Lelkészi csendeshetek

Idén is megtartanák a lelkészi csendesheteket Tahiban és a Kecskemét melletti Emmaus házban. Arra kérik a lelkipásztorokat, hogy március 31-ig jelezzék részvételi szándékukat. Végh Tamás lelkipásztor felhívása.

Kedves Szolgatársak!

Cseri Kálmán lelkipásztor sokágú szolgálatának egyik legértékesebb része volt a mintegy két évtizeden át általa vezetett lelkészek, lelkészházaspárok emmausi csendeshete. Erre az évre is tervezte nemcsak Emmausban, hanem egy második héten, Tahiban is a szolgálat folytatását. Halálával egy korszak ebben a tekintetben lezárult.

Mivel ezek a hetek sokunk számára jelentették a lelki karbantartás, megújulás rendszeres lehetőségét, szeretnénk folytatni. Józanul számot vetünk azzal, hogy a szolgatársunknak adott kegyelmi ajándékot ő kapta. Tudjuk ugyanakkor azt is az igéből, hogy „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” (Zsid 13,8) Urunktól elkérve, több szolgáló bevonásával – amennyiben erre igény van – kész vagyok tovább szervezni ezeket a heteket. Jelentkezni – az eddigi gyakorlatot követve – nemcsak a Dunamelléki Egyházkerület területéről, hanem a Kárpát-medence bármely gyülekezetéből lehet.

Ebben az évben a lefoglalt heteink: május 15-19. Emmaus, június 19-23. Tahi. – Ha lesz elég jelentkező, mindkét hetet megtartjuk. Ha kiderül, hogy nincs annyi igény, akár mindkét hetet is visszaadhatjuk. Erre reményeim szerint nem kerül sor. Ahhoz, hogy a hete/ke/t megtarthassuk, március végéig választ kell adnunk a konferenciatelepeknek. A csendeshét beleszámít a lelkésztovábbképzés kreditpontos rendszerébe.

Egyházkerületünk – Bogárdi Szabó István püspökünk javaslatára – anyagilag is támogatja a heteket. A nehezebb anyagi körülmények között élő lelkészek kérem, jelezzék a segély iránti kérelmüket.

Jelentkezni az egyházkerület e-mail címén lehet: ph@raday28.hu. Kérem, jelezzétek, hogy melyik héten szeretnénk részt venni. Lelkészek, illetve lelkészek és házastársuk részvételére van lehetőség. Kérem, adjátok meg telefonszámotokat, hogy személyesen felvehessem mindenkivel a kapcsolatot, és idejében elküldhessem a tudnivalókat és a programot.

Ebben az évben az a javaslatunk, hogy a délelőttökön az elmúlt évek Cseri Kálmán által elmondott tanításaiból vegyük az igei alapot, amelyet utána csoportokban megbeszélünk. A többi szolgálatot pedig beosztjuk lehetőségeinket felmérve.

Az ige szerint: „Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.” (Ef 5,17) A népi mondás szerint pedig: „A kasza fenése nem hátráltatja a kaszálás menetét.” 

Mindenkinek áldott ünnepekre készülést és szolgálatokat kívánva, testvéri szeretettel küldöm köszöntésemet: Végh Tamás, nyugdíjas szolgatársatok.

Telefon: 30/377-48-63