Lelkesítő hang

A PedKaszt nevű podcastsorozat nemcsak ismeretterjesztést, de közösség- és lélekformáló tartalmakat is közvetít mindenkinek. Készítői arról meséltek nekünk, hogyan építi emellett a KRE Pedagógiai Karának közösségét is.

Gazdag témakínálattal jelentkező és többféle megközelítést előtérbe helyező podcastsorozatot indított tavaly év végén a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara. A PedKaszt elnevezésű kezdeményezés nem csupán a tudományos ismeretterjesztés céljait szolgálja, de emellett közösség- és lélekformáló tartalmakat is közvetít mindenkinek. Mindennek a megvalósulásáról és nem várt áldásairól dr. Tóth Etelka, a Pedagógiai Kar dékánhelyettese, a Nyelv, Irodalom és Kultúra Tanszék tanszékvezetője, valamint Fehér Ágota pszichológus, a Pedagógusképző Intézet tanársegédje, a kar tehetséggondozásért és a tehetségpont-akkreditációért felelős oktatója mesélt nekünk.„Lenyomat rólunk”
A projekt Magyarország Kormányának támogatásával, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. EKCP-KP-1-2021/1-001030 azonosítószámú pályázatának köszönhetően valósulhatott meg, amelyet egyházi közösségi célú programok támogatására írtak ki. Ugyanakkor egyértelmű volt, hogy a koronavírus-járvány idején nem, vagy csak korlátozottan lehet személyes jelenléttel járó rendezvényeket tartani. „Megtetszett a pályázatban, hogy szellemiségében ugyanazokat az erőket mozgatja meg, mint amelyeket egyetemünk és természetesen karunk is képvisel. Célunk a jó értelemben vett közösségformálás, mind világi, mind egyházi vonalon, ezért magától értetődő volt, hogy pályázunk” – mesélte Tóth Etelka dékánhelyettes asszony. „Összehívtuk kollégáinkat az online térben, és arra jutottunk, hogy jó lenne podcastokat készíteni. Ezek bárhol hallgathatók a világon, és így több embert tudunk megszólítani, mint a személyes jelenléttel zajló rendezvényekkel, bár ez utóbbiak fontossága vitathatatlan.”

„Közép-Kelet-Európa egyetlen református egyeteme vagyunk. A tudományosság mellett különösen jellemző karunkra a gyakorlatorientáltság is, és ezért gondoltuk, hogy érdemes sokakkal megosztani kutatásaink gyakorlati eredményeit” – tette hozzá Fehér Ágota tanárnő. „A változatos tartalom éppen a sokszínűségünkből született, hiszen a pedagógusképzésben a pedagógia mellett értenünk kell még a lelki világ árnyalataihoz, a nyelvi csatornához, a művészetekhez, és más tudományágakhoz. Ezekkel mind gazdagítottuk a témakínálatunkat. A beszélgetésekben emellett az aktualitásokra is reflektálunk, például adventhez kapcsolódóan az ünnep szerepét, az ünnepre való ráhangolódás, az átélés fontosságát is érintettük. Reméljük, hogy van, amit az elhangzottakból magukkal visznek a hallgatók a következő ünnepeikre, és a többi témánk üzenete is kísérheti élethelyzeteiket.”

Tematikusan is úgy épülnek fel az adások, hogy mindenki találjon benne olyan hívószót, ami számára fontos. A beszélgetések résztvevői törekednek arra is, hogy a pedagógia kulisszatitkai, a pedagógusok hitvallása még inkább emberközelivé, megfoghatóbbá váljon mások számára. A pedagógusoknak pedig szellemi és eszmei útmutatást is kínálnak a hivatásukhoz. „Rendszeresen szeretnénk hírt adni arról, hogy mi történik a karunkon, kik az oktatóink, és hogyan gondolkodnak. Mindez nyilvánvalóan egyfajta lenyomat rólunk, jelzés a világ felé” – mondta Tóth Etelka. Téma bőven van, a tanszékek igen változatosan képviselik a különböző tudományterületeket: a teológiától a természettudományokon át a művészetekig, és ezzel még közel sem ér véget a felsorolás. A jó tartalomhoz persze megfelelő forma is kell. A program megvalósítói hálásak azért, hogy minőségi munkát végezhetnek a pályázatból beszerzett eszközök, mikrofonok segítségével.

Az adások készítéséről elmondták: a téma körvonalazódása után dől el a résztvevők és a beszélgetés vezetőjének személye. Ezután külön-külön mindegyikük átgondolja, mit tart fontosnak a témáról, majd egyeztetnek egymással. Előzetes forgatókönyv is készül, de a műfaj spontaneitása megengedi, hogy a felvétel során más irányokba is kitérjenek a beszélgetések. Ezt követi a felvétel, majd a hanganyag elkészítése. Az adások hossza körülbelül 45 perc – de a vágások miatt többnyire bő egyórás felvételek készülnek. A vágott adáshoz hozzáillesztik a bevezetőt és a zárást, amely Fehér Éva tanárnő hangján biztosít minden adásnak egyforma keretet. A szignálban dr. Méhes Balázs dékánhelyettes úr orgonajátéka hallható. A kész podcast ezután az egyetem honlapjára kerül fel.A közösségi alkotás áldásai
Az adások elkészítése során mindenki szeretettel és örömmel talált rá a másikra, és szakmai közösségben alkotott azokkal, akikkel a lehető legközelebbi gondolati rokonságban áll. Fehér Ágota szerint a pedagógia, a teológia, és a művészvilág képviselői lelkesedésük által azokat is hatékonyabban szólíthatják meg, akik ezek iránt a témák iránt csak kívülállóként érdeklődnek. „Szépen látszik, hogy egyrészről van egy mély gondolati kapocs, közös alap, amely összeköt bennünket, amely megszólíthatja az embereket is, és ezért bízunk abban, hogy csatlakoznak hozzánk. A karunk neve is ugyan megváltozott nemrég Pedagógiai Karrá, ám mi ugyanazzal a szellemiséggel, küldetéssel munkálkodunk, mint ahogy tettük eddig is Tanítóképző Főiskolai Karként. Másrészről mindannyiunkban megvan a közös előrehaladásra való készség, így jelentősen megváltozott világunkban sikerült mindezt innovatív módon értékes alkotásokká formálni. Bízunk abban, hogy akik hallgatnak minket, nemcsak megérintődnek, ha belső hangjuk rímelne a tartalmakra, de tovább is fűzik a gondolatokat.”

A lelkes szervezők dolgát megkönnyíti, hogy a karon gyakorlatilag mindenki hadra fogható. A pályázat szakmai vezetői először a tanszékvezetőket szólították meg, így az első csapatok az egyes tanszékek közösségeiből szerveződtek meg. Mindenki komolyan és lelkesen készült a vállalt témából, és a gondolatait őszintén osztotta meg a beszélgetésekben. A felkészülés során sokszor egymástól függetlenül jutottak eszükbe ugyanazok az ötletek, például amikor mindenki idézetekkel készült. A felvételek vágását is a kollégák végezték el. A rövid távú tervek között szerepel egy saját PedKaszt-embléma elkészítése, amelyet a vizuális kultúrát oktatók közössége vállalt magára. Ha pedig technikai segítségre szorulnak, a kari informatikusok is segítenek.

„Jó volt látni a mikroközösségek felkészülését” – emelte ki Tóth Etelka. „Akik együtt dolgoztak, azok számára a közös munka – a szó legnemesebb értelmében – tovább erősítette a köztük lévő emberi és szakmai kapcsolatokat. Rengeteg mindent megtudhattunk arról, hogy a munkatársaink hogyan gondolkodnak egy-egy kérdésről. Előttem például oly mértékben kitárult a más tudományterületeket képviselő kollégák gondolkodása, mint amire a korábbi találkozásaink során soha nem jutott idő. Eddig is szeretettel és tisztelettel tekintettem mindegyikükre, de azáltal, hogy jobban megismertem őket, ez még nagyobb erőre kapott bennem. Elgondolkodtató az is, hogy ebben a rendkívülinek mondható vírushelyzetben éppen a virtuális térben folyó beszélgetések adnak lehetőséget egymás mélyebb megismerésére. Az pedig különösen fontos, hogy mindenki nagyon őszintén beszél az adott tartalomról.”Az első adások egyszerre kerültek fel az egyetem honlapjára, de a jövőben szeretnének rendszeresen újabb és újabb felvétellel jelentkezni. „Azt remélem, hogy minden hónapban készül új adás, hogy ne felejtsenek el bennünket. Már megvannak azok a témák, amelyekkel az idei évben is folytatni fogjuk a PedKasztot” – árulta el Tóth Etelka. „Az eddigi munkatársak mellett szeretnénk másokat is bevonni új témákkal, új nézőpontokkal. Igyekszünk ugyanis minden megközelítésnek helyt adni. Például figyelünk arra, hogy a különböző nemek és korosztályok is képviselve legyenek a beszélgetések során.” A szervezők lelkesedése töretlen, így a közösség mindenképpen folytatni szeretné a podcastok készítését – a pályázati támogatás időszakán túl is.

Tudatosítás
Minden adás olyan emberi példákat, üzeneteket tartalmaz, amelyek mindenkihez szólnak, éppen ezért a PedKaszt nemcsak pedagógusoknak ajánlott, hanem bátran belehallgathat bárki. „Talán a tudatosítás a beszélgetések fő üzenete” – vélte Fehér Ágota. „Arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ne csak megtörténjenek velünk életünk helyzetei, hanem álljunk meg és mélyüljünk el egy-egy kérdésben. Ha ezt megtesszük, utána másokra és a kapcsolatainkra is más szemmel nézünk. Mi is többé válunk ezáltal, és a környezetüket is többé tehetjük.” Tóth Etelka szerint az adások a valódi életről és a minket körülvevő valóságról szólnak. „A belső közösségünk nagyon erős, és ebből az erőből szeretnénk valamit átadni” – mondta. „Reméljük, hogy ez erőt ad másoknak is, és nyitottabbá teszi a gondolkodásukat, az emberi kapcsolataikat.”


Barna Bálint
Képek: Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar