Lelkészi csendeshetek 2018-ban

Testvéri levél a 2018. évi lelkészi csendeshetek ügyében

Kedves Szolgatársak!

Tavaly is megtartottuk Emmausban és Tahiban a lelkészek, illetve lelkészek és házastársuk csendesheteit. Ezek a hetek folytatását jelentik a Cseri Kálmán lelkipásztor testvérünk által 25 éven át vezetett dunamelléki lelkészi csendesheteknek. Mindkét héten átéltük, hogy Urunk felüdített, megújított bennünket, és egymás hite által épülhettünk.

Mindnyájunknak szükségünk van évente  egy olyan hétre, amely hitünkben, szolgálatunkban épülést jelent a tanulmányi hetek áldásain túl. Örömünk volt, hogy több fiatal lelkészházaspár is bekapcsolódott a hetekbe. A közös alkalmakon kívül jó volt látni, ahogyan a fiatalok szabadidőben is folytatták a tanakodást személyes és szolgálati életük legégetőbb kérdéseiről.

Mivel igény van rá, 2018-ban is szeretnénk mindkét hetet megtartani. A 2018-as időpontok: Emmausban április 30-május 4-ig, Tahiban június 18-22-ig. A délelőtti szolgálatokat Marco van Weenen, a Tolnai Egyházmegye missziói munkatársa végzi, aki kitűnően beszél magyarul, előadásai mélyen biblikusak és gyakorlatiak. Emmausi sorozata: „A lelkészi szolgálat apostoli mintája” (Apcsel 20,17-35) Tahiban pedig  „Pál apostol missziói terve a gyülekezetnek” (Ef 4,1-16). Alapkérdésünk: Az egyházépítés közben hogyan építhetjük jobban Isten országát?

A hetek hivatalosan a Dunamelléki Egyházkerület hetei, amelyek a tanulmányi hetek mintájára kreditpontosak. Az egyházkerület heteire jelentkezni lehet a Kárpát-medence bármely gyülekezetéből. A legjobb hívogatás, ha valaki átélte a hét áldásait, hívja barátait, a környezetében elérhető lelkészházaspárokat.

Gondoljuk át évi beosztásunkat. Természetesen aki más héten megtalálja a feltöltődés, lelki épülés lehetőségét, oda menjen. Aki erre a hétre készül, mielőbb küldje el jelentkezését a ph@raday28.hu e-mail címre. Részvételi díj: Emmaus 22.000.-Ft/fő – Tahi 20.000.-Ft/fő. A kerület anyagi segítséget is nyújt. A nehezebb anyagi körülmények között élő lelkészek jelezzék segély iránti kérelmüket.

A jelentkezőkkel felvesszük a kapcsolatot, hogy együtt készülhessünk a hétre, illetve idejében a rendelkezésükre álljon minden szükséges tudnivaló.

Mindenkinek áldott új esztendőt kívánva, testvéri szeretettel küldöm köszöntésemet: Végh Tamás, nyugdíjas szolgatársatok, a hetek vezetője.