Luther Márton (Lelkiségi esték 2017)

A reformáció utódmozgalmai a lelkiség tükrében

A lutheri és kálvini reformáció örököseiként elemi érdekünk, hogy az elmúlt ötszáz év protestáns mozgalmainak spirituális hagyatékával számot vessünk, hiszen mai önazonosságunk jó részben e mozgalmak hangsúlyaiból tevődik össze. A sorozatban megnevezzük sajátos ajándékainkat - hogy azokat jobban megbecsülhessük; és beazonosítjuk gyengeségeinket - hogy a növekedés útját hatékonyabban kereshessük. A protestantizmus mozgalmait a következő sorrendben vesszük sorra:

1. Luther Márton (február 2.)
2. Kálvin János (február 23.)
3. Az anabaptisták (március 30.)
4. A pietizmus (április 27.)
5. A puritanizmus (május 25.)

Az előadások és az azokhoz kapcsolódó beszélgetések 18.00 órakor kezdődnek. 
A helyszín: a Bibliamúzeumhoz kapcsolódó kiállítóterem, Budapest, Ráday u. 28. (megközelítés a Bibliás Könyvesbolton keresztül).

Minden gondolkodó érdeklődőt, akár teológiai előképzettséggel, akár anélkül, szeretettel várunk! Az előadások ingyenesek, de a helyszínen 300,-Ft adománnyal hozzá lehet járulni a szervezés költségeihez.

A szervezők: Lelkiségi műhely, Barnabás Csoport, MEKDSZ, és SDG Református Diákmozgalom. 

Előadó: Kovács Endre, lelkiségi teológus