. Segédlelkészi, majd beosztott lelkipásztori szolgálatát Dunaharasztiban végezte, ahol összesen öt évet szolgált. A Református Fiatalok Szövetsége (REFISZ) 2021 nyarán választotta meg lelkészének, Dunavarsányba mint helyettesítő beosztott lelkipásztor érkezett ugyanazon év szeptemberében. Hivatalosan 2022 nyarán választották meg gyülekezetvezető lelkipásztornak.

Krisztusra mutatva
A dunavarsányi gyülekezet az elmúlt négy évtizedben szerteágazó missziói munkát végzett, ehhez a szolgálathoz szükség volt arra a szolgálói körre, amely ma is nagy segítséget jelent az új lelkipásztornak. Az ő szolgálata akkor lehet gyümölcsöző, ha szeretettel és bizalommal tekint a rá bízottakra, ez a nyitottság megvan Korsós Tamásban – köszöntötte utódját Bóna Zoltán nyugalmazott lelkipásztor.

„Hálás vagyok az együtt töltött évekért, a hittanos és evezős táborokért, a pénteki ifjúsági bibliaórákért, a pilisi legációért. Amikor Tamásra néztünk, természetesnek vettük, hogy a gyülekezet tagjaként az otthoni környezetben is szolgál, ma már tudjuk, ez valójában Isten ajándéka volt. Hálás vagyok a benned élő, képmutatás nélküli hitért és azért is, hogy hiteles lelkipásztorrá válhattál” – fogalmazott Morva Ákos Szigetszentmiklós-újvárosi, volt pilisi lelkipásztor.

„Olyan vezetőt kaptak a dunavarsányiak, aki nagyon jó munkatárs, és akinek a szíve alázattal és a Szentlélek iránti sóvárgással van tele. Közös szolgálatunk alatt azt láttam, Isten veled van, amit elkezdesz, arra áldás száll, mindenki örömére. Akkor is Istennek engedtél, amikor elvállaltad új szolgálati helyed. Emlékezz az Úr szavára, amikor bátran kell szólnod, és amikor magányt élsz át: Veled vagyok” – ezt már Faragó Csaba dunaharaszti lelkész mondta köszöntőjében.

„Köszönjük, amit a REFISZ-ben végzel, azt, aki vagy és ahogyan jelen vagy közöttünk. Köszönjük érzékenységedet, csendességedet és alázatodat, de határozottságodat is, ahogyan irányt mutatsz nekünk. Jó látni, hogy mindezt Krisztusra mutatva teszed, hogy a szíved az övé” – köszöntötte a beiktatott lelkészt a REFISZ nevében Weiner Zoltán, szentendrei beosztott lelkipásztor.

„Számtalan csodát és isteni szépséget szavakká formálsz nekünk, hogy megteremhessük a megtérés gyümölcseit. Reményteljes jövőről beszélsz közösségünknek, szolgálatod valóban Istenre mutat. A gyülekezet és vezetője egymásra találhatott, ebben kedves feleséged is sokat segített. Köszönjük, hogy ajándékként kaptunk titeket” – fogalmazott Balázs Gyula főgondnok.

Éltető szeretetben
Korsós Tamást Gergőné Varga Tünde polgármester asszony is köszöntötte, majd az istentisztelet végén a beiktatott lelkipásztor válaszolt a köszöntésekre.

„Hálás vagyok a bátorításért, amit kaptam tőletek, nagyon vártam már ezt a napot. Köszöntéseiteket Istenre szeretném irányítani, arra vágyom, hogy egy szívvel dicsérjük őt. Nem az elődöm, nem én magam és nem is az utódom a hangsúlyos, hanem egyedül a könyörülő Isten, aki most is itt van közöttünk. Az ő gyönyörködtető és éltető szeretetét emberi közösségekben is megmutatja, dicsőség ezért neki!”

Dunavarsány a dél-budapesti agglomeráció kisvárosa, ahol egyre nagyobb számban jelennek meg fiatal családok, ez a református gyülekezetben is érezhető. A százhúsz főt befogadó templomba vasárnaponként 70-80 református érkezik, ez a szám növekvő tendenciát mutat. A hétközi reggeli áhítat, a keddi hittanszakkör, a szerdai bibliaóra és a pénteki ifjúsági bibliaóra adják a hétközi gyülekezeti programokat, ezek közül a pénteki ifit az új lelkipásztor indította el. Nagy hagyománya van a cserkészetnek is Dunavarsányban. A befogadó, összetartó református közösség aktív része a kisváros társadalmi életének – tudtuk meg Korsós Tamástól. A lelkész reméli, hogy másfél esztendő után a növekedés ideje jött el, amikor egyre többen vállalnak szolgálatot a gyülekezetben, és a városi misszió is céltudatosabbá válik.

Az istentisztelet perselyadományát az áporkai gyülekezetnek ajánlották fel, az ünnepség szeretetvendégséggel zárult.

 

Képek: Füle Tamás

Korsós Tamás beiktatása Dunavarsányban