Meghívó a KRE Bölcsészettudományi Kar Bod Péter Könyvtárának megnyitó ünnepségére

Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészettudományi Kar
Bod Péter Könyvtár
1088 Budapest
Reviczky u. 4.


"Ha az Úr nem építi a házat,
hiába dolgoznak azon annak építői.-
CXXVII.zsoltár

Tisztelettel meghívom a Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Bod Péter Könyvtárának
átadására, amelyet
2009. február 24-én 15 órakor
tartunk.

A Könyvtárat megnyitja
Dr. Bölcskei Gusztáv püspök,
Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke,és Prof. Dr. Szabó András a kar dékánja.


Szabó Erika könyvtárvezető