Lelki éhség 5.0

None

Könyvbemutató és konferencia.  A Lelki éhség kötet az eddigi konferenciák témafelvetései és előadásai mentén született írásokat gyűjti egybe. A sort a mostani konferencián elhangzott három előadás zárja.

Lányi Gábor: A református spiritualitástörténet kutatásának módszertani kérdései
Ugyanaz-e a spiritualitástörténet, mint a kegyesség vagy lelkiségtörténet? Lehetséges-e feltárni református elődeink belső, lelki életének jellegzetességeit? Milyen forráscsoportok lehetnek ebben segítségünkre? Ezekre a kérdésekre keres válaszokat az előadás.

Siba Balázs: Szempontok a mindennapok spiritualitásához, avagy a „lelki portfólió”
Az előadás szempontokkal szolgál a személyes kegyesség megéléséhez, úgy hogy a szokásrendszerek kialakításának társadalomtudományi modelljét a lelki élet protestáns sajátosságainak szemszögéből vizsgálja a következő kérdések mentén: Hogyan viszonyul egymáshoz Isten cselekvése és emberi erőfeszítéseink a kegyes élet megélésében? Jó szándékaink ellenére miért nehéz a hosszú távú változás életünkben? Hogyan lehet az emberi szándékból valódi tett és Isten szándéka szerinti életvitel?"

Fabiny Tibor: Mi legyen a protestánsok könyvespolcán?
Az előadás azt vizsgálja, hogy melyek a keresztyén kegyességi irodalom klasszikusai. Ehhez megvizsgáljuk, hogy mi tekinthető "kegyességi irodalomnak", mi "klasszikus"-nak, továbbá, mennyiben felekezethez kötött és mennyiben felekezetközi, illetve ökumenikus-e a kegyességi irodalom? Mit nevezhetünk "kegyességtörténetnek"? Mennyiben kapcsolódik a Biblia értelmezésének története a kegyességi irodalom történetéhez? Kiket olvassunk/olvastunk 2000 év kegyességi irodalmából?
Az előadás érinti a tíz évvel ezelőtti lelkiségtörténeti kurzus tanulságait (amiről a kötetben található cikk is szól). Végezetül azt beszélnénk - vitatnánk meg közösen, hogy lehet-e kegyességtörténeti klasszikusokat nem hívőkkel is olvastatni, ill. tanítani."

18:00 – 19:30 Kerekasztal-beszélgetés: „Református lelkivezetés?”
Beszélgetnek: Hélisz Katalin, Somogyi Péter, Miklós Attila
Moderátor: Szabóné László Lilla